Ta witryna wykorzystuje pliki cookie, dowiedz się więcej Zgadzam się

Zakłady dydaktyczno - naukowe

Zakłady dydaktyczno-naukowe realizują zadania dydaktyczno – naukowe oraz wychowawcze zawarte w statucie uczelni oraz w szczegółowych programach studiów. Bezpośredni nadzór nad działalnością zakładów sprawują kierownicy zakładów powoływani przez Rektora. Do kompetencji kierowników zakładów należy: planowanie pracy podległego personelu i kontrola realizacji zadań dydaktycznych wykonywanych przez pracowników zakładu, organizacja seminariów, odpraw i narad dydaktycznych, zapewnienie rozwoju bazy dydaktycznej oraz tworzenie warunków sprzyjających podnoszeniu kwalifikacji przez pracowników zakładu.

Dr hab. Michał Grabowski, prof. WWSI

Kierownik Zakładu Inżynierii Oprogramowania
KONSULTACJE

 

 

Dr inż. Waldemar Łabuda

Kierownik Zakładu Informatycznych Technologii Zarządzania
KONSULTACJE: piątek - 14:00-16:00

 

Dr hab. inż. Zenon Gniazdowski, prof. WWSI

Kierownik Zakładu Podstaw Informatyki
KONSULTACJE

 

 

Dr inż. Dariusz Chaładyniak

Kierownik Zakładu Systemów Informatycznych
KONSULTACJE

 

Ostatnia modyfikacja: 16-01-2017 / TS