Ta witryna wykorzystuje pliki cookie, dowiedz się więcej Zgadzam się

Publikacje kadry dydaktycznej

Na publikacje pracowników uczelni składają się raporty z prowadzonych prac naukowych, publikacje w zeszytach naukowych WWSI (wydawnictwo seryjne) oraz inne publikacje o charakterze dydaktyczno–naukowym.

Raporty badawcze

 1. Maciej Bor, Dariusz Majka: System edukacyjny ABAKUS. Raport badawczy WWSI, Warszawa, 2007, stron 46.
 2. Daniel Jaroszewski, Jakub Marczuk: Fotorealistyczna 3-wymiarowa grafika i animacja komputerowa dla prezentacji przedmiotów wnętrz. Raport badawczy WWSI, Warszawa, 2007, stron 32.
 3. Piotr Sienkiewicz: Wspomaganie kształcenia w zakresie inżynierii systemów. Raport badawczy WWSI, Warszawa, 2007, stron
 4. Piotr Sienkiewicz: Prognozowanie rozwoju technologii informacyjnej. Raport badawczy WWSI, Warszawa, 2007, stron
 5. Piotr Zaskórski, Maciej Bor, mgr inż. Dariusz Majka: Zintegrowany system zarządzania uczelnią. Projekt - SZKOŁA. Raport badawczy WWSI, Warszawa, 2007, stron
 6. Dariusz Chaladyniak, Tomasz Malinowski, Przemysław Przybylak, Dariusz Majka, Mariusz Piwowarski, Wiesław Pyzik, Józef Wacnik: Projekt laboratoriów sieci komputerowych w Warszawskiej Wyższej Szkole Informatyki, w ramach programu nauczania Akademii Sieci Cisco (NetAcad). Raport badawczy WWSI, Warszawa, 2007, stron
 7. Mgr inż. Andrzej Ptasznik: Symulator przestrzeni powietrznej „AEROSYM” zrealizowany przez koło naukowe programowania. Raport badawczy SW Mila College, Warszawa 2003, stron 5
 8. Mgr inż. Andrzej Ptasznik: Koncepcja zintegrowanego systemu danych medycznych dla wybranego pacjenta „ViaSaluse”- zadanie realizowane w ramach prac koła naukowego WWSI .Net. Raport badawczy WWSI, Warszawa, 2007, stron
 9. Halina Wojciechowska: Badanie Losów Absolwentów WARSZAWSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY INFORMATYKI. Roczniki 2004, 2005, 2006. Raport badawczy WWSI, Warszawa, 2006, stron

