Ta witryna wykorzystuje pliki cookie, dowiedz się więcej Zgadzam się

Plan praktyk

Praktyki na studiach I stopnia
Przedmiot:  Staże zawodowe

 Praktyki na studiach I stopnia są obowiązkowe i obejmują łącznie 320 godzin zintegrowanych z całym cyklem 3,5-letniego inżynierskiego kształcenia zawodowego.

Optymalny harmonogram praktyk

Semestr I II III IV V, VI VII
Liczba godzin--120zaliczenie (sesja)200zaliczenie (sesja)
Miejsce odbywania praktyk--szkoła średniadział IT firmy


Zaliczenie etapu praktyk w szkołach średnich odbywają się w sesji IV semestru, natomiast zaliczenia  praktyk w firmach branży IT oraz w działach IT firm i instytucji odbywają się w sesji VII semestru.

Tradycyjnie najlepszym terminem odbywania praktyk są wakacje – kiedy większość firm przygotowuje programy i projekty specjalnie dla studentów.
Praktyki można jednak odbywać w dowolnym miesiącu danego semestru – pod warunkiem, że nie będzie to kolidowało z planem zajęć na Uczelni.

UWAGA: Wszyscy studenci  II roku studiów dziennych i zaocznych są zobowiązani do odbycia praktyk zawodowych w szkołach średnich. Zwolnienie z praktyk w szkołach jest możliwe tylko w przypadku przedstawienia zaświadczenia o zatrudnieniu, jednakże zakres pełnionych obowiązków musi być zgodny z profilem studiów.

 

Praktyki na studiach II stopnia
Przedmiot: Specjalistyczny staż zawodowy

Studenci poziomu magisterskiego Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki zobowiązani są do zaliczenia  4 tygodni (160 godzin) specjalistycznego stażu zawodowego odbywanego w działach IT firm lub Instytucji.  Zaliczenie przedmiotu  odbywa się w  sesji  IV semestru.

Optymalny harmonogram stażu

Semestr I II III IV
Liczba godzin - -  160zal.
Miejsce odbywania praktyk - -dział IT firmy


Ponieważ studenci II stopnia to niejednokrotnie osoby z bogatym doświadczeniem zawodowym w branży IT, istnieje możliwość zaliczenia przedmiotu na podstawie obowiązków pełnionych w pracy.

W tym celu należy dostarczyć do Biura Karier i Staży Zawodowych zaświadczenie  z pracy z zakresem wykonywanych obowiązków.  Zaświadczenie musi zostać  podpisane przez bezpośredniego przełożonego lub pracownika działu kadr oraz opieczętowane. Ten tryb zaliczenia dotyczy jedynie osób pracujących na stanowiskach o profilu informatycznym.

Ostatnia modyfikacja: 10-01-2013 / MP