Ta witryna wykorzystuje pliki cookie, dowiedz się więcej Zgadzam się

Wysokość czesnego

Płatności prosimy dokonywać na rachunek bankowy:

Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki
ul. Lewartowskiego 17, 00-169 Warszawa

Bank PEKAO S.A. VIII O/Warszawa
22 1240 1112 1111 0010 0201 0293

 

ZARZĄDZENIE PREZYDENTA
WARSZAWSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY INFORMATYKI
w Warszawie
Nr 1/2020/2021
z dnia 10 marca 2020 roku

W sprawie wysokości czesnego, opłat dodatkowych, terminów płatności oraz zniżek czesnego w roku akademickim 2020/2021

 

1. Czesne za semestr zimowy 2020/2021

Rok nauki Semestr System kształcenia
Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
STUDIA I STOPNIA (INŻYNIERSKIE)
Rok II4.2003.950
Rok IIIII4.2954.040
Rok IIIV4.3103.945
Rok IVVII4.3904.015
STUDIA II STOPNIA (MAGISTERSKIE) w języku polskim
dla specjalności Chmura Obliczeniowa i Big Data & Business Analytics
Rok II 4.450*
Rok IIIII 4.550*
STUDIA II STOPNIA (MAGISTERSKIE) w języku polskim
dla specjalności  Machine  Learning
Rok II 4.450**
STUDIA II STOPNIA (MAGISTERSKIE) w języku polskim
dla pozostałych specjalności
Rok II 4.450
Rok IIIII 4.550

* Czesne pomniejszone o wysokość dofinansowania w ramach projektu "Program rozwoju oferty dydaktycznej i rozwoju kadr Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki"
** Czesne pomniejszone o wysokość dofinansowania w ramach projektu "Zintegrowany program rozwoju uczelni"

 2. Czesne za semestr letni 2020/2021

Rok nauki Semestr System kształcenia
Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
STUDIA I STOPNIA (INŻYNIERSKIE)
Rok I0 1.500
Rok III4.2003.950
Rok IIIV4.2954.040
Rok IIIVI4.3103.945
STUDIA II STOPNIA (MAGISTERSKIE) w języku polskim
dla specjalności Chmura Obliczeniowa i Big Data & Business Analytics
Rok III 4.450*
Rok IIIV 4.550*
STUDIA II STOPNIA (MAGISTERSKIE) w języku polskim
dla specjalności  Machine  Learning
Rok III 4.450**
STUDIA II STOPNIA (MAGISTERSKIE) w języku polskim
dla pozostałych specjalności
Rok III 4.450
Rok IIIV 4.550

* Czesne pomniejszone o wysokość dofinansowania w ramach projektu "Program rozwoju oferty dydaktycznej i rozwoju kadr Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki"
** Czesne pomniejszone o wysokość dofinansowania w ramach projektu "Zintegrowany program rozwoju uczelni"

 

3. Terminy wpłat czesnego

Semestr I zimowy/ II letni – STUDIA I STOPNIA (INŻYNIERSKIE)

Rata Wysokość raty czesnego Termin wpłaty
Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
1840790w ciągu 5 dni od momentu podpisania Umowy o warunkach odpłatności za studia
2840790do 10 września 2020
3840790do 10 października 2020
4840790do 10 listopada 2020
5840790do 10 grudnia 2020
6840790do 10 stycznia 2021
7840790do 10 lutego 2021
8840790do 10 marca 2021
9840790do 10 kwietnia 2021
10840790do 10 maja 2021

           
Semestr III zimowy/ IV letni – STUDIA I STOPNIA (INŻYNIERSKIE)

Rata Wysokość raty czesnego Termin wpłaty
Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
1859808do 10 września 2020
2859808do 10 października 2020
3859808do 10 listopada 2020
4859808do 10 grudnia 2020
5859808do 10 stycznia 2021
6859808do 10 lutego 2021
7859808do 10 marca 2021
8859808do 10 kwietnia 2021
9859808do 10 maja 2021
10859808do 10 czerwca 2021

 

 

Semestr V zimowy/ VI letni – STUDIA I STOPNIA (INŻYNIERSKIE)

