Ta witryna wykorzystuje pliki cookie, dowiedz się więcej Zgadzam się

Wysokość czesnego

Płatności prosimy dokonywać na rachunek bankowy:

Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki
ul. Lewartowskiego 17, 00-169 Warszawa

Bank PEKAO S.A. VIII O/Warszawa
22 1240 1112 1111 0010 0201 0293

 

ZARZĄDZENIE PREZYDENTA

WARSZAWSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY INFORMATYKI
w Warszawie
Nr 1/2022/2023
z dnia 10 marca 2022 roku

W sprawie wysokości czesnego, opłat dodatkowych, terminów płatności oraz zniżek czesnego w roku akademickim 2022/2023

1. Czesne za semestr zimowy 2022/2023

Rok nauki Semestr System kształcenia
Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
STUDIA I STOPNIA (INŻYNIERSKIE)
Rok I I 4.850 4.600
Rok II III 4.830 4.570
Rok III V 4.995 4.720
Rok IV VII 6.215 5.940
STUDIA II STOPNIA (MAGISTERSKIE) w języku polskim
Rok I I   4.950
Rok II III   5.095

 

2. Czesne za semestr letni 2022/2023

Rok nauki Semestr System kształcenia
Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
STUDIA I STOPNIA (INŻYNIERSKIE)
Rok I 0   1.750
Rok I II 4.850 4.600
Rok II IV 4.830 4.570
Rok III VI 4.995 4.720
STUDIA II STOPNIA (MAGISTERSKIE) w języku polskim
Rok I 0   2.000
Rok I II   4.950
Rok II IV   5.095

 

3. Terminy wpłat czesnego

Semestr I zimowy/ II letni – STUDIA I STOPNIA (INŻYNIERSKIE)

Rata Wysokość raty czesnego Termin wpłaty
Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
1 970 920 w ciągu 5 dni od momentu podpisania Umowy o warunkach odpłatności za studia
2 970 920 do 10 września 2022
3 970 920 do 10 października 2022
4 970 920 do 10 listopada 2022
5 970 920 do 10 grudnia 2022
6 970 920 do 10 stycznia 2023
7 970 920 do 10 lutego 2023
8 970 920 do 10 marca 2023
9 970 920 do 10 kwietnia 2023
10 970 920 do 10 maja 2023

 

Semestr III zimowy/ IV letni – STUDIA I STOPNIA (INŻYNIERSKIE)

Rata Wysokość raty czesnego Termin wpłaty
Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
1 966 914 do 10 września 2022
2 966 914 do 10 października 2022
3 966 914 do 10 listopada 2022
4 966 914 do 10 grudnia 2022
5 966 914 do 10 stycznia 2023
6 966 914 do 10 lutego 2023
7 966 914 do 10 marca 2023
8 966 914 do 10 kwietnia 2023
9 966 914 do 10 maja 2023
10 966 914 do 10 czerwca 2023

 

Semestr V zimowy/ VI letni – STUDIA I STOPNIA (INŻYNIERSKIE)

Rata Wysokość raty czesnego Termin wpłaty
Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
1 999 944 do 10 września 2022
2 999 944 do 10 października 2022
3 999 944 do 10 listopada 2022
4 999 944 do 10 grudnia 2022
5 999 944 do 10 stycznia 2023
6 999 944 do 10 lutego 2023
7 999 944 do 10 marca 2023
8 999 944 do 10 kwietnia 2023
9 999 944 do 10 maja 2023
10 999 944 do 10 czerwca 2023

 

Semestr VII zimowy – STUDIA I STOPNIA (INŻYNIERSKIE)


Rata
Wysokość raty czesnego Termin wpłaty
Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
1 1.036 990 do 10 września 2022
2 1.036 990 do 10 października 2022
3 1.036 990 do 10 listopada 2022
4 1.036 990 do 10 grudnia 2022
5 1.036 990 do 10 stycznia 2023
6 1.035 990 do 10 lutego 2023

 

Semestr 0 letni– STUDIA I STOPNIA (INŻYNIERSKIE)

