Ta witryna wykorzystuje pliki cookie, dowiedz się więcej Zgadzam się

Wysokość czesnego

Opłaty w roku akademickim 2016/2017

Wszystkie opłaty należy wpłacać na konto Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki:
ul Lewartowskiego 17 00-169 Warszawa

STUDIA I i II STOPNIA (INŻYNIERSKIE i MAGISTERSKIE)
Bank PEKAO S.A. VIII O/Warszawa
22 1240 1112 1111 0010 0201 0293
Blankiet do opłat

 

1. Czesne za semestr zimowy 2016/2017

Rok nauki Semestr System kształcenia
Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
STUDIA I STOPNIA (INŻYNIERSKIE)
Rok I
I
3.200
2.850
Rok II
III
3.200
2.850
Rok III
V
2.950
2.700
Rok IV
VII
3.975
3.720
STUDIA II STOPNIA (MAGISTERSKIE)
Rok I
I
 
3.750
Rok II
III
 
3.750


2. Czesne za semestr letni 2016/2017

Rok nauki Semestr System kształcenia
Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
STUDIA I STOPNIA (INŻYNIERSKIE)
Rok I
0
 
1.000
Rok I
II
3.200
2.850
Rok II
IV
3.200
2.850
Rok III
VI
2.950
2.700
STUDIA II STOPNIA (MAGISTERSKIE)
Rok I
0
 
1.000
Rok I
II
 
3.750
Rok II
IV
 
3.750


3. Terminy wpłat czesnego

Semestr I zimowy/ II letni – STUDIA I STOPNIA (INŻYNIERSKIE)

Rata Wysokość raty czesnego Termin wpłaty
Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
1
640
570
w ciągu 5 dni od wydania decyzji o przyjęciu na studia
2
640
570
do 10 września 2016
3
640
570
do 10 października 2016
4
640
570
do 10 listopada 2016
5
640
570
do 10 grudnia 2016
6
640
570
do 10 stycznia 2017
7
640
570
do 10 lutego 2017
8
640
570
do 10 marca 2017
9
640
570
do 10 kwietnia 2017
10
640
570
do 10 maja 2017

           
Semestr III zimowy/ IV letni – STUDIA I STOPNIA (INŻYNIERSKIE)

Rata Wysokość raty czesnego Termin wpłaty
Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
1
640
570
do 10 września 2016
2
640
570
do 10 października 2016
3
640
570
do 10 listopada 2016
4
640
570
do 10 grudnia 2016
5
640
570
do 10 stycznia 2017
6
640
570
do 10 lutego 2017
7
640
570
do 10 marca 2017
8
640
570
do 10 kwietnia 2017
9
640
570
do 10 maja 2017
10
640
570
do 10 czerwca 2017

Semestr V zimowy/ VI letni – STUDIA I STOPNIA (INŻYNIERSKIE)

Rata Wysokość raty czesnego Termin wpłaty
Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
1
590
540
do 10 września 2016
2
590
540
do 10 października 2016
3
590
540
do 10 listopada 2016
4
590
540
do 10 grudnia 2016
5
590
540
do 10 stycznia 2017
6
590
540
do 10 lutego 2017
7
590
540
do 10 marca 2017
8
590
540
do 10 kwietnia 2017
9
590
540
do 10 maja 2017
10
590
540
do 10 czerwca 2017

Semestr VII zimowy – STUDIA I STOPNIA (INŻYNIERSKIE)

Rata Wysokość raty czesnego Termin wpłaty
Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
1
665
620
do 10 września 2016
2
665
620
do 10 października 2016
3
665
620
do 10 listopada 2016
4
665
620
do 10 grudnia 2016
5
665
620
do 10 stycznia 2017
6
650
620
do 10 lutego 2017

Semestr 0 letni– STUDIA I STOPNIA (INŻYNIERSKIE)

Rata Wysokość raty czesnego Termin wpłaty
Studia niestacjonarne
1
200
w ciągu 5 dni od wydania decyzji o przyjęciu na studia
2
200
do 10 marca 2017
3
200
do 10 kwietnia 2017
4
200
do 10 maja 2017
5
200
do 10 czerwca 2017