Rata Wysokość raty czesnego Termin wpłaty
Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
1862789do 10 września 2020
2862789do 10 października 2020
3862789do 10 listopada 2020
4862789do 10 grudnia 2020
5862789do 10 stycznia 2021
6862789do 10 lutego 2021
7862789do 10 marca 2021
8862789do 10 kwietnia 2021
9862789do 10 maja 2021
10862789do 10 czerwca 2021

 

Semestr VII zimowy – STUDIA I STOPNIA (INŻYNIERSKIE)


Rata
Wysokość raty czesnego Termin wpłaty
Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
1732670do 10 września 2020
2732670do 10 października 2020
3732670do 10 listopada 2020
4732670do 10 grudnia 2020
5732670do 10 stycznia 2021
6730665do 10 lutego 2021

Semestr 0 letni– STUDIA I STOPNIA (INŻYNIERSKIE)


Rata
Wysokość raty czesnego Termin wpłaty
Studia niestacjonarne
1300w ciągu 5 dni od momentu podpisania Umowy o warunkach odpłatności za studia
2300do 10 marca 2021
3300do 10 kwietnia 2021
4300do 10 maja 2021
5300do 10 czerwca 2021

Semestr I zimowy/ II letni – STUDIA II STOPNIA (MAGISTERSKIE) w języku polskim dla specjalności Chmura Obliczeniowa i Big Data & Business Analytics


Rata
Wysokość raty czesnego Termin wpłaty
Studia niestacjonarne
1890*w ciągu 5 dni od momentu podpisania Umowy o warunkach odpłatności za studia
2890*do 10 września 2020
3890*do 10 października 2020
4890*do 10 listopada 2020
5890*do 10 grudnia 2020
6890*do 10 stycznia 2021
7890*do 10 lutego 2021
8890*do 10 marca 2021
9890*do 10 kwietnia 2021
10890*do 10 maja 2021

* Czesne pomniejszone o wysokość dofinansowania w ramach projektu "Program rozwoju oferty dydaktycznej i rozwoju kadr Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki"

Semestr I zimowy/ II letni – STUDIA II STOPNIA (MAGISTERSKIE) w języku polskim dla specjalności Machine Learning


Rata
Wysokość raty czesnego Termin wpłaty
Studia niestacjonarne
1890**w ciągu 5 dni od momentu podpisania Umowy o warunkach odpłatności za studia
2890**do 10 września 2020
3890**do 10 października 2020
4890**do 10 listopada 2020
5890**do 10 grudnia 2020
6890**do 10 stycznia 2021
7890**do 10 lutego 2021
8890**do 10 marca 2021
9890**do 10 kwietnia 2021
10890**do 10 maja 2021

** Czesne pomniejszone o wysokość dofinansowania w ramach projektu "Zintegrowany program rozwoju uczelni"

 

 

Semestr I zimowy/ II letni – STUDIA II STOPNIA (MAGISTERSKIE) w języku polskim dla pozostałych specjalności

Rata Wysokość raty czesnego Termin wpłaty
Studia niestacjonarne
1890w ciągu 5 dni od momentu podpisania Umowy o warunkach odpłatności za studia
2890do 10 września 2020
3890do 10 października 2020
4890do 10 listopada 2020
5890do 10 grudnia 2020
6890do 10 stycznia 2021
7890do 10 lutego 2021
8890do 10 marca 2021
9890do 10 kwietnia 2021
10890do 10 maja 2021

 

Semestr III zimowy/ IV letni – STUDIA II STOPNIA (MAGISTERSKIE) w języku polskim dla specjalności Chmura Obliczeniowa i Big Data & Business Analytics


Rata
Wysokość raty czesnego Termin wpłaty
Studia niestacjonarne
1910*do 10 września 2020
2910*do 10 października 2020
3910*do 10 listopada 2020
4910*do 10 grudnia 2020
5910*do 10 stycznia 2021
6910*do 10 lutego 2021
7910*do 10 marca 2021
8910*do 10 kwietnia 2021
9910*do 10 maja 2021
10910*do 10 czerwca 2021

* Czesne pomniejszone o wysokość dofinansowania w ramach projektu "Program rozwoju oferty dydaktycznej i rozwoju kadr Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki"

 

 

Semestr III zimowy/ IV letni – STUDIA II STOPNIA (MAGISTERSKIE) w języku polskim dla pozostałych specjalności

