Ta witryna wykorzystuje pliki cookie, dowiedz się więcej Zgadzam się

Szkoły średnie

Projekt współpracy ze szkołami średnimi ma za zadanie realizację trzech podstawowych celów:

  • praktycznego zastosowania umiejętności nabywanych na studiach;
  • rozwoju umiejętności interpersonalnych i komunikacyjnych;
  • tworzenia szansy na znalezienie zatrudnienia w obszarze dydaktyki, znalezienia alternatywnych form współpracy (administrowanie pracowniami, kółka dla zainteresowanych, obsługa stron WWW).


Praktyki w szkołach średnich to świetna okazja do poznania elementów pracy dydaktycznej, odkrycia własnych możliwości i zdolności w tej dziedzinie. Zetknięcie z różnorodnie wyposażonymi pracowniami komputerowymi w szkołach zmusza do poszukiwania innowacyjnych rozwiązań i wdrażania posiadanej wiedzy w konkretnych warunkach. Różnorodność sytuacji nie pozwala na wybiórcze i specjalizacyjne podejście do zagadnień, poszerzając zdolności adaptacyjne i przystosowawcze. Pozycja eksperta w dziedzinie informatyki motywuje do samodzielnego rozwoju i uzupełniania niepełnych informacji.

Nie jest to jedynie przygotowanie do pracy szkole czy firmie szkoleniowej. Nierzadko bowiem praca w innego rodzaju instytucji narzuca konieczność przyjęcia roli eksperta w zakresie obsługi sprzętu i oprogramowania komputerowego. Wymaga to umiejętności nie tylko dydaktycznych, ale i komunikacyjnych.

Praktyki zawodowe mają na celu zaktywizowanie Was, promowanie samodzielności i przedsiębiorczości w działaniu, wykazania własnej inicjatywy.

 

Załączniki:

- ramowy program praktyk w szkołach średnich

- wykaz współpracujących szkół

Ostatnia modyfikacja: 13-02-2020 / LS