Semestr I zimowy/ II letni – STUDIA II STOPNIA (MAGISTERSKIE)

Rata Wysokość raty czesnego Termin wpłaty
Studia niestacjonarne
1
750
w ciągu 5 dni od wydania decyzji o przyjęciu na studia
2
750
do 10 września 2016
3
750
do 10 października 2016
4
750
do 10 listopada 2016
5
750
do 10 grudnia 2016
6
750
do 10 stycznia 2017
7
750
do 10 lutego 2017
8
750
do 10 marca 2017
9
750
do 10 kwietnia 2017
10
750
do 10 maja 2017

Semestr III zimowy/ IV letni – STUDIA II STOPNIA (MAGISTERSKIE)

Rata Wysokość raty czesnego Termin wpłaty
Studia niestacjonarne
1
750
do 10 września 2016
2
750
do 10 października 2016
3
750
do 10 listopada 2016
4
750
do 10 grudnia 2016
5
750
do 10 stycznia 2017
6
750
do 10 lutego 2017
7
750
do 10 marca 2017
8
750
do 10 kwietnia 2017
9
750
do 10 maja 2017
10
750
do 10 czerwca 2017

Semestr 0 letni– STUDIA II STOPNIA (MAGISTERSKIE)

Rata Wysokość raty czesnego Termin wpłaty
Studia niestacjonarne
1
200
w ciągu 5 dni od wydania decyzji o przyjęciu na studia
2
200
do 10 marca 2017
3
200
do 10 kwietnia 2017
4
200
do 10 maja 2017
5
200
do 10 czerwca 2017

4. Wysokość i terminy płatności opłat dodatkowych na studiach I stopnia (inżynierskich)

a)   Wpisowe – 400 zł płatne w momencie zapisywania się na studia 

b)   Opłata za wyrównanie różnic programowych za każde zajęcia lub przedmiot – 150 zł płatne przed rozpoczęciem zajęć

c)   Wpis warunkowy na każdy przedmiot objęty wpisem warunkowym:

  • Studia stacjonarne - 550 zł płatne przed rozpoczęciem zajęć
  • Studia niestacjonarne – 510 zł płatne przed rozpoczęciem zajęć

 

d)   Opłata za udział w konsultacjach w dodatkowej sesji egzaminacyjnej za każde zajęcia – 150 zł płatne przed rozpoczęciem zajęć

e)   Za powtarzany rok – pełna opłata czesnego za rok akademicki – zgodnie z harmonogramem spłat czesnego

f)   Za wznowienie studiów (powtórne wpisanie na listę studentów po skreśleniu lub rezygnacji ze studiów) – 100% opłaty wpisowego – przed ponownym wpisaniem na listę studentów

g)   Duplikat legitymacji studenckiej papierowej – 7,50 zł – przed wydaniem duplikatu
     Duplikat legitymacji studenckiej elektronicznej – 25,50 zł – przed wydaniem duplikatu

h)   Duplikat indeksu – 6 zł – przed wydaniem duplikatu

i)   Opłata za odtworzenie indeksu – 150 zł – przed wydaniem odtworzonego indeksu

j)   Duplikat karty egzaminacyjnej – 20 zł – przed wydaniem duplikatu

k)   Duplikat dyplomu – 50 zł – przed wydaniem duplikatu

l)   Odpis dyplomu w języku obcym – 40 zł – przed wydaniem odpisu dyplomu

m)  Opłata za wydłużenie studiów - 800 zł – płatne co najmniej miesiąc przed egzaminem dyplomowym. Wyżej wymieniona opłata obowiązuje studentów składających pracę dyplomową w dodatkowym terminie wyznaczonym przez Prorektora na podstawie § 29 pkt. 7 Regulaminu studiów.

n)   Opłata za wznowienie studiów – 2.500 zł – płatna w pięciu ratach po 500 zł zgodnie z harmonogramem spłat czesnego. Wyżej wymieniona opłata obowiązuje studentów skreślonych z listy na podstawie § 30 pkt. 7 Regulaminu studiów, zamierzających wznowić procedurę dyplomowania w okresie do dwóch lat od regulaminowego terminu złożenia pracy dyplomowej na podstawie § 30 pkt. 8 Regulaminu studiów.