Rata Wysokość raty czesnego Termin wpłaty
Studia niestacjonarne
1910do 10 września 2020
2910do 10 października 2020
3910do 10 listopada 2020
4910do 10 grudnia 2020
5910do 10 stycznia 2021
6910do 10 lutego 2021
7910do 10 marca 2021
8910do 10 kwietnia 2021
9910do 10 maja 2021
10910do 10 czerwca 2021

 

Semestr 0 letni– STUDIA II STOPNIA (MAGISTERSKIE) w języku polskim

Rata Wysokość raty czesnego Termin wpłaty
Studia niestacjonarne
1300w ciągu 5 dni od momentu podpisania Umowy o warunkach odpłatności za studia
2300do 10 marca 2021
3300do 10 kwietnia 2021
4300do 10 maja 2021
5300do 10 czerwca 2021

4. Wysokość i terminy płatności opłat dodatkowych na studiach I stopnia (inżynierskich) dla studentów którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2019/2020 i 2020/2021

 1. Wpisowe – 400 zł płatne w momencie zapisywania się na studia 
 2. Opłata za wyrównanie różnic programowych za każde zajęcia lub przedmiot – 150 zł płatne przed rozpoczęciem zajęć
 3. Wpis warunkowy na każdy przedmiot objęty wpisem warunkowym:
  • Studia stacjonarne - 550 zł płatne przed rozpoczęciem zajęć
  • Studia niestacjonarne – 510 zł płatne przed rozpoczęciem zajęć
 4. Opłata za udział w konsultacjach w dodatkowej sesji egzaminacyjnej za każde zajęcia – 150 zł płatne przed rozpoczęciem zajęć
 5. Za powtarzany rok – pełna opłata czesnego za rok akademicki – zgodnie z harmonogramem spłat czesnego
 6. Za wznowienie studiów (powtórne wpisanie na listę studentów po skreśleniu lub rezygnacji ze studiów) – 100% opłaty wpisowego – przed ponownym wpisaniem na listę studentów
 7. Duplikat legitymacji studenckiej elektronicznej – 33,00 zł – przed wydaniem duplikatu
 8. Duplikat karty egzaminacyjnej – 20 zł – przed wydaniem duplikatu
 9. Duplikat dyplomu – 30 zł – przed wydaniem duplikatu
 10. Opłata za wydłużenie studiów - 900 zł – płatne co najmniej miesiąc przed egzaminem dyplomowym. Wyżej wymieniona opłata obowiązuje studentów składających pracę dyplomową w dodatkowym terminie wyznaczonym przez Prorektora na podstawie § 29 pkt. 7 Regulaminu studiów.
 11. Opłata za wznowienie studiów - 2.500 zł - płatna w pięciu ratach po 500 zł zgodnie z harmonogramem spłat czesnego. Wyżej wymieniona opłata obowiązuje studentów skreślonych z listy na podstawie § 30 pkt. 7 Regulaminu studiów, wznawiających studia na ostatnim semestrze na podstawie § 28 pkt. 4 Regulaminu studiów  w okresie do dwóch lat od regulaminowego złożenia pracy dyplomowej.

 

5. Wysokość i terminy płatności opłat dodatkowych na studiach I stopnia (inżynierskich) dla studentów którzy rozpoczęli studia przed rokiem akademickim 2019/2020