Rata Wysokość raty czesnego Termin wpłaty
Studia niestacjonarne
1 350 w ciągu 5 dni od momentu podpisania Umowy o warunkach odpłatności za studia
2 350 do 10 marca 2023
3 350 do 10 kwietnia 2023
4 350 do 10 maja 2023
5 350 do 10 czerwca 2023

 

Semestr I zimowy/ II letni – STUDIA II STOPNIA (MAGISTERSKIE) w języku polskim

Rata Wysokość raty czesnego Termin wpłaty
Studia niestacjonarne
1 990 w ciągu 5 dni od momentu podpisania Umowy o warunkach odpłatności za studia
2 990 do 10 września 2022
3 990 do 10 października 2022
4 990 do 10 listopada 2022
5 990 do 10 grudnia 2022
6 990 do 10 stycznia 2023
7 990 do 10 lutego 2023
8 990 do 10 marca 2023
9 990 do 10 kwietnia 2023
10 990 do 10 maja 2023

 

Semestr III zimowy/ IV letni – STUDIA II STOPNIA (MAGISTERSKIE) w języku polskim

Rata Wysokość raty czesnego Termin wpłaty
Studia niestacjonarne
1 1.019 do 10 września 2022
2 1.019 do 10 października 2022
3 1.019 do 10 listopada 2022
4 1.019 do 10 grudnia 2022
5 1.019 do 10 stycznia 2023
6 1.019 do 10 lutego 2023
7 1.019 do 10 marca 2023
8 1.019 do 10 kwietnia 2023
9 1.019 do 10 maja 2023
10 1.019 do 10 czerwca 2023

 

Semestr 0 letni– STUDIA II STOPNIA (MAGISTERSKIE) w języku polskim

Rata Wysokość raty czesnego Termin wpłaty
Studia niestacjonarne
1 400 w ciągu 5 dni od momentu podpisania Umowy o warunkach odpłatności za studia
2 400 do 10 marca 2022
3 400 do 10 kwietnia 2022
4 400 do 10 maja 2022
5 400 do 10 czerwca 2022

 

4. Wysokość i terminy płatności opłat dodatkowych na studiach I stopnia (inżynierskich)

 1. Wpisowe – 500 zł płatne w momencie zapisywania się na studia 
 2. Opłata za wyrównanie różnic programowych za każde zajęcia lub przedmiot – 150 zł płatne przed rozpoczęciem zajęć
 3. Wpis warunkowy na każdy przedmiot objęty wpisem warunkowym:
  • Studia stacjonarne - 550 zł płatne przed rozpoczęciem zajęć
  • Studia niestacjonarne – 510 zł płatne przed rozpoczęciem zajęć
 4. Opłata za udział w konsultacjach w dodatkowej sesji egzaminacyjnej za każde zajęcia – 150 zł płatne przed rozpoczęciem zajęć
 5. Za powtarzany rok – pełna opłata czesnego za rok akademicki – zgodnie z harmonogramem spłat czesnego
 6. Za wznowienie studiów (powtórne wpisanie na listę studentów po skreśleniu lub rezygnacji ze studiów) – 100% opłaty wpisowego – przed ponownym wpisaniem na listę studentów
 7. Duplikat legitymacji studenckiej elektronicznej – 33,00 zł – przed wydaniem duplikatu
 8. Duplikat karty egzaminacyjnej – 20 zł – przed wydaniem duplikatu
 9. Duplikat dyplomu – 20 zł – przed wydaniem duplikatu
 10. Opłata za wydłużenie studiów - 900 zł – płatne co najmniej miesiąc przed egzaminem dyplomowym. Wyżej wymieniona opłata obowiązuje studentów składających pracę dyplomową w dodatkowym terminie wyznaczonym przez Prorektora na podstawie § 29 pkt. 7 Regulaminu studiów.
 11. Opłata za wznowienie studiów - 2.500 zł - płatna w pięciu ratach po 500 zł zgodnie z harmonogramem spłat czesnego. Wyżej wymieniona opłata obowiązuje studentów skreślonych z listy na podstawie § 30 pkt. 7 Regulaminu studiów, wznawiających studia na ostatnim semestrze na podstawie § 28 pkt. 4 Regulaminu studiów  w okresie do dwóch lat od regulaminowego złożenia pracy dyplomowej.