5. Wysokość i terminy płatności opłat dodatkowych na studiach II stopnia (magisterskich)

a)   Wpisowe – 500 zł płatne w momencie zapisywania się na studia

b)   Opłata za wyrównanie różnic programowych za każde zajęcia lub przedmiot – 150 zł płatne przed rozpoczęciem zajęć

c)   Wpis warunkowy na każdy przedmiot objęty wpisem warunkowym – 510 zł płatne przed rozpoczęciem zajęć

d)   Opłata za udział w konsultacjach w dodatkowej sesji egzaminacyjnej za każde zajęcia – 150 zł płatne przed rozpoczęciem zajęć

e)   Za powtarzany rok – pełna opłata czesnego za rok studiów – zgodnie z harmonogramem spłat czesnego

f)   Za wznowienie studiów (powtórne wpisanie na listę studentów po skreśleniu lub rezygnacji ze studiów) – 100% opłaty wpisowego – przed ponownym wpisaniem na listę studentów

g)   Duplikat legitymacji studenckiej papierowej – 7,50 zł – przed wydaniem duplikatu
     Duplikat legitymacji studenckiej elektronicznej – 25,50 zł – przed wydaniem duplikatu

h)   Duplikat indeksu – 6 zł – przed wydaniem duplikatu

i)   Opłata za odtworzenie indeksu – 150 zł – przed wydaniem odtworzonego indeksu

j)   Duplikat karty egzaminacyjnej – 20 zł – przed wydaniem duplikatu

k)  Duplikat dyplomu – 50 zł – przed wydaniem duplikatu

l)   Odpis dyplomu w języku obcym – 40 zł – przed wydaniem odpisu dyplomu

m)  Opłata za wydłużenie studiów – 1.200 zł – płatne co najmniej miesiąc przed egzaminem dyplomowym. Wyżej wymieniona opłata obowiązuje studentów składających pracę dyplomową w dodatkowym terminie wyznaczonym przez Prorektora na podstawie § 29 pkt. 7 Regulaminu studiów.

o)   Opłata za wznowienie studiów – 2.500 zł – płatna w pięciu ratach po 500 zł zgodnie z harmonogramem spłat czesnego. Wyżej wymieniona opłata obowiązuje studentów skreślonych z listy na podstawie § 30 pkt. 7 Regulaminu studiów, zamierzających wznowić procedurę dyplomowania w okresie do dwóch lat od regulaminowego terminu złożenia pracy dyplomowej na podstawie § 30 pkt. 8 Regulaminu studiów.

6. Zniżki czesnego studia I stopnia (inżynierskie)

a)   Wniesienie pełnej opłaty czesnego za semestr w terminie płatności pierwszej raty czesnego w semestrze daje prawo do semestralnej zniżki czesnego w wysokości 100 zł. Zniżka czesnego w wysokości 100 zł dotyczy studentów semestrów od III do VII studiów I stopnia (inżynierskich).

b)   Studentom I roku studiów I stopnia (inżynierskich), którzy na egzaminie maturalnym pisemnym zdali matematykę, informatykę lub fizykę:

  • w przypadku nowej matury na poziomie rozszerzonym na więcej niż 75% pkt,
  • w przypadku starej matury na ocenę 5 i wyższą,

przysługuje:

  • 900 zł zniżki czesnego na I semestrze studiów stacjonarnych w roku akademickim 2016/2017 z zastrzeżeniem punktu h),
  • 800 zł zniżki czesnego na I semestrze studiów niestacjonarnych  w roku akademickim 2016/2017 z zastrzeżeniem punktu h).