 1. Wpisowe – 400 zł płatne w momencie zapisywania się na studia 
 2. Opłata za wyrównanie różnic programowych za każde zajęcia lub przedmiot – 150 zł płatne przed rozpoczęciem zajęć
 3. Wpis warunkowy na każdy przedmiot objęty wpisem warunkowym:
  • Studia stacjonarne - 550 zł płatne przed rozpoczęciem zajęć
  • Studia niestacjonarne – 510 zł płatne przed rozpoczęciem zajęć
 4. Opłata za udział w konsultacjach w dodatkowej sesji egzaminacyjnej za każde zajęcia – 150 zł płatne przed rozpoczęciem zajęć
 5. Za powtarzany rok – pełna opłata czesnego za rok akademicki – zgodnie z harmonogramem spłat czesnego
 6. Za wznowienie studiów (powtórne wpisanie na listę studentów po skreśleniu lub rezygnacji ze studiów) – 100% opłaty wpisowego – przed ponownym wpisaniem na listę studentów
 7. Duplikat legitymacji studenckiej elektronicznej – 25,50 zł – przed wydaniem duplikatu
 8. Duplikat indeksu – 6 zł – przed wydaniem duplikatu
 9. Opłata za odtworzenie indeksu – 150 zł – przed wydaniem odtworzonego indeksu
 10. Duplikat karty egzaminacyjnej – 20 zł – przed wydaniem duplikatu
 11. Duplikat dyplomu – 50 zł – przed wydaniem duplikatu
 12. Odpis dyplomu w języku obcym – 40 zł – przed wydaniem odpisu dyplomu
 13. Opłata za wydłużenie studiów - 800 zł – płatne co najmniej miesiąc przed egzaminem dyplomowym. Wyżej wymieniona opłata obowiązuje studentów składających pracę dyplomową w dodatkowym terminie wyznaczonym przez Prorektora na podstawie § 29 pkt. 7 Regulaminu studiów.
 14. Opłata za wznowienie studiów - 2.500 zł - płatna w pięciu ratach po 500 zł zgodnie z harmonogramem spłat czesnego. Wyżej wymieniona opłata obowiązuje studentów skreślonych z listy na podstawie § 30 pkt. 7 Regulaminu studiów, wznawiających studia na ostatnim semestrze na podstawie § 28 pkt. 4 Regulaminu studiów  w okresie do dwóch lat od regulaminowego złożenia pracy dyplomowej. 

 6. Wysokość i terminy płatności opłat dodatkowych na studiach II stopnia (magisterskich) w języku polskim

 1. Wpisowe – 500 zł płatne w momencie zapisywania się na studia
 2. Opłata za wyrównanie różnic programowych za każde zajęcia lub przedmiot – 150 zł płatne przed rozpoczęciem zajęć
 3. Wpis warunkowy na każdy przedmiot objęty wpisem warunkowym – 510 zł płatne przed rozpoczęciem zajęć
 4. Opłata za udział w konsultacjach w dodatkowej sesji egzaminacyjnej za każde zajęcia – 150 zł płatne przed rozpoczęciem zajęć
 5. Za powtarzany rok – pełna opłata czesnego za rok studiów – zgodnie z harmonogramem spłat czesnego
 6. Za wznowienie studiów (powtórne wpisanie na listę studentów po skreśleniu lub rezygnacji ze studiów) – 100% opłaty wpisowego – przed ponownym wpisaniem na listę studentów
 7. Duplikat legitymacji studenckiej elektronicznej – 33,00 zł – przed wydaniem duplikatu
 8. Duplikat karty egzaminacyjnej – 20 zł – przed wydaniem duplikatu
 9. Duplikat dyplomu – 30 zł – przed wydaniem duplikatu
 10. Opłata za wydłużenie studiów – 1.200 zł – płatne co najmniej miesiąc przed egzaminem dyplomowym. Wyżej wymieniona opłata obowiązuje studentów składających pracę dyplomową w dodatkowym terminie wyznaczonym przez Prorektora na podstawie § 29 pkt. 7 Regulaminu studiów.
 11. Opłata za wznowienie studiów - 2.500 zł - płatna w pięciu ratach po 500 zł zgodnie z harmonogramem spłat czesnego. Wyżej wymieniona opłata obowiązuje studentów skreślonych z listy na podstawie § 30 pkt. 7 Regulaminu studiów, wznawiających studia na ostatnim semestrze na podstawie § 28 pkt. 4 Regulaminu studiów  w okresie do dwóch lat od regulaminowego złożenia pracy dyplomowej.

7. Zniżki czesnego

a) Wniesienie pełnej opłaty czesnego za semestr w terminie płatności pierwszej raty czesnego w semestrze daje prawo do semestralnej zniżki czesnego w wysokości 100 zł. Zniżka czesnego w wysokości 100 zł dotyczy studentów semestrów od III do VII studiów I stopnia (inżynierskich) oraz studentów semestrów od III do IV studiów II stopnia (magisterskich).

b) Studentom I roku studiów I stopnia (inżynierskich), którzy na egzaminie maturalnym pisemnym zdali matematykę, informatykę lub fizykę:

 • w przypadku nowej matury na poziomie rozszerzonym na więcej niż 75% pkt,
 • w przypadku starej matury na ocenę 5 i wyższą,

przysługuje:

 • 900 zł zniżki czesnego na I semestrze studiów stacjonarnych w roku akademickim 2020/2021 z zastrzeżeniem punktu g),
 • 800 zł zniżki czesnego na I semestrze studiów niestacjonarnych  w roku akademickim 2020/2021 z zastrzeżeniem punktu g).

