Ta witryna wykorzystuje pliki cookie, dowiedz się więcej Zgadzam się

Od 25 maja 2018 r. obowiązują nowe przepisy o ochronie danych osobowych. W związku z tym prosimy o zapoznanie się z informacjami dotyczącymi przetwarzania przez WWSI Państwa danych osobowych. Informacje znajdują się tu: link.

Pomoc materialna dla studentów

POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW
Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki

Zgodnie z brzmieniem Art. 173 ust. 1 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183 z późn. zm.) każdy student, zarówno uczelni publicznej, jak i niepublicznej może ubiegać się o pomoc materialną. Dotyczy to studentów wszystkich trybów kształcenia – zarówno studentów studiów stacjonarnych jak i niestacjonarnych.

W Warszawskiej Wyższej Szkole Informatyki funkcjonuje FUNDUSZ POMOCY MATERIALNEJ dla studentów uczelni, który przeznacza się na wypłaty stypendiów i zapomóg.

Funkcjonowanie Funduszu Pomocy Materialnej dla studentów Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki określa Ustawa z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183 z późn. zm.) oraz szczegółowy Regulamin Pomocy Materialnej ustalony przez Rektora na podstawie ustawowego upoważnienia w porozumieniu z uczelnianym organem samorządu studenckiego.

W ramach pomocy materialnej student może ubiegać się o następujące świadczenia:

  1. stypendium socjalne,
  2. stypendium rektora dla najlepszych studentów,
  3. stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych,
  4. zapomogę,
  5. kredyt studencki.

Szczegółowe informacje na temat pomocy materialnej są udzielane w Dziale Rozliczeń Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki w pokoju 204 oraz pod numerem telefonu (22) 489-64-20 lub (22) 489-64-50.

Ostatnia modyfikacja: 18-09-2018 / KS