 

5. Wysokość i terminy płatności opłat dodatkowych na studiach II stopnia (magisterskich) w języku polskim

 1. Wpisowe – 600 zł płatne w momencie zapisywania się na studia
 2. Opłata za wyrównanie różnic programowych za każde zajęcia lub przedmiot – 150 zł płatne przed rozpoczęciem zajęć
 3. Wpis warunkowy na każdy przedmiot objęty wpisem warunkowym – 510 zł płatne przed rozpoczęciem zajęć
 4. Opłata za udział w konsultacjach w dodatkowej sesji egzaminacyjnej za każde zajęcia – 150 zł płatne przed rozpoczęciem zajęć
 5. Za powtarzany rok – pełna opłata czesnego za rok studiów – zgodnie z harmonogramem spłat czesnego
 6. Za wznowienie studiów (powtórne wpisanie na listę studentów po skreśleniu lub rezygnacji ze studiów) – 100% opłaty wpisowego – przed ponownym wpisaniem na listę studentów
 7. Duplikat legitymacji studenckiej elektronicznej – 33,00 zł – przed wydaniem duplikatu
 8. Duplikat karty egzaminacyjnej – 20 zł – przed wydaniem duplikatu
 9. Duplikat dyplomu – 20 zł – przed wydaniem duplikatu
 10. Opłata za wydłużenie studiów – 1.200 zł – płatne co najmniej miesiąc przed egzaminem dyplomowym. Wyżej wymieniona opłata obowiązuje studentów składających pracę dyplomową w dodatkowym terminie wyznaczonym przez Prorektora na podstawie § 29 pkt. 7 Regulaminu studiów.
 11. Opłata za wznowienie studiów - 2.500 zł - płatna w pięciu ratach po 500 zł zgodnie z harmonogramem spłat czesnego. Wyżej wymieniona opłata obowiązuje studentów skreślonych z listy na podstawie § 30 pkt. 7 Regulaminu studiów, wznawiających studia na ostatnim semestrze na podstawie § 28 pkt. 4 Regulaminu studiów  w okresie do dwóch lat od regulaminowego złożenia pracy dyplomowej.

 

6. Zniżki czesnego

a) Wniesienie pełnej opłaty czesnego za semestr w terminie płatności pierwszej raty czesnego w semestrze daje prawo do semestralnej zniżki czesnego w wysokości 100 zł. Zniżka czesnego w wysokości 100 zł dotyczy studentów semestrów od III do VII studiów I stopnia (inżynierskich) oraz studentów semestrów od III do IV studiów II stopnia (magisterskich).

b) Studentom I roku studiów I stopnia (inżynierskich), którzy na egzaminie maturalnym pisemnym zdali matematykę, informatykę lub fizykę:

 • w przypadku nowej matury na poziomie rozszerzonym na więcej niż 75% pkt,
 • w przypadku starej matury na ocenę 5 i wyższą,
  przysługuje:
 • 900 zł zniżki czesnego na I semestrze studiów stacjonarnych w roku akademickim 2022/2023 z zastrzeżeniem punktu h),
 • 800 zł zniżki czesnego na I semestrze studiów niestacjonarnych  w roku akademickim 2022/2023 z zastrzeżeniem punktu h).

 

Czesne za semestr zimowy 2022/2023 ze zniżką z tytułu wyników maturalnych

Rok nauki Semestr System kształcenia
Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Rok I I 3.950 3.800

 

Terminy wpłat czesnego za semestr zimowy 2022/2023 ze zniżką z tytułu wyników maturalnych

Rata Wysokość raty czesnego Termin wpłaty
Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
1 790 760 w ciągu 5 dni od momentu podpisania Umowy o warunkach odpłatności za studia
2 790 760 do 10 września 2022
3 790 760 do 10 października 2022
4 790 760 do 10 listopada 2022
5 790 760 do 10 grudnia 2022

 

c) Studentom I roku studiów I stopnia (inżynierskich), którzy są laureatami olimpiady informatycznej, matematycznej lub fizycznej, przysługuje:

 • 1.100 zł zniżki czesnego na I semestrze studiów stacjonarnych w roku akademickim 2022/2023 z zastrzeżeniem punktu h),
 • 1.000 zł zniżki czesnego na I semestrze studiów niestacjonarnych w roku akademickim 2022/2023 z zastrzeżeniem punktu h).

