Ta witryna wykorzystuje pliki cookie, dowiedz się więcej Zgadzam się

Nowości

 • Microsoft Power Platform Fundamentals : Exam Ref PL-900
  - Zacker Craig (Microsoft Press,Redmond,2021)
 • OPNET simulation of voice over MPLS : With Considering Traffic Engineering
  - Jannu Keerthi (LAP LAMBERT Academic Publishing,Saarbrücken,2021)
 • Business Intelligence : An Essential Beginner's Guide to BI, Big Data, Artificial Intelligence, Cybersecurity, Machine Learning, Data Science, Data Analytics, Social Media and Internet Marketing
  - Hurley Richard (Independently published,London,2021)
 • Windows 11 User Guide: 2021-2022 Complete Windows 11 User Guide : 55 Best Features and Tips Included
  - Lee Regina (Independently published,London,2021)
 • Modelowanie cyfrowe : metody i narzędzia
  - Skowronek Marcin (Wydawnictwo Politechniki Śląskiej,Gliwice,2021)
 • Luka informacyjna w przedsięwzięciach informatycznych : problemy i rozwiązania
  - Wachnik Bartosz (Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne,Warszawa,2021)
 • Analiza danych w systemach Internetu Rzeczy
  - red. Korus Łukasz (Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT,Warszawa,2021)
 • Zarządzanie projektami innowacyjnymi : aplikacje w środowisku PLM
  - Knosala Ryszard (Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne,Warszawa,2021)
 • Matematyka dla informatyków : T. 2
  - Gawinecki Jerzy (BEL Studio Sp. z o.o.,Warszawa,2021)
 • Matematyka dla informatyków : T. 1
  - Gawinecki Jerzy (BEL Studio Sp. z o.o.,Warszawa,2021)
 • Platformy cyfrowe i gospodarka współdzielenia : problemy instytucjonalne
  - Szpringer Włodzimierz (Wydawnictwo Poltext Sp. z o.o.,Warszawa,2021)
 • Internet Rzeczy (IoT) : problemy cyberbezpieczeństwa
  - Krawiec Jerzy (Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej,Warszawa,2021)
 • Programowanie komputerów w zadaniach : język C#
  - Kempa Anna (Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego,Katowice,2021)
 • Widmo fal radiowych : implikacje systemowe
  - Suchański Marek (Wydawnictwa Komunikacji i Łączności Sp. z o.o.,Warszawa,2021)
 • Świadomość maszyny : sztuczna inteligencja i projektowanie umysłów
  - Schneider Susan (Wydawnictwo Naukowe PWN,Warszawa,2021)
 • Programming the Internet of Things : An Introduction to Building Integrated, Device-to-Cloud IoT Solutions
  - King Andy (O'Reilly Media, Inc.,Sebastopol,2021)
 • Practical IoT Hacking: The Definitive Guide to Attacking the Internet of Things
  - Chatzis Fotios (No Starch Press, Inc.,San Francisco,2021)
 • Arduino Cookbook : Recipes to Begin, Expand, and Enhance Your Projects :3rd Edition
  - Margolis Michael (O'Reilly Media, Inc.,Sebastopol,2020)
 • Architecture Patterns with Python: Enabling Test-Driven Development, Domain-Driven Design, and Event-Driven Microservices
  - Percival Harry (O'Reilly Media, Inc.,Sebastopol,2020)
 • The Azure Cloud Native Architecture Mapbook: Explore Microsoft Cloud’s infrastructure, application, data, and security architecture
  - Eyskens Stephane (Packt Publishing Ltd.,Birmingham,2021)
 • Python Object-Oriented Programming: Build robust and maintainable object-oriented Python applications and libraries, 4th Edition
  - Lott Steven (Packt Publishing Ltd.,Birmingham,2021)
 • Cybersecurity Career Master Plan: Proven techniques and effective tips to help you advance in your cybersecurity career
  - Auger Gerald (Packt Publishing Ltd.,Birmingham,2021)
 • Information, media, security environment : Russian context
  - Banasik Mirosław (Difin sp. z o.o.,Warszawa,2021)
 • Informacja czynnikiem warunkującym bezpieczeństwo : kontekst rosyjski
  - red. Banasik Mirosław (Difin sp. z o.o.,Warszawa,2021)
 • Internet bazą multimediów w biznesie
  - Kiełtyka Leszek (TNOiK - Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności "Dom Organizatora",Toruń,2020)
 • Informatyka i zarządzanie na przełomie wieków : metody, narzędzia, systemy, zastosowania : księga jubileuszowa z okazji osiemdziesiątych urodzin profesora Jerzego Kisielnickiego
  - red. Parys Tomasz (Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego,Warszawa,2019)
 • Zbiór zadań z analizy zespolonej
  - Ślosarski Mirosław (Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej,Koszalin,2021)
 • Metody sztucznej inteligencji i informatyki kwantowej w ujęciu teorii sterowania i systemów
  - Tchórzewski Jerzy (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego,Siedlce,2021)
 • Programowanie Internetu rzeczy : wprowadzenie do budowania zintegrowanych rozwiązań IoT między urządzeniami a chmurą
  - King Andy (APN Promise Sp. z o.o,Warszawa,2021)
 • Zarządzanie ryzykiem w bezpieczeństwie informacji organizacji
  - Kowalewski Jakub (Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej,Warszawa,2021)
 • Specyfika kształcenia osób dorosłych w przestrzeni akademickiej
  - Bieńkowska Izabela (Wydawnictwo Adam Marszałek,Toruń,2021)
 • Sukces projektu
  - Walczak Renata (CeDeWu Sp. z o.o.,Warszawa,2019)
 • Wdrażanie rozwiązań przemysłu 4.0 w wybranych funkcjonalnych obszarach zarządzania przedsiębiorstw branży motoryzacyjnej : próba diagnozy
  - Stawiarska Ewa (CeDeWu Sp. z o.o.,Warszawa,2021)
 • Projektowanie i implementacja bazy dokumentów
  - Barczak Andrzej (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego,Siedlce,2020)
 • Inżynieria systemów Internetu rzeczy : zagadnienia bezpieczeństwa i komunikacji
  - Wytrębowicz Jacek (Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej,Warszawa,2020)
 • Informatyczne wsparcie produkcji statystycznej - modele i ramy architektoniczne
  - Dygaszewicz Janusz (Wydawnictwo WAT,Poznań,2021)
 • Metody zabezpieczenia cyfrowego : pozyskiwanie dowodów elektronicznych narzędziami linuxowymi
  - Nikkel Bruce (Wydawnictwo Naukowe PWN,Warszawa,2021)
 • Sztuczna inteligencja : bezpieczeństwo i zabezpieczenia
  - red. Yampolskiy Roman (Wydawnictwo Naukowe PWN,Warszawa,2020)
 • Matematyka dyskretna : niezbędnik dla informatyków
  - Lewis Harry (Wydawnictwo Naukowe PWN,Warszawa,2021)
 • Big Data : krótkie wprowadzenie
  - red. Fulmański Piotr (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego,Łódź,2021)