Wykaz artykułów w „Zeszytach Naukowych” WWSI

 1. Dariusz Chaładyniak: Podstawy przetwarzania równoległego informacji. [W: P. Sienkiewicz (red.): ZESZYT NAUKOWY NR 1. WWSI, Warszawa, 2006], str. 105-114.
 2. Andrzej B. Chojnacki: Badania operacyjne przy niepełnej informacji. [W: P. Sienkiewicz (red.): ZESZYT NAUKOWY NR 1. WWSI, Warszawa, 2006], str. 25-41.
 3. Ewa Figielska: Algorytmy ewolucyjne i ich zastosowania. [W: P. Sienkiewicz (red.): ZESZYT NAUKOWY NR 1. WWSI, Warszawa, 2006], str. 81-92.
 4. Zenon Gniazdowski: Od mikroelektroniki do mikrosystemów, czyli o roli i znaczeniu krzemu. [W: P. Sienkiewicz (red.): ZESZYT NAUKOWY NR 1. WWSI, Warszawa, 2006], str. 125-137.
 5. Leszek Grad: Kompresja stratna dźwięku cyfrowego. [W: P. Sienkiewicz (red.): ZESZYT NAUKOWY NR 2. WWSI, Warszawa, 2007], str. 39-58.
 6. Włodzimierz Kasprzak: Analiza obrazów dłoni na potrzeby biometrii. [W: P. Sienkiewicz (red.): ZESZYT NAUKOWY NR 2. WWSI, Warszawa, 2007], str. 9-22.
 7. Waldemar Łabuda: Zarządzanie działem technologii informacyjnych w firmie. [W: P. Sienkiewicz (red.): ZESZYT NAUKOWY NR 1. WWSI, Warszawa, 2006], str. 61-79.
 8. Tomasz Malinowski: Rejestrowanie danych o ruchu w środowisku aktywnych urządzeń sieciowych. [W: P. Sienkiewicz (red.): ZESZYT NAUKOWY NR 2. WWSI, Warszawa, 2007], str. 23-37.
 9. Dariusz Olczyk: Dialekty języka SQL w implementacjach Oracle oraz MS SQL Server. [W: P. Sienkiewicz (red.): ZESZYT NAUKOWY NR 2. WWSI, Warszawa, 2007], str. 77-91.
 10. Sławomir Pietrek: Numeryczne modele prognoz pogody. [W: P. Sienkiewicz (red.): ZESZYT NAUKOWY NR 1. WWSI, Warszawa, 2006], str. 93-103.
 11. Przemysław Przybylak: Portal korporacyjny jako narzędzie wspomagające pracę w przedsiębiorstwie. [W: P. Sienkiewicz (red.): ZESZYT NAUKOWY NR 1. WWSI, Warszawa, 2006], str. 115-124.
 12. Zbigniew Rosiek: Język C# i biblioteka DirectX w procesie wspomagania tworzenia gier na platformie MS Windows. [W: P. Sienkiewicz (red.): ZESZYT NAUKOWY NR 2. WWSI, Warszawa, 2007], str. 59-75.
 13. Zbigniew Rosiek: Programowanie Windows Presentation Foundation (Avalon) w językach XAML oraz C#. [W: P. Sienkiewicz (red.): ZESZYT NAUKOWY NR 2. WWSI, Warszawa, 2007], str. 93-107.
 14. Krzysztof Różanowski: Sztuczna inteligencja: rozwój, szanse i zagrożenia. [W: P. Sienkiewicz (red.): ZESZYT NAUKOWY NR 2. WWSI, Warszawa, 2007], str. 109-135.
 15. Piotr Sienkiewicz: Od Eniaca do Internetu i społeczeństwa wiedzy. [ZESZYT NAUKOWY NR 1. WWSI, Warszawa, 2006], str. 9-24.
 16. Piotr Sienkiewicz, Halina Świeboda: Edukacyjne determinanty rozwoju społeczeństwa informacyjnego. [ZESZYT NAUKOWY NR 2. WWSI, Warszawa, 2007], str. 137-161.
 17. Andrzej Szałas: O pewnych zastosowaniach eliminacji kwantyfikatorów w robotyce. [W: P. Sienkiewicz (red.): ZESZYT NAUKOWY NR 1. WWSI, Warszawa, 2006], str. 139-147.
 18. Piotr Zaskórski: Systemy informacji menedżerskiej. [W: P. Sienkiewicz (red.): ZESZYT NAUKOWY NR 1. WWSI, Warszawa, 2006], str. 43-60.
 19. Piotr Sienkiewicz, Jerzy S. Nowak: Sześćdziesiąt lat cybernetyki i polskiej informatyki. [ZESZYT NAUKOWY NR 3. WWSI, Warszawa, 2009], str. 9-23.
 20. Maciej Boniecki, Tomasz Nowakowski, Zenon Gniazdowski: Wprowadzenie w rozwiązywanie konkursowych zadań programistycznych. [W: P. Sienkiewicz (red.): ZESZYT NAUKOWY NR 3. WWSI, Warszawa, 2009], str. 25-38.
 21. Zenon Gniazdowski: O algorytmach – badania własności relacji. [W: P. Sienkiewicz (red.): ZESZYT NAUKOWY NR 3. WWSI, Warszawa, 2009], str. 39-53.
 22. Waldemar Łabuda: Koncepcja wdrożenia PMO w przedsiębiorstwie. [W: P. Sienkiewicz (red.): ZESZYT NAUKOWY NR 3. WWSI, Warszawa, 2009], str. 55-76.
 23. Piotr Zaskórski: Modele e-planowania w systemach działania. [W: P. Sienkiewicz (red.): ZESZYT NAUKOWY NR 3. WWSI, Warszawa, 2009], str. 77-91.
 24. Piotr Sienkiewicz, Halina Świeboda. Badanie potrzeb edukacyjnych małych i średnich przedsiębiorstw w zakresie informatyki cz. I. [ZESZYT NAUKOWY NR 3. WWSI, Warszawa, 2009], str. 93-110.