 

Czesne za semestr zimowy 2022/2023 ze zniżką dla laureatów olimpiad

Rok nauki Semestr System kształcenia
Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Rok I I 3.750 3.600

 

Terminy wpłat czesnego za semestr zimowy 2022/2023 ze zniżką dla laureatów olimpiad

Rata Wysokość raty czesnego Termin wpłaty
Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
1 750 720 w ciągu 5 dni od momentu podpisania Umowy o warunkach odpłatności za studia
2 750 720 do 10 września 2022
3 750 720 do 10 października 2022
4 750 720 do 10 listopada 2022
5 750 720 do 10 grudnia 2022

 

d) Studentom studiów I stopnia (inżynierskich), którzy rozpoczęli studia w semestrze 0 w roku akademickim 2021/2022,  przysługuje zniżka czesnego na I roku studiów w roku akademickim 2022/2023

 

Czesne za semestr 2022/2023 ze zniżką czesnego dla studentów studiów I stopnia (inżynierskich) którzy rozpoczęli studia w semestrze 0  w roku akademickim 2021/2022

Rok nauki Semestr System kształcenia
Studia niestacjonarne
Rok I I 4.360
II 4.360

 

Terminy wpłat czesnego w roku akademickim 2022/2023 dla studentów studiów I stopnia (inżynierskich) którzy rozpoczęli studia w semestrze 0  w roku akademickim 2021/2022

Rata Wysokość raty czesnego Termin wpłaty
Studia niestacjonarne
1 872 do 10 sierpnia 2022
2 872 do 10 września 2022
3 872 do 10 października 2022
4 872 do 10 listopada 2022
5 872 do 10 grudnia 2022
6 872 do 10 stycznia 2023
7 872 do 10 lutego 2023
8 872 do 10 marca 2023
9 872 do 10 kwietnia 2023
10 872 do 10 maja 2023

 

e) Studentom studiów I stopnia (inżynierskich), którzy rozpoczęli studia w semestrze 0 w roku akademickim 2020/2021,  przysługuje zniżka czesnego na II roku studiów w roku akademickim 2022/2023

 

Czesne za semestr 2022/2023 ze zniżką czesnego dla studentów studiów I stopnia (inżynierskich) którzy rozpoczęli studia w semestrze 0  w roku akademickim 2020/2021

Rok nauki Semestr System kształcenia
Studia niestacjonarne
Rok II III 4.505
IV 4.505

 

Terminy wpłat czesnego w roku akademickim 2022/2023 dla studentów studiów I stopnia (inżynierskich) którzy rozpoczęli studia w semestrze 0  w roku akademickim 2020/2021

Rata Wysokość raty czesnego Termin wpłaty
Studia niestacjonarne
1 901 do 10 września 2022
2 901 do 10 października 2022
3 901 do 10 listopada 2022
4 901 do 10 grudnia 2022
5 901 do 10 stycznia 2023
6 901 do 10 lutego 2023
7 901 do 10 marca 2023
8 901 do 10 kwietnia 2023
9 901 do 10 maja 2023
10 901 do 10 czerwca 2023

 

f) Studentom studiów I stopnia (inżynierskich), którzy rozpoczęli studia w semestrze 0 w roku akademickim 2019/2020,  przysługuje zniżka czesnego na III roku studiów w roku akademickim 2022/2023. 

