Ta witryna wykorzystuje pliki cookie, dowiedz się więcej Zgadzam się

Wysokość czesnego

Płatności prosimy dokonywać na rachunek bankowy:

Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki

ul. Lewartowskiego 17, 00-169 Warszawa

Bank PEKAO S.A. VIII O/Warszawa

22 1240 1112 1111 0010 0201 0293

 

 

ZARZĄDZENIE PREZYDENTA WARSZAWSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY INFORMATYKI w Warszawie
Nr 1/2019/2020 z dnia 10 marca 2019 roku

W sprawie wysokości czesnego, opłatdodatkowych, terminów płatności
oraz zniżek czesnego w roku akademickim 2019/2020

 

Czesne za semestr zimowy 2019/2020

Rok nauki

Semestr

System kształcenia

Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
STUDIA I STOPNIA (INŻYNIERSKIE) dla wszystkich specjalności oprócz Grafiki komputerowej
Rok II4.0003.750
Rok IIIII4.0103.655
Rok IIIV3.3152.950
Rok IVVII4.3303.970
STUDIA I STOPNIA (INŻYNIERSKIE)dla specjalności Grafika komputerowa
Rok II4.4004.000
STUDIA II STOPNIA (MAGISTERSKIE) w języku polskimdla specjalności Chmura Obliczeniowa i Big Data & Business Analytics
Rok II 4.250*
STUDIA II STOPNIA (MAGISTERSKIE) w języku polskimdla pozostałych specjalności
Rok II 4.250
Rok IIIII 4.520

* Czesne pomniejszone o wysokość dofinansowania w ramach projektu "Program rozwoju oferty dydaktycznej i rozwoju kadr Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki"

 

Czesne za semestr letni 2019/2020

Rok nauki

Semestr

System kształcenia

Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
STUDIA I STOPNIA (INŻYNIERSKIE) dla wszystkich specjalności oprócz Grafiki komputerowej
Rok I0 1.500
Rok III4.0003.750
Rok IIIV4.0103.655
Rok IIIVI3.3152.950
STUDIA I STOPNIA (INŻYNIERSKIE)dla specjalności Grafika komputerowa
Rok III4.4004.000
STUDIA II STOPNIA (MAGISTERSKIE) w języku polskimdla specjalności Chmura Obliczeniowa i Big Data & Business Analytics
Rok III 4.250*
STUDIA II STOPNIA (MAGISTERSKIE) w języku polskimdla pozostałych specjalności
Rok III 4.250
Rok IIIV 4.520

* Czesne pomniejszone o wysokość dofinansowania w ramach projektu "Program rozwoju oferty dydaktycznej i rozwoju kadr Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki"

 

Terminy wpłat czesnego

Semestr I zimowy/ II letni – STUDIA I STOPNIA (INŻYNIERSKIE) dla wszystkich specjalności oprócz Grafikikomputerowej

Rata

Wysokość raty czesnego

Termin wpłaty

Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
1800750w ciągu 5 dni od momentu podpisania Umowy o warunkach odpłatności za studia
2800750do 10 września 2019
3800750do 10 października 2019
4800750do 10 listopada 2019
5800750do 10 grudnia 2019
6800750do 10 stycznia 2020
7800750do 10 lutego 2020
8800750do 10 marca 2020
9800750do 10 kwietnia 2020
10800750do 10 maja 2020


Semestr I zimowy/ II letni – STUDIA I STOPNIA (INŻYNIERSKIE) dla    specjalności Grafikakomputerowa

Rata

Wysokość raty czesnego

Termin wpłaty

Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
1880800w ciągu 5 dni od momentu podpisania Umowy o warunkach odpłatności za studia
2880800do 10 września 2019
3880800do 10 października 2019
4880800do 10 listopada 2019
5880800do 10 grudnia 2019
6880800do 10 stycznia 2020
7880800do 10 lutego 2020
8880800do 10 marca 2020
9880800do 10 kwietnia 2020
10880800do 10 maja 2020

 

Semestr III zimowy/ IV letni – STUDIA I STOPNIA (INŻYNIERSKIE)

Rata

Wysokość raty czesnego

Termin wpłaty

Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
1802731do 10 września 2019
2802731do 10 października 2019
3802731do 10 listopada 2019
4802731do 10 grudnia 2019
5802731do 10 stycznia 2020
6802731do 10 lutego 2020
7802731do 10 marca 2020
8802731do 10 kwietnia 2020
9802731do 10 maja 2020
10802731do 10 czerwca 2020


Semestr V zimowy/ VI letni – STUDIA I STOPNIA (INŻYNIERSKIE)