 

Czesne za semestr zimowy 2016/2017 ze zniżką z tytułu wyników maturalnych

Rok nauki Semestr System kształcenia
Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Rok I
I
2.300
2.050

Terminy wpłat czesnego za semestr zimowy 2016/2017 ze zniżką z tytułu wyników maturalnych

Rata Wysokość raty czesnego Termin wpłaty
Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
1
460
410
do 10 sierpnia 2016
2
460
410
do 10 września 2016
3
460
410
do 10 października 2016
4
460
410
do 10 listopada 2016
5
460
410
do 10 grudnia 2016

c)    Studentom I roku studiów I stopnia (inżynierskich), którzy są laureatami olimpiady informatycznej, matematycznej lub fizycznej, przysługuje:

  • 1.100 zł zniżki czesnego na I semestrze studiów stacjonarnych w roku akademickim 2016/2017 z zastrzeżeniem punktu h),
  • 1.000 zł zniżki czesnego na I semestrze studiów niestacjonarnych w roku akademickim 2016/2017 z zastrzeżeniem punktu h)

 

Czesne za semestr zimowy 2016/2017 ze zniżką dla laureatów olimpiad

Rok nauki Semestr System kształcenia
Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Rok I
I
2.100
1.850

Terminy wpłat czesnego za semestr zimowy 2016/2017 ze zniżką dla laureatów olimpiad

Rata Wysokość raty czesnego Termin wpłaty
Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
1
420
370
w ciągu 5 dni od wydania decyzji o przyjęciu na studia
2
420
370
do 10 września 2016
3
420
370
do 10 października 2016
4
420
370
do 10 listopada 2016
5
420
370
do 10 grudnia 2016

d)    Studentom I roku studiów I stopnia (inżynierskich), którzy brali udział w Projekcie Informatyka+ organizowanym przez Warszawską Wyższą Szkołę Informatyki, z tytułu udziału poświadczonego właściwym zaświadczeniem, przysługuje 100 zł zniżki 5 raty czesnego na I semestrze w roku akademickim 2016/2017 z zastrzeżeniem punktu j).

e)    Studentom I roku studiów I stopnia (inżynierskich), którzy do dnia 30 września 2016 r. uzyskali uprawnienia oraz spełnili wszystkie warunki do otrzymania dyplomu Programu IT Szkoła (http://it-szkola.edu.pl/certyfikat) przysługuje zniżka 10 raty czesnego stanowiąca równowartość raty czesnego na II semestrze w roku akademickim 2016/2017 z zastrzeżeniem punktu i).

f)    Studentom I roku studiów I stopnia (inżynierskich), którzy do dnia 5 sierpnia 2016 r. uzyskali uprawnienia oraz spełnili wszystkie warunki do otrzymania autoryzowanego certyfikatu Programu IT Szkoła organizowanego przez Warszawską Wyższą Szkołę Informatyki przysługuje 20 złotych zniżki kolejnych rat czesnego od raty 6 do 10 (łącznie 100 zł) na II semestrze w roku akademickim 2016/2017 z zastrzeżeniem punktu i).

g)   Studentom studiów I stopnia (inżynierskich), którzy rozpoczęli studia w semestrze 0 w roku akademickim 2014/2015,  przysługuje zniżka czesnego na II roku studiów w roku akademickim 2016/2017. 

Czesne za semestr 2016/2017 ze zniżką czesnego dla studentów studiów I stopnia (inżynierskich) którzy rozpoczęli studia w semestrze 0  w roku akademickim 2014/2015

Rok nauki Semestr System kształcenia
Studia niestacjonarne
Rok I
III
2.700
Rok I
IV
2.700

Terminy wpłat czesnego w roku akademickim 2016/2017 dla studentów studiów I stopnia (inżynierskich) którzy rozpoczęli studia w semestrze 0  w roku akademickim 2014/2015

Rata Wysokość raty czesnego Termin wpłaty
Studia niestacjonarne
1
540
do 10 września 2016
2
540
do 10 października 2016
3
540
do 10 listopada 2016
4
540
do 10 grudnia 2016
5
540
do 10 stycznia 2017
6
540
do 10 lutego 2017
7
540
do 10 marca 2017
8
540
do 10 kwietnia 2017
9
540
do 10 maja 2017
10
540
do 10 czerwca 2017

h)   W ciągu semestru nauki student może korzystać z jednego rodzaju zniżki czesnego określonej w punktach b) oraz c).

i)    W ciągu semestru nauki student może korzystać z jednego rodzaju zniżki określonej w punktach d), e) oraz f).