 

Czesne za semestr 2022/2023 ze zniżką czesnego dla studentów studiów I stopnia (inżynierskich) którzy rozpoczęli studia w semestrze 0  w roku akademickim 2019/2020

Rok nauki Semestr System kształcenia
Studia niestacjonarne
Rok III V 4.610
VI 4.610

 

Terminy wpłat czesnego w roku akademickim 2022/2023 dla studentów studiów I stopnia (inżynierskich) którzy rozpoczęli studia w semestrze 0  w roku akademickim 2019/2020

Rata Wysokość raty czesnego Termin wpłaty
Studia niestacjonarne
1 922 do 10 września 2022
2 922 do 10 października 2022
3 922 do 10 listopada 2022
4 922 do 10 grudnia 2022
5 922 do 10 stycznia 2023
6 922 do 10 lutego 2023
7 922 do 10 marca 2023
8 922 do 10 kwietnia 2023
9 922 do 10 maja 2023
10 922 do 10 czerwca 2023

 

g) Studentom studiów I stopnia (inżynierskich), którzy rozpoczęli studia w semestrze 0 w roku akademickim 2018/2019,  przysługuje zniżka czesnego na IV roku studiów w roku akademickim 2022/2023. 

 

Czesne za semestr 2022/2023 ze zniżką czesnego dla studentów studiów I stopnia (inżynierskich) którzy rozpoczęli studia w semestrze 0  w roku akademickim 2018/2019

Rok nauki Semestr System kształcenia
Studia niestacjonarne
Rok IV VII 5.640

 

Terminy wpłat czesnego w roku akademickim 2022/2023 dla studentów studiów I stopnia (inżynierskich) którzy rozpoczęli studia w semestrze 0  w roku akademickim 2018/2019

Rata Wysokość raty czesnego Termin wpłaty
Studia niestacjonarne
1 940 do 10 września 2022
2 940 do 10 października 2022
3 940 do 10 listopada 2022
4 940 do 10 grudnia 2022
5 940 do 10 stycznia 2023
6 940 do 10 lutego 2023

 

h) W ciągu semestru nauki student może korzystać z jednego rodzaju zniżki czesnego określonej w punktach b) oraz c).

 

7. Zniżki czesnego z tytułu terminu rekrutacji  2022/2023 i zwolnienia z wpisowego

 1. Kandydatom na studia I stopnia (inżynierskie), którzy utworzą konto w systemie IRK Uczelni oraz zapiszą się na studia w terminie do dnia 31 lipca 2022 r. oraz złożą wymagane dokumenty rekrutacyjne do końca trwania rekrutacji przysługuje zniżka 10 raty czesnego w roku akademickim 2022/2023 w równowartości 100 % kwoty wpisowego.
 2. Kandydatom na studia I stopnia (inżynierskie), którzy utworzą konto w systemie IRK Uczelni oraz zapiszą się na studia w terminie od dnia 1 sierpnia 2022 r. do dnia 21 sierpnia 2022 r. oraz złożą wymagane dokumenty rekrutacyjne do końca trwania rekrutacji przysługuje 300 zł zniżki  10 raty czesnego w roku akademickim 2022/2023.
 3. Kandydatom na studia I stopnia (inżynierskie), którzy utworzą konto w systemie IRK Uczelni oraz zapiszą się na studia w terminie od dnia 22 sierpnia 2022 r. do dnia 18 września 2022 r. oraz złożą wymagane dokumenty rekrutacyjne do końca trwania rekrutacji przysługuje 200 zł zniżki  10 raty czesnego w roku akademickim 2022/2023.
 4. Kandydatom na studia II stopnia (magisterskie) w języku polskim, którzy utworzą konto w systemie IRK Uczelni oraz zapiszą się na studia w terminie do dnia 21 sierpnia 2022 r. oraz złożą wymagane dokumenty rekrutacyjne do końca trwania rekrutacji przysługuje zniżka 10 raty czesnego w roku akademickim 2022/2023 w równowartości 100 % kwoty wpisowego.
 5. Kandydatom na studia II stopnia (magisterskie) w języku polskim, którzy utworzą konto w systemie IRK Uczelni oraz zapiszą się na studia w terminie do dnia od dnia 22 sierpnia 2022 r. do 4 września 2022 r. oraz złożą wymagane dokumenty rekrutacyjne do końca trwania rekrutacji przysługuje 300 zł zniżki 10 raty czesnego w roku akademickim 2022/2023.
 6. Kandydatom na studia II stopnia (magisterskie) w języku polskim, którzy utworzą konto w systemie IRK Uczelni oraz zapiszą się na studia w terminie do dnia od dnia 5 września 2022 r. do 18 września 2022 r. oraz złożą wymagane dokumenty rekrutacyjne do końca trwania rekrutacji przysługuje 200 zł zniżki 10 raty czesnego w roku akademickim 2022/2023.
 7. Kandydaci na studia I stopnia (inżynierskie), którzy utworzą konto w systemie IRK Uczelni oraz zapiszą się na studia w terminie rekrutacji na semestr 0 oraz złożą wymagane dokumenty rekrutacyjne w terminie rekrutacji na semestr 0 są zwolnieni z opłaty wpisowego.
 8. Kandydaci na studia II stopnia (magisterskie), którzy są absolwentami studiów I stopnia  (inżynierskich) Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki są zwolnieni z opłaty wpisowego.