Rata

Wysokość raty czesnego

Termin wpłaty

Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
1663590do 10 września 2019
2663590do 10 października 2019
3663590do 10 listopada 2019
4663590do 10 grudnia 2019
5663590do 10 stycznia 2020
6663590do 10 lutego 2020
7663590do 10 marca 2020
8663590do 10 kwietnia 2020
9663590do 10 maja 2020
10663590do 10 czerwca 2020

 

Semestr VII zimowy – STUDIA I STOPNIA (INŻYNIERSKIE)


Rata

Wysokość raty czesnego

Termin wpłaty

Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
1725665do 10 września 2019
2725665do 10 października 2019
3725665do 10 listopada 2019
4725665do 10 grudnia 2019
5725665do 10 stycznia 2020
6705645do 10 lutego 2020

 

Semestr 0 letni– STUDIA I STOPNIA (INŻYNIERSKIE)


Rata
Wysokość raty czesnego

Termin wpłaty

Studia niestacjonarne
1300w ciągu 5 dni od momentu podpisania Umowy o warunkach odpłatności za studia
2300do 10 marca 2020
3300do 10 kwietnia 2020
4300do 10 maja 2020
5300do 10 czerwca 2020

 

Semestr I zimowy/ II letni – STUDIA II STOPNIA (MAGISTERSKIE) w języku polskim dla specjalności ChmuraObliczeniowa i Big Data & Business Analytics


Rata
Wysokość raty czesnego

Termin wpłaty

Studia niestacjonarne
1850*w ciągu 5 dni od momentu podpisania Umowy o warunkach odpłatności za studia
2850*do 10 września 2019
3850*do 10 października 2019
4850*do 10 listopada 2019
5850*do 10 grudnia 2019
6850*do 10 stycznia 2020
7850*do 10 lutego 2020
8850*do 10 marca 2020
9850*do 10 kwietnia 2020
10850*do 10 maja 2020

* Czesne pomniejszone o wysokość dofinansowania w ramach projektu "Program rozwoju oferty dydaktycznej i rozwoju kadr Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki"

 

Semestr I zimowy/ II letni – STUDIA II STOPNIA (MAGISTERSKIE) w języku polskim dla pozostałychspecjalności

Rata

Wysokość raty czesnego

Termin wpłaty

Studia niestacjonarne
1850w ciągu 5 dni od momentu podpisania Umowy o warunkach odpłatności za studia
2850do 10 września 2019
3850do 10 października 2019
4850do 10 listopada 2019
5850do 10 grudnia 2019
6850do 10 stycznia 2020
7850do 10 lutego 2020
8850do 10 marca 2020
9850do 10 kwietnia 2020
10850do 10 maja 2020

 

Semestr III zimowy/ IV letni – STUDIA II STOPNIA (MAGISTERSKIE) w języku polskim

Rata

Wysokość raty czesnego

Termin wpłaty

Studia niestacjonarne
1904do 10 września 2019
2904do 10 października 2019
3904do 10 listopada 2019
4904do 10 grudnia 2019
5904do 10 stycznia 2020
6904do 10 lutego 2020
7904do 10 marca 2020
8904do 10 kwietnia 2020
9904do 10 maja 2020
10904do 10 września 2019

 

Semestr 0 letni– STUDIA II STOPNIA (MAGISTERSKIE) w języku polskim

Rata

Wysokość raty czesnego

Termin wpłaty

Studia niestacjonarne
1300w ciągu 5 dni od momentu podpisania Umowy o warunkach odpłatności za studia
2300do 10 marca 2020
3300do 10 kwietnia 2020
4300do 10 maja 2020
5300do 10 czerwca 2020

 

Zniżki czesnego studia I stopnia (inżynierskie)

 • Wniesienie pełnej opłaty czesnego za semestr w terminie płatności pierwszej raty czesnego w semestrze daje prawo do semestralnej zniżki czesnego w wysokości 100 zł. Zniżka czesnego w wysokości 100 zł dotyczy studentów semestrów od III do VII studiów I stopnia (inżynierskich).
 • Studentom I roku studiów I stopnia (inżynierskich), którzy na egzaminie maturalnym pisemnym zdali matematykę, informatykę lub fizykę:
  • w przypadku nowej matury na poziomie rozszerzonym na więcej niż 75% pkt,
  • w przypadku starej matury na ocenę 5 i wyższą,

przysługuje:

 • 900 zł zniżki czesnego na I semestrze studiów stacjonarnych w roku akademickim 2019/2020 z zastrzeżeniem punktu f),
 • 800 zł zniżki czesnego na I semestrze studiów niestacjonarnych  w roku akademickim 2019/2020 z zastrzeżeniem punktu f).