 

 

Czesne za semestr zimowy 2020/2021 ze zniżką z tytułu wyników maturalnych


Rok nauki
Semestr System kształcenia
Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Rok II3.3003.150

Terminy wpłat czesnego za semestr zimowy 2020/2021 ze zniżką z tytułu wyników maturalnych


Rata
Wysokość raty czesnego Termin wpłaty
Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
1660630w ciągu 5 dni od momentu podpisania Umowy o warunkach odpłatności za studia
2660630do 10 września 2020
3660630do 10 października 2020
4660630do 10 listopada 2020
5660630do 10 grudnia 2020

 

c) Studentom I roku studiów I stopnia (inżynierskich), którzy są laureatami olimpiady informatycznej, matematycznej lub fizycznej, przysługuje:

 • 1.100 zł zniżki czesnego na I semestrze studiów stacjonarnych w roku akademickim 2020/2021 z zastrzeżeniem punktu g),
 • 1.000 zł zniżki czesnego na I semestrze studiów niestacjonarnych w roku akademickim 2020/2021 z zastrzeżeniem punktu g).

Czesne za semestr zimowy 2020/2021 ze zniżką dla laureatów olimpiad


Rok nauki
Semestr System kształcenia
Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Rok II3.1002.950

Terminy wpłat czesnego za semestr zimowy 2020/2021 ze zniżką dla laureatów olimpiad


Rata
Wysokość raty czesnego Termin wpłaty
Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
1620590w ciągu 5 dni od momentu podpisania Umowy o warunkach odpłatności za studia
2620590do 10 września 2020
3620590do 10 października 2020
4620590do 10 listopada 2020
5620590do 10 grudnia 2020

 

d) Studentom studiów I stopnia (inżynierskich), którzy rozpoczęli studia w semestrze 0 w roku akademickim 2019/2020,  przysługuje zniżka czesnego na I roku studiów w roku akademickim 2020/2021

Czesne za semestr 2020/2021 ze zniżką czesnego dla studentów studiów I stopnia (inżynierskich) którzy rozpoczęli studia w semestrze 0  w roku akademickim 2019/2020


Rok nauki
Semestr System kształcenia
Studia niestacjonarne
Rok II3.835
II3.835

Terminy wpłat czesnego w roku akademickim 2020/2021 dla studentów studiów I stopnia (inżynierskich) którzy rozpoczęli studia w semestrze 0  w roku akademickim 2019/2020


Rata
Wysokość raty czesnego Termin wpłaty
Studia niestacjonarne
1767do 10 sierpnia 2020
2767do 10 września 2020
3767do 10 października 2020
4767do 10 listopada 2020
5767do 10 grudnia 2020
6767do 10 stycznia 2021
7767do 10 lutego 2021
8767do 10 marca 2021
9767do 10 kwietnia 2021
10767do 10 maja 2021

 

e) Studentom studiów I stopnia (inżynierskich), którzy rozpoczęli studia w semestrze 0 w roku akademickim 2018/2019,  przysługuje zniżka czesnego na II roku studiów w roku akademickim 2020/2021

 

Czesne za semestr 2020/2021 ze zniżką czesnego dla studentów studiów I stopnia (inżynierskich) którzy rozpoczęli studia w semestrze 0  w roku akademickim 2018/2019


Rok nauki
Semestr System kształcenia
Studia niestacjonarne
Rok IIIII3.735
IV3.735

 

 

Terminy wpłat czesnego w roku akademickim 2020/2021 dla studentów studiów I stopnia (inżynierskich) którzy rozpoczęli studia w semestrze 0  w roku akademickim 2018/2019


Rata
Wysokość raty czesnego Termin wpłaty
Studia niestacjonarne
1747do 10 września 2020
2747do 10 października 2020
3747do 10 listopada 2020
4747do 10 grudnia 2020
5747do 10 stycznia 2021
6747do 10 lutego 2021
7747do 10 marca 2021
8747do 10 kwietnia 2021
9747do 10 maja 2021
10747do 10 czerwca 2021

 

f) Studentom studiów I stopnia (inżynierskich), którzy rozpoczęli studia w semestrze 0 w roku akademickim 2017/2018,  przysługuje zniżka czesnego na III roku studiów w roku akademickim 2020/2021. 