 

8. Opłata za 1 punkt ECTS dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia poprzez weryfikację osiągniętych efektów uczenia się na podstawie Regulaminu potwierdzania efektów uczenia się Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki

 1. Opłata za 1 punkt ECTS dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia I stopnia poprzez weryfikację osiągniętych efektów uczenia się wynosi  95 zł,
 2. Opłata za 1 punkt ECTS dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia II stopnia poprzez weryfikację osiągniętych efektów uczenia się wynosi 125 zł.

 

 

 

 

 

 

 

 


ZARZĄDZENIE PREZYDENTA
WARSZAWSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY INFORMATYKI
w Warszawie
Nr 1/2021/2022
z dnia 10 marca 2021 roku

W sprawie wysokości czesnego, opłat dodatkowych, terminów płatności oraz zniżek czesnego w roku akademickim 2021/2022

1. Czesne za semestr zimowy 2021/2022

Rok nauki Semestr System kształcenia
Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
STUDIA I STOPNIA (INŻYNIERSKIE)
Rok I I 4.400 4.150
Rok II III 4.550 4.290
Rok III V 4.650 4.385
Rok IV VII 5.742 5.370
STUDIA II STOPNIA (MAGISTERSKIE) w języku polskim
dla specjalności Chmura Obliczeniowa i Big Data & Business Analytics
Rok I I   4.650
Rok II III   4.800*
STUDIA II STOPNIA (MAGISTERSKIE) w języku polskim
dla specjalności  Machine  Learning i Cyberbezpieczeństwo
Rok I I   4.650**
STUDIA II STOPNIA (MAGISTERSKIE) w języku polskim
dla pozostałych specjalności
Rok I I   4.650
Rok II III   4.800

* Czesne pomniejszone o wysokość dofinansowania w ramach projektu "Program rozwoju oferty dydaktycznej i rozwoju kadr Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki"
** Czesne pomniejszone o wysokość dofinansowania w ramach projektu "Zintegrowany program rozwoju uczelni"

 

2. Czesne za semestr letni 2021/2022

Rok nauki Semestr System kształcenia
Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
STUDIA I STOPNIA (INŻYNIERSKIE)
Rok I 0   1.750
Rok I II 4.400 4.150
Rok II IV 4.550 4.290
Rok III VI 4.650 4.385
STUDIA II STOPNIA (MAGISTERSKIE) w języku polskim
dla specjalności Chmura Obliczeniowa i Big Data & Business Analytics
Rok I II   4.650
Rok II IV   4.800*
STUDIA II STOPNIA (MAGISTERSKIE) w języku polskim
dla specjalności  Machine  Learning i Cyberbezpieczeństwo
Rok I II   4.650**
STUDIA II STOPNIA (MAGISTERSKIE) w języku polskim
dla pozostałych specjalności
Rok I II   4.650
Rok II IV   4.800

* Czesne pomniejszone o wysokość dofinansowania w ramach projektu "Program rozwoju oferty dydaktycznej i rozwoju kadr Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki"
** Czesne pomniejszone o wysokość dofinansowania w ramach projektu "Zintegrowany program rozwoju uczelni"

 

3. Terminy wpłat czesnego

Semestr I zimowy/ II letni – STUDIA I STOPNIA (INŻYNIERSKIE)