 

Czesne za semestr zimowy 2019/2020 ze zniżką z tytułu wyników maturalnych dla wszystkich specjalnościoprócz Grafiki komputerowej


Rok nauki

Semestr

System kształcenia

Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Rok II3.1002.950

 

Terminy wpłat czesnego za semestr zimowy 2019/2020 ze zniżką z tytułu wyników maturalnych dla wszystkichspecjalności oprócz Grafiki komputerowej


Rata

Wysokość raty czesnego

Termin wpłaty

Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
1620590w ciągu 5 dni od momentu podpisania Umowy o warunkach odpłatności za studia
2620590do 10 września 2019
3620590do 10 października 2019
4620590do 10 listopada 2019
5620590do 10 grudnia 2019

 

Czesne za semestr zimowy 2019/2020 ze zniżką z tytułu wyników maturalnych dla specjalności Grafikakomputerowa


Rok nauki

Semestr

System kształcenia

Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Rok II3.5003.200

 

Terminy wpłat czesnego za semestr zimowy 2019/2020 ze zniżką z tytułu wyników maturalnych dlaspecjalności Grafika komputerowa


Rata

Wysokość raty czesnego

Termin wpłaty

Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
1700640w ciągu 5 dni od momentu podpisania Umowy o warunkach odpłatności za studia
2700640do 10 września 2019
3700640do 10 października 2019
4700640do 10 listopada 2019
5700640do 10 grudnia 2019
 • Studentom I roku studiów I stopnia (inżynierskich), którzy są laureatami olimpiady informatycznej, matematycznej lub fizycznej, przysługuje:
 • 1.100 zł zniżki czesnego na I semestrze studiów stacjonarnych w roku akademickim 2019/2020 z zastrzeżeniem punktu f),
 • 1.000 zł zniżki czesnego na I semestrze studiów niestacjonarnych w roku akademickim 2019/2020 z zastrzeżeniem punktu f).

 

Czesne za semestr zimowy 2019/2020 ze zniżką dla laureatów olimpiad dla wszystkich specjalności opróczGrafiki komputerowej


Rok nauki

Semestr

System kształcenia

Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Rok II2.9002.750

 

Terminy wpłat czesnego za semestr zimowy 2019/2020 ze zniżką dla laureatów olimpiad dla wszystkichspecjalności oprócz Grafiki komputerowej


Rata

Wysokość raty czesnego

Termin wpłaty

Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
1580550w ciągu 5 dni od momentu podpisania Umowy o warunkach odpłatności za studia
2580550do 10 września 2019
3580550do 10 października 2019
4580550do 10 listopada 2019
5580550do 10 grudnia 2019


Czesne za semestr zimowy 2019/2020 ze zniżką dla laureatów olimpiad dla specjalności Grafikakomputerowa


Rok nauki

Semestr

System kształcenia

Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Rok II3.3003.000

 

Terminy wpłat czesnego za semestr zimowy 2019/2020 ze zniżką dla laureatów olimpiad dla specjalnościGrafika komputerowa*


Rata

Wysokość raty czesnego

Termin wpłaty

Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
1660600w ciągu 5 dni od momentu podpisania Umowy o warunkach odpłatności za studia
2660600do 10 września 2019
3660600do 10 października 2019
4660600do 10 listopada 2019
5660600do 10 grudnia 2019
 • Studentom studiów I stopnia (inżynierskich), którzy rozpoczęli studia w semestrze 0 w roku akademickim 2018/2019,  przysługuje zniżka czesnego na I roku studiów w roku akademickim 2019/2020 (nie dotyczyspecjalności Grafika komputerowa).

 

Czesne za semestr 2019/2020 ze zniżką czesnego dla studentów studiów I stopnia (inżynierskich) którzy rozpoczęli studia w semestrze 0  w roku akademickim 2018/2019


Rok nauki

Semestr

System kształcenia

Studia niestacjonarne

Rok I

I3.450
II3.450

 

Terminy wpłat czesnego w roku akademickim 2019/2020 dla studentów studiów I stopnia (inżynierskich) którzy rozpoczęli studia w semestrze 0  w roku akademickim 2018/2019


Rata
Wysokość raty czesnego

Termin wpłaty

Studia niestacjonarne
1690do 10 sierpnia 2019
2690do 10 września 2019
3690do 10 października 2019
4690do 10 listopada 2019
5690do 10 grudnia 2019
6690do 10 stycznia 2020
7690do 10 lutego 2020
8690do 10 marca 2020
9690do 10 kwietnia 2020
10690do 10 maja 2020
 • Studentom studiów I stopnia (inżynierskich), którzy rozpoczęli studia w semestrze 0 w roku akademickim 2017/2018,  przysługuje zniżka czesnego na II roku studiów w roku akademickim 2019/2020. 