 

Czesne za semestr 2020/2021 ze zniżką czesnego dla studentów studiów I stopnia (inżynierskich) którzy rozpoczęli studia w semestrze 0  w roku akademickim 2017/2018


Rok nauki
Semestr System kształcenia
Studia niestacjonarne
Rok IIIV3.375
VI3.375

Terminy wpłat czesnego w roku akademickim 2020/2021 dla studentów studiów I stopnia (inżynierskich) którzy rozpoczęli studia w semestrze 0  w roku akademickim 2017/2018


Rata
Wysokość raty czesnego Termin wpłaty
Studia niestacjonarne
1675do 10 września 2020
2675do 10 października 2020
3675do 10 listopada 2020
4675do 10 grudnia 2020
5675do 10 stycznia 2021
6675do 10 lutego 2021
7675do 10 marca 2021
8675do 10 kwietnia 2021
9675do 10 maja 2021
10675do 10 czerwca 2021

 

g) W ciągu semestru nauki student może korzystać z jednego rodzaju zniżki czesnego określonej w punktach b) oraz c).

 

8. Zniżki czesnego z tytułu terminu rekrutacji  2020/2021 i zwolnienia z wpisowego

 1. Kandydatom na studia I stopnia (inżynierskie) oraz II stopnia (magisterskie) w języku polskim, którzy utworzą konto w systemie IRK Uczelni oraz zapiszą się na studia w terminie do dnia 12 lipca 2020 r. oraz złożą wymagane dokumenty rekrutacyjne do końca trwania rekrutacji przysługuje zniżka 10 raty czesnego w roku akademickim 2020/2021 w równowartości 100 % kwoty wpisowego.
 2. Kandydatom na studia I stopnia (inżynierskie) oraz II stopnia (magisterskie) w języku polskim, którzy utworzą konto w systemie IRK Uczelni oraz zapiszą się na studia w terminie do dnia w terminie od dnia 13 lipca 2020 r. do 30 sierpnia 2020 r. oraz złożą wymagane dokumenty rekrutacyjne do końca trwania rekrutacji przysługuje 300 zł zniżki  10 raty czesnego w roku akademickim 2020/2021.
 3. Kandydatom na studia I stopnia (inżynierskie) oraz II stopnia (magisterskie) w języku polskim, którzy utworzą konto w systemie IRK Uczelni oraz zapiszą się na studia w terminie do dnia od dnia 31 sierpnia 2020 r. do 30 września 2020 r. oraz złożą wymagane dokumenty rekrutacyjne do końca trwania rekrutacji przysługuje 200 zł zniżki 10 raty czesnego w roku akademickim 2020/2021.
 4. Kandydaci na studia I stopnia (inżynierskie), którzy utworzą konto w systemie IRK Uczelni oraz zapiszą się na studia w terminie rekrutacji na semestr 0 oraz złożą wymagane dokumenty rekrutacyjne w terminie rekrutacji na semestr 0 są zwolnieni z opłaty wpisowego.
 5. Kandydaci na studia II stopnia (magisterskie) w języku polskim, którzy utworzą konto w systemie IRK Uczelni oraz zapiszą się na studia w terminie rekrutacji na semestr 0 oraz złożą wymagane dokumenty rekrutacyjne w terminie rekrutacji na semestr 0 są zwolnieni z opłaty wpisowego.
 6. Kandydaci na studia II stopnia (magisterskie), którzy są absolwentami studiów I stopnia  (inżynierskich) Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki są zwolnieni z opłaty wpisowego.

9. Opłata za 1 punkt ECTS dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia poprzez weryfikację osiągniętych efektów uczenia się na podstawie Regulaminu potwierdzania efektów uczenia się Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki

 1. Opłata za 1 punkt ECTS dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia I stopnia poprzez weryfikację osiągniętych efektów uczenia się wynosi  95 zł,
 2. Opłata za 1 punkt ECTS dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia II stopnia poprzez weryfikację osiągniętych efektów uczenia się wynosi 125 zł.
Ostatnia modyfikacja: 26-08-2020 / LS