Ta witryna wykorzystuje pliki cookie, dowiedz się więcej Zgadzam się

Plan praktyk

Praktyki na studiach I stopnia
Nazwa przedmiotu:  Praktyki zawodowe

Praktyki na studiach I stopnia są obowiązkowe i obejmują łącznie 320 godzin zintegrowanych z całym cyklem 3,5-letniego inżynierskiego kształcenia zawodowego.

Optymalny harmonogram praktyk

Semestr   I     II     III     IV       V     VI     VII    
Liczba godzin - - 120 godzin zaliczenie w sesji egz. IV sem.
+ terminy dodatkowe
200 godzin zaliczenie w sesji egz. VII sem.
+ terminy dodatkowe
Miejsce  praktyk - - szkoła średnia dział IT firmy lub instytucji


Zaliczenie etapu praktyk w szkołach średnich odbywają się w sesji IV semestru, natomiast zaliczenia praktyk w działach IT firm i instytucji odbywają się w sesji VII semestru. Oba etapy praktyk można zaliczać również w terminach sesji dodatkowych (bezpłatnych). 


Tradycyjnie najlepszym terminem odbywania praktyk są wakacje – kiedy większość firm przygotowuje programy i projekty specjalnie dla studentów. Praktyki można jednak odbywać w dowolnym okresie pod warunkiem, że nie będzie to kolidowało z planem zajęć w Uczelni.


Praktyki na studiach II stopnia

Nazwa przedmiotu: Staż zawodowy specjalistyczny

Studenci poziomu magisterskiego Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki zobowiązani są do zaliczenia  4 tygodni (160 godzin) specjalistycznego stażu zawodowego odbywanego w działach IT firm lub Instytucji.  Zaliczenie przedmiotu odbywa się w sesji egzaminacyjnej IV semestru oraz w terminach dodatkowych sesji egzaminacyjnych (bezpłatnych).

Optymalny harmonogram stażu

Semestr  I   II  III IV  
Liczba godzin - - 160 godzin zaliczenie w sesji egz. IV sem.
+ terminy dodatkowe
Miejsce  praktyk - - dział IT firmy lub instytucji


Ponieważ studenci II stopnia to niejednokrotnie osoby z bogatym doświadczeniem zawodowym w branży IT, istnieje możliwość zaliczenia przedmiotu na podstawie obowiązków pełnionych w pracy. W tym celu należy przesłać do Biura Karier i Staży Zawodowych zaświadczenie z pracy z zakresem wykonywanych obowiązków. Zaświadczenie musi zostać podpisane przez bezpośredniego przełożonego lub działu kadr. Ten tryb zaliczenia dotyczy jedynie osób pracujących na stanowiskach o profilu informatycznym.

Ostatnia modyfikacja: 09-06-2022 / LS