Ta witryna wykorzystuje pliki cookie, dowiedz się więcej Zgadzam się

Samorząd Studencki

 

 

Samorząd Studencki WWSI jest inicjatorem i organizatorem licznych akcji o charakterze charytatywnym i kulturalno-rozrywkowym. Studenci biorą również czynny udział w promocji Uczelni.

 

Samorząd prowadzi działalność w zakresie spraw socjalno-bytowych i kulturalnych studentów. Jest reprezentowany w Komisji Stypendialnej, zajmującej się m.in. przyznawaniem stypendiów socjalnych ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Przedstawiciele Samorządu Studenckiego uczestniczą w lokalnych konferencjach i spotkaniach studenckich.

 

W roku akademickim 2022/23 studentów Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki reprezentują:

  • Piotr Ignaczak (przewodniczący Samorządu studenckiego WWSI)
  • Michał Sitek (wiceprzewodniczący Samorządu studenckiego WWSI)
  • Angelika Kruger (wiceprzewodniczący Samorządu studenckiego WWSI)
  • Magdalena Parnowska (Media Menager)

 

Pozostali członkowie:

  • Arkadiusz Szolc
  • Dominik Data
  • Dominik Minkowski
  • Maja Nienałtowska
  • Mateusz Krysiak
  • William Łepkowski

 

KONTAKT Z SAMORZĄDEM:

 

                                                                            

 

 

Zgodnie z ustawą „Prawo o szkolnictwie wyższym” art. 202 ust. 2

Organizacją reprezentującą interesy wszystkich studentów na terenie Uczelni jest Samorząd studencki. W skład samorządu uczelnianego wchodzą przedstawiciele wszystkich jednostek organizacyjnych Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki. Organy Samorządu działają niezależnie od organów Uczelni. Samorząd jest organizacją samodzielną, niezależną od organizacji społecznych i politycznych, niepodporządkowaną żadnym ponad uczelnianym strukturom samorządowym lub administracyjnym.

Ostatnia modyfikacja: 09-12-2022 / DL