Ta witryna wykorzystuje pliki cookie, dowiedz się więcej Zgadzam się

Poczta

Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki udostępnia wszystkim swoim studentom możliwość korzystania z poczty elektronicznej. W momencie przyjęcia na studia dla każdego studenta zakładana jest skrzynka pocztowa, z której można korzystać przez cały okres studiowania w WWSI.

Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami - są one niezbędne do prawidłowego skonfigurowania programów pocztowych w celu odbierania poczty studenckiej.

 

Konfiguracja nowej poczty Microsoft 365:

Dostęp w przeglądarce internetowej:
https://outlook.office365.com/

Dane logowania:
Login : [nazwa uzytkownika]@ms.wwsi.edu.pl (nazwa użytkownika pozostaje taka sama jak w przypadku wszystkich systemów, do których się państwo logowali czyli komputery w pracowniach, poczta itp.)
Przykładowy login : s9999jk@ms.wwsi.edu.pl lub j_kowalski@ms.wwsi.edu.pl
Hasło : Domenowe(takie samo jak do poczty/komputerów w pracowniach)

Konfiguracja poczty w kliencie pocztowym Outlook:
Dodawanie konta Microsoft 365 do MS Outlook

Ręczna konfiguracja poczty:
Poczta przychodząca:
Nazwa serwera IMAP: outlook.office365.com
Port IMAP: 993
Metoda szyfrowania: IMAP TLS

Nazwa serwera POP: outlook.office365.com
Port POP: 995
Metoda szyfrowania: POP TLS

Poczta wychodząca:
Nazwa serwera SMTP: smtp-mail.outlook.com
Port SMTP: 587
Metoda szyfrowania: SMTP STARTTLS

 


 

Konfiguracja wygaszanej poczty poczta.wwsi.edu.pl (Poczta.wwsi.edu.pl działa do 20.07.2021r.)

serwer poczty przychodzącej (POP3): poczta.wwsi.edu.pl
port poczty przychodzącej (POP3): 995
serwer poczty wychodzącej (SMTP): poczta.wwsi.edu.pl
port poczty wychodzącej (SMTP): 465

Wymagana jest aktywacja szyfrowania SSL/TLS dla obydwu serwerów.

(WAP): poczta.wwsi.edu.pl/mail/wap
(PDA): poczta.wwsi.edu.pl/mail/pda

Uwaga: Zarówno serwer POP3, jak i SMTP umożliwiają łączenie się za pomocą protokołu SSL. Serwer SMTP wymaga autoryzacji.
Poczta na serwerze szkolnym przechowywana jest przez okres 60 dni. Prosimy więc o sprawdzenie swoich kont oraz usunięcie niepotrzebnych wiadomości.
Zakład Technik Teleinformatycznych nie przywraca z backupu przypadkowo usuniętych maili itp. Studenci, którzy chcą zachować swoje maile powinni zadbać o to samodzielnie.

Z poczty studenckiej można korzystać także bez użycia programów pocztowych, za pomocą przeglądarki WWW pod adresem https://poczta.wwsi.edu.pl

 

FAQ:

Instrukcja oprogramowania antyspamowego:
Filtr antyspamowy oznacza podejrzane wiadomości podpisując słowo spam na początku wiadomości aby spersonalizować ustawienia antyspamu dla swojego konta należy zalogować się do klienta poczty pod adresem https://poczta.wwsi.edu.pl, następnie wybrać
ustawienia->antyspam
Do dyspozycji mamy następujące opcje:
- Instant Anti Spam - odznaczenie tego spowoduje wyłączenie filtrowania dla tego konta
- Challenge Response - funkcja w chwili obecnej nieaktywna
(prosimy jej nie włączać)
- Spam Folder
- Do Not use Spam Folder - podejrzane wiadomości są tylko odznaczane
- Use Spam Folder - podejrzane wiadomości są przenoszone do specjalnego foldera (w przypadku włączenia tej opcji należy pamiętać o regularnym przeglądaniu folderu ze spamem, ponieważ może zdarzyć się, że jakiś dobry list zostanie zakwalifikowany jako spam)
- Spam Detection Level - tu można ustawić poziom restrykcyjności filtru
Ponieważ jako spam może zostać sklasyfikowane też część dobrej poczty, należy stosować tzw. "white list", aby ja aktywować należy przejść do ustawienia -> black & white list a następnie włączyć opcje enable. Kiedy jakiś dobry list np. od znajomego zostanie zakwalifikowany jako spam należy go otworzyć a następnie z listy rozwijanej wybrać opcje add to white list i kliknąć ok. Od tej pory poczta przychodząca od tego nadawcy nie będzie skanowana pod kątem spamu.

 

Przekierowanie poczty:

Student samodzielnie powinien zadbać o ustawienie przekierowania poczty oraz rezygnację z przekierowania poczty.

Można tego dokonać w panelu klienta webowego, w zakładce Ustawienia wybieramy opcję Przekazanie i tam wpisujemy adres mailowy, na który chcemy przekierować pocztę.

W przypadku kiedy student nie może usunąć przekierowania, proszony jest o kontakt z Działem IT.

Ostatnia modyfikacja: 26-06-2021 / LS