7. Zniżki czesnego studia II stopnia (magisterskie)

a)    Wniesienie pełnej opłaty czesnego za semestr w terminie płatności pierwszej raty czesnego w semestrze daje prawo do semestralnej zniżki czesnego w wysokości 100 zł. Zniżka czesnego w wysokości 100 zł dotyczy studentów semestrów od III do IV studiów II stopnia (magisterskich).

b)    Studentom I roku studiów II stopnia (magisterskich), którzy zrealizowali kursy na platformie Uniwersytet Wirtualny przysługuje 100 zł zniżki 5 raty czesnego na I semestrze roku akademickiego 2016/2017 za każdy zrealizowany kurs potwierdzony właściwym certyfikatem przygotowanym przez Warszawską Wyższą Szkołę Informatyki z zastrzeżeniem punktu c) i e).

c)    Maksymalna liczba kursów o których mowa w punkcie b) to 4 kursy. Maksymalna kwota zniżki 5 raty czesnego na I semestrze roku akademickiego 2016/2017 za realizację 4 kursów o których mowa w punkcie b) to 400 zł.

d)  Studentom I roku studiów II stopnia (magisterskich), którzy w momencie rekrutacji na studia przedstawili Voucher dla kandydata na studia magisterskie w Warszawskiej Wyższej Szkole Informatyki, przysługuje 100 zł zniżki 5 raty czesnego z zastrzeżeniem punktu e).

e)   W ciągu semestru nauki student może korzystać z jednego rodzaju zniżki określonej w punktach b) i d).

8. Zwolnienia z opłaty wpisowego i zniżki wpisowego

a)    Kandydaci na studia I stopnia (inżynierskie) oraz II stopnia (magisterskie), którzy złożą deklarację rozpoczęcia studiów poprzez wypełnienie oraz wysłanie internetowego kwestionariusza kandydata w terminie do dnia 10 lipca 2016 r. oraz złożą wymagane dokumenty rekrutacyjne do dnia 16 września 2016 r. są zwolnieni z opłaty wpisowego.

b)   Kandydatom na studia I stopnia (inżynierskie) oraz II stopnia (magisterskie), którzy złożą deklarację rozpoczęcia studiów poprzez wypełnienie oraz wysłanie internetowego kwestionariusza kandydata w terminie od dnia 11 lipca 2016 r. do 7 sierpnia 2016 r. oraz złożą wymagane dokumenty rekrutacyjne do dnia 16 września 2016 r. przysługuje 300 zł zniżki  w opłacie wpisowego.

c)    Kandydatom na studia I stopnia (inżynierskie), którzy złożą deklarację rozpoczęcia studiów poprzez wypełnienie oraz wysłanie internetowego kwestionariusza kandydata w terminie od dnia 8 sierpnia 2016 r. do 30 września 2016 r. oraz złożą wymagane dokumenty rekrutacyjne do dnia 30 września 2016 r.  przysługuje 200 zł zniżki w opłacie wpisowego.

d)   Kandydatom na studia II stopnia (magisterskie), którzy złożą deklarację rozpoczęcia studiów poprzez wypełnienie oraz wysłanie internetowego kwestionariusza kandydata w terminie od dnia 8 sierpnia 2016 r. do 30 września 2016 r. oraz złożą wymagane dokumenty rekrutacyjne do dnia 30 września 2016 r.  przysługuje 250 zł zniżki w opłacie wpisowego.

e)    Kandydaci na studia I stopnia (inżynierskie), którzy złożą deklarację rozpoczęcia studiów poprzez wypełnienie oraz wysłanie internetowego kwestionariusza kandydata w terminie rekrutacji na semestr 0 oraz złożą wymagane dokumenty rekrutacyjne w terminie rekrutacji na semestr 0 są zwolnieni z opłaty wpisowego.

f)   Kandydaci na studia II stopnia (magisterskie), którzy złożą deklarację rozpoczęcia studiów poprzez wypełnienie oraz wysłanie internetowego kwestionariusza kandydata w terminie rekrutacji na semestr 0 oraz złożą wymagane dokumenty rekrutacyjne w terminie rekrutacji na semestr 0 są zwolnieni z opłaty wpisowego.

g)   Kandydaci na studia II stopnia (magisterskie), którzy są absolwentami studiów I stopnia  (inżynierskich) Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki są zwolnieni z opłaty wpisowego.

Ostatnia modyfikacja: 22-08-2016 / LS