Ta witryna wykorzystuje pliki cookie, dowiedz się więcej Zgadzam się

Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

Wsparcie ze środków Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych ma na celu zapewnienie osobom niepełnosprawnym warunków do pełnego udziału w procesie przyjmowania oraz kształcenia na studiach lub prowadzeniu działalności naukowej przyznawanej Warszawskiej Wyższej Szkole Informatyki na podstawie art. 11 ust. 1 pkt.6, art. 365 pkt 6 oraz art. 409 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 roku, poz. 1668 z późn. zm.). Szczegółowy wykaz rodzajów wsparcia dostępny jest w regulaminie.

Podstawę do przyznania wsparcia stanowi orzeczenie o lekkim, umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności lub stosowana opinia lekarska potwierdzająca długotrwale naruszoną sprawność fizyczną, umysłową, intelektualną lub w zakresie zmysłów co może, w oddziaływaniu z różnymi barierami, utrudniać pełny i skuteczny udział w życiu społecznym.

Studenci zamierzający ubiegać się o wsparcie składają wniosek o udzielenie wsparcia z Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych na dany rok akademicki w Biurze Rekrutacji Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki.

Druk wniosku można otrzymać w Biurze Rekrutacji lub pobrać ze strony internetowej Uczelni.

Szczegółowe informacje udzielane są w Biurze Rekrutacji w pokoju 208 oraz pod numerem telefonu (22) 489-64-00.

Wniosek o przyznanie wsparcia.

Regulamin przyznawania wsparcia oraz dysponowania środkami z Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Ostatnia modyfikacja: 12-09-2019 / PA