 

Czesne za semestr 2019/2020 ze zniżką czesnego dla studentów studiów I stopnia (inżynierskich) którzy rozpoczęli studia w semestrze 0  w roku akademickim 2017/2018


Rok nauki

Semestr

System kształcenia

Studia niestacjonarne

Rok II

III3.300
IV3.300

 

Terminy wpłat czesnego w roku akademickim 2019/2020 dla studentów studiów I stopnia (inżynierskich) którzy rozpoczęli studia w semestrze 0  w roku akademickim 2017/2018


Rata

 

Wysokość raty czesnego

Termin wpłaty

Studia niestacjonarne
1660do 10 września 2019
2660do 10 października 2019
3660do 10 listopada 2019
4660do 10 grudnia 2019
5660do 10 stycznia 2020
6660do 10 lutego 2020
7660do 10 marca 2020
8660do 10 kwietnia 2020
9660do 10 maja 2020
10660do 10 czerwca 2020
 • W ciągu semestru nauki student może korzystać z jednego rodzaju zniżki czesnego określonej w punktach b) oraz c).

 

9. Zniżki czesnego studia II stopnia (magisterskie) w języku polskim

 • Wniesienie pełnej opłaty czesnego za semestr w terminie płatności pierwszej raty czesnego w semestrze daje prawo do semestralnej zniżki czesnego w wysokości 100 zł. Zniżka czesnego w wysokości 100 zł dotyczy studentów semestrów od III do IV studiów II stopnia (magisterskich).

 

10. Zwolnienia z opłaty wpisowego i zniżki wpisowego

 • Kandydaci na studia I stopnia (inżynierskie) oraz II stopnia (magisterskie) w języku polskim, którzy utworzą konto w systemie IRK Uczelni oraz zapiszą się na studia w terminie do dnia 7 lipca 2019 r. oraz złożą wymagane dokumenty rekrutacyjne do dnia 30 września 2019 r. są zwolnieni z opłaty wpisowego.
 • Kandydatom na studia I stopnia (inżynierskie) oraz II stopnia (magisterskie) w języku polskim, którzy utworzą konto w systemie IRK Uczelni oraz zapiszą się na studia w terminie do dnia w terminie od dnia 8 lipca 2019 r. do 11 sierpnia 2019 r. oraz złożą wymagane dokumenty rekrutacyjne do dnia 30 września 2019 r. przysługuje 300 zł zniżki  w opłacie wpisowego.
 • Kandydatom na studia I stopnia (inżynierskie), którzy utworzą konto w systemie IRK Uczelni oraz zapiszą się na studia w terminie do dnia od dnia 12 sierpnia 2019 r. do 30 września 2019 r. oraz złożą wymagane dokumenty rekrutacyjne do dnia 30 września            2019 r.  przysługuje 200 zł zniżki w opłacie wpisowego.
 • Kandydatom na studia II stopnia (magisterskie) w języku polskim, którzy utworzą konto w systemie IRK Uczelni oraz zapiszą się na studia w terminie od dnia 12 sierpnia 2019 r. do 30 września 2019 r. oraz złożą wymagane dokumenty rekrutacyjne do dnia 30 września 2019 r.  przysługuje 250 zł zniżki w opłacie wpisowego.
 • Kandydaci na studia I stopnia (inżynierskie), którzy utworzą konto w systemie IRK Uczelni oraz zapiszą się na studia w terminie rekrutacji na semestr 0 oraz złożą wymagane dokumenty rekrutacyjne w terminie rekrutacji na semestr 0 są zwolnieni z opłaty wpisowego.
 • Kandydaci na studia II stopnia (magisterskie) w języku polskim, którzy utworzą konto w systemie IRK Uczelni oraz zapiszą się na studia w terminie rekrutacji na semestr 0 oraz złożą wymagane dokumenty rekrutacyjne w terminie rekrutacji na semestr 0 są zwolnieni z opłaty wpisowego.
 • Kandydaci na studia II stopnia (magisterskie), którzy są absolwentami studiów I stopnia  (inżynierskich) Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki są zwolnieni z opłaty wpisowego.

 

11. Opłata za 1 punkt ECTS dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia poprzez weryfikacjęosiągniętych efektów uczenia się na podstawie Regulaminu potwierdzania efektów uczenia się WarszawskiejWyższej Szkoły Informatyki

 • Opłata za 1 punkt ECTS dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia I stopnia poprzez weryfikację osiągniętych efektów uczenia się wynosi  95 zł,
 • Opłata za 1 punkt ECTS dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia II stopnia poprzez weryfikację osiągniętych efektów uczenia się wynosi 125 zł.
Ostatnia modyfikacja: 01-07-2019 / PK