Rata Wysokość raty czesnego Termin wpłaty
Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
1 880 830 w ciągu 5 dni od momentu podpisania Umowy o warunkach odpłatności za studia
2 880 830 do 10 września 2021
3 880 830 do 10 października 2021
4 880 830 do 10 listopada 2021
5 880 830 do 10 grudnia 2021
6 880 830 do 10 stycznia 2022
7 880 830 do 10 lutego 2022
8 880 830 do 10 marca 2022
9 880 830 do 10 kwietnia 2022
10 880 830 do 10 maja 2022

           
Semestr III zimowy/ IV letni – STUDIA I STOPNIA (INŻYNIERSKIE)

Rata Wysokość raty czesnego Termin wpłaty
Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
1 910 858 do 10 września 2021
2 910 858 do 10 października 2021
3 910 858 do 10 listopada 2021
4 910 858 do 10 grudnia 2021
5 910 858 do 10 stycznia 2022
6 910 858 do 10 lutego 2022
7 910 858 do 10 marca 2022
8 910 858 do 10 kwietnia 2022
9 910 858 do 10 maja 2022
10 910 858 do 10 czerwca 2022

 

Semestr V zimowy/ VI letni – STUDIA I STOPNIA (INŻYNIERSKIE)

Rata Wysokość raty czesnego Termin wpłaty
Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
1 930 877 do 10 września 2021
2 930 877 do 10 października 2021
3 930 877 do 10 listopada 2021
4 930 877 do 10 grudnia 2021
5 930 877 do 10 stycznia 2022
6 930 877 do 10 lutego 2022
7 930 877 do 10 marca 2022
8 930 877 do 10 kwietnia 2022 
9 930 877 do 10 maja 2022
10 930 877 do 10 czerwca 2022

 

Semestr VII zimowy – STUDIA I STOPNIA (INŻYNIERSKIE)


Rata
Wysokość raty czesnego Termin wpłaty
Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
1 957 895 do 10 września 2021
2 957 895 do 10 października 2021
3 957 895 do 10 listopada 2021
4 957 895 do 10 grudnia 2021
5 957 895 do 10 stycznia 2022
6 957 895 do 10 lutego 2022

 

Semestr 0 letni– STUDIA I STOPNIA (INŻYNIERSKIE)


Rata
Wysokość raty czesnego Termin wpłaty
Studia niestacjonarne
1 350 w ciągu 5 dni od momentu podpisania Umowy o warunkach odpłatności za studia
2 350 do 10 marca 2022
3 350 do 10 kwietnia 2022 
4 350 do 10 maja 2022
5 350 do 10 czerwca 2022

 

Semestr I zimowy/ II letni – STUDIA II STOPNIA (MAGISTERSKIE) w języku polskim dla specjalności Chmura Obliczeniowa i Big Data & Business Analytics


Rata
Wysokość raty czesnego Termin wpłaty
Studia niestacjonarne
1 930 w ciągu 5 dni od momentu podpisania Umowy o warunkach odpłatności za studia
2 930 do 10 września 2021
3 930 do 10 października 2021
4 930 do 10 listopada 2021
5 930 do 10 grudnia 2021
6 930 do 10 stycznia 2022
7 930 do 10 lutego 2022
8 930 do 10 marca 2022
9 930 do 10 kwietnia 2022 
10 930 do 10 maja 2022

 

Semestr I zimowy/ II letni – STUDIA II STOPNIA (MAGISTERSKIE) w języku polskim dla specjalności Machine Learning i Cyberbezpieczeństwo


Rata
Wysokość raty czesnego Termin wpłaty
Studia niestacjonarne
1 930** w ciągu 5 dni od momentu podpisania Umowy o warunkach odpłatności za studia
2 930** do 10 września 2021
3 930** do 10 października 2021
4 930** do 10 listopada 2021
5 930** do 10 grudnia 2021
6 930** do 10 stycznia 2022
7 930** do 10 lutego 2022
8 930** do 10 marca 2022
9 930** do 10 kwietnia 2022 
10 930** do 10 maja 2022