Wykaz podręczników i skryptów autorstwa nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia na kierunku: informatyka w Warszawskiej Wyższej Szkole Informatyki

 1. Dariusz Chaładyniak: Sieci komputerowe I. Skrypt wykładowy SKP3, WWSI, Warszawa, 2005.
 2. Andrzej Chojnacki: Badania operacyjne. Skrypt wykładowy, BO5, WWSI, Warszawa, 2005.
 3. Tomasz Chrzanowski: Algorytmy i struktury danych. Skrypt wykładowy ASD, WWSI, Warszawa, 2004.
 4. Daniel Jaroszewski, Waldemar Ptasznik: Grafika komputerowa. Skrypt, WWSI, Warszawa, 2005.
 5. Andrzej Kalinowski: Społeczeństwo globalnej informacji. Skrypt wykładowy SGI, WWSI, Warszawa, 2004.
 6. Włodzimierz Kasprzak: Języki i metody programowania - programowanie zdarzeniowe (Visual C#). Skrypt wykładowy JiMP4, WWSI, Warszawa, 2006
 7. Włodzimierz Kasprzak: Języki i metody programowania - programowanie obiektowe w C#. Skrypt wykładowy JiMP3, WWSI, Warszawa, 2005.
 8. Włodzimierz Kasprzak: Języki i metody programowania - programowanie strukturalne w C / C++. Skrypt wykładowy JiMP2, WWSI, Warszawa, 2004.
 9. Włodzimierz Kasprzak: Elementy sztucznej inteligencji. Skrypt wykładowy ESI, WWSI, Warszawa, 2006.
 10. Włodzimierz Kasprzak: Programowanie komponentowe i rozproszone. Skrypt wykładowy PKR, WWSI, Warszawa, 2006.
 11. Włodzimierz Kasprzak: Podstawy teoretyczne informatyki. Skrypt wykładowy PTI, WWSI, Warszawa, 2004.
 12. Waldemar Łabuda: Zarządzanie projektami. Skrypt wykładowy ZP, WWSI, Warszawa, 2004.
 13. Dariusz Olczyk: Bazy danych I. Skrypt wykładowy BD3, WWSI, Warszawa, 2004.
 14. Dariusz Olczyk: Bazy danych II. Skrypt wykładowy BD4, WWSI, Warszawa, 2004.
 15. Mariusz Piwowarski (oprac.): Podstawy elektroniki. Skrypt wykładowy PE, WWSI, Warszawa, 2003.
 16. Waldemar Ptasznik: Systemy multimedialne. Skrypt wykładowy TM, WWSI, Warszawa, 2005.
 17. Beata Radzka: Podstawy ekonomii. Skrypt wykładowy PE1, WWSI, Warszawa, 2005.
 18. Beata Radzka: Etyka gospodarcza. Skrypt wykładowy ETY, WWSI, Warszawa, 2005.
 19. Piotr Sienkiewicz, Włodzimierz Kasprzak: Wstęp do informatyki. Skrypt wykładowy WDI, WWSI, Warszawa, 2003.
 20. Daniel Staszczyszyn: Bezpieczeństwo systemów informatycznych. Skrypt wykładowy ABSI, WWSI, Warszawa, 2005.
 21. Jarosław Wilk: Programowanie Internetowe. Skrypt wykładowy PI, WWSI, Warszawa, 2005.
 22. Ireneusz A. Winnicki, Witold Bartczak, Stanisław Romanowski: Algebra liniowa z geometrią analityczną. Skrypt wykładowy ALGEO, WWSI, Warszawa, 2005.
 23. Ireneusz A. Winnicki, Witold Bartczak, Stanisław Romanowski: Analiza matematyczna. Skrypt wykładowy ANA, WWSI, Warszawa, 2004.
 24. Janusz Wocial: Podstawy inżynierii oprogramowania. Skrypt wykładowy PIO, WWSI, Warszawa, 2004.
 25. Tomasz Wronkowski: Inżynieria oprogramowania I. Skrypt wykładowy IO5, WWSI, Warszawa, 2004.
 26. Wiesław Wyszogrodzki: Informatyzacja biur i administracji. Skrypt wykładowy IBIA, WWSI, Warszawa, 2004.
 27. Piotr Zaskórski: Zarządzanie zasobami informacyjnymi – sem. 5. Skrypt wykładowy ZZI6, WWSI, Warszawa, 2005.
 28. Piotr Zaskórski: Podstawy inżynierii systemów. Skrypt wykładowy PIS, WWSI, Warszawa, 2005.
 29. Piotr Zaskórski: Zarządzanie zasobami informacyjnymi - sem. 6. Skrypt wykładowy ZZI6, WWSI, Warszawa, 2005.
Ostatnia modyfikacja: 14-09-2010 / LS