** Czesne pomniejszone o wysokość dofinansowania w ramach projektu "Zintegrowany program rozwoju uczelni"

  

Semestr I zimowy/ II letni – STUDIA II STOPNIA (MAGISTERSKIE) w języku polskim dla pozostałych specjalności

Rata Wysokość raty czesnego Termin wpłaty
Studia niestacjonarne
1 930 w ciągu 5 dni od momentu podpisania Umowy o warunkach odpłatności za studia
2 930 do 10 września 2021
3 930 do 10 października 2021
4 930 do 10 listopada 2021
5 930 do 10 grudnia 2021
6 930 do 10 stycznia 2022
7 930 do 10 lutego 2022
8 930 do 10 marca 2022
9 930 do 10 kwietnia 2022 
10 930 do 10 maja 2022

 

Semestr III zimowy/ IV letni – STUDIA II STOPNIA (MAGISTERSKIE) w języku polskim dla specjalności Chmura Obliczeniowa i Big Data & Business Analytics


Rata
Wysokość raty czesnego Termin wpłaty
Studia niestacjonarne
1 960* do 10 września 2021
2 960* do 10 października 2021
3 960* do 10 listopada 2021
4 960* do 10 grudnia 2021
5 960* do 10 stycznia 2022
6 960* do 10 lutego 2022
7 960* do 10 marca 2022
8 960* do 10 kwietnia 2022 
9 960* do 10 maja 2022
10 960* do 10 czerwca 2022

* Czesne pomniejszone o wysokość dofinansowania w ramach projektu "Program rozwoju oferty dydaktycznej i rozwoju kadr Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki"

 

Semestr III zimowy/ IV letni – STUDIA II STOPNIA (MAGISTERSKIE) w języku polskim dla pozostałych specjalności

Rata Wysokość raty czesnego Termin wpłaty
Studia niestacjonarne
1 960 do 10 września 2021
2 960 do 10 października 2021
3 960 do 10 listopada 2021
4 960 do 10 grudnia 2021
5 960 do 10 stycznia 2022
6 960 do 10 lutego 2022
7 960 do 10 marca 2022
8 960 do 10 kwietnia 2022 
9 960 do 10 maja 2022
10 960 do 10 czerwca 2022

 

Semestr 0 letni– STUDIA II STOPNIA (MAGISTERSKIE) w języku polskim

Rata Wysokość raty czesnego Termin wpłaty
Studia niestacjonarne
1 400 w ciągu 5 dni od momentu podpisania Umowy o warunkach odpłatności za studia
2 400 do 10 marca 2022
3 400 do 10 kwietnia 2022 
4 400 do 10 maja 2022
5 400 do 10 czerwca 2022

 

4. Wysokość i terminy płatności opłat dodatkowych na studiach I stopnia (inżynierskich) dla studentów którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2019/2020 i później

 • Wpisowe – 400 zł płatne w momencie zapisywania się na studia 
 • Opłata za wyrównanie różnic programowych za każde zajęcia lub przedmiot – 150 zł płatne przed rozpoczęciem zajęć
 • Wpis warunkowy na każdy przedmiot objęty wpisem warunkowym:
  •  
   •  
    • Studia stacjonarne - 550 zł płatne przed rozpoczęciem zajęć
    • Studia niestacjonarne – 510 zł płatne przed rozpoczęciem zajęć
 • Opłata za udział w konsultacjach w dodatkowej sesji egzaminacyjnej za każde zajęcia – 150 zł płatne przed rozpoczęciem zajęć
 • Za powtarzany rok – pełna opłata czesnego za rok akademicki – zgodnie z harmonogramem spłat czesnego
 • Za wznowienie studiów (powtórne wpisanie na listę studentów po skreśleniu lub rezygnacji ze studiów) – 100% opłaty wpisowego – przed ponownym wpisaniem na listę studentów
 • Duplikat legitymacji studenckiej elektronicznej – 33,00 zł – przed wydaniem duplikatu
 • Duplikat karty egzaminacyjnej – 20 zł – przed wydaniem duplikatu
 • Duplikat dyplomu – 20 zł – przed wydaniem duplikatu
 • Opłata za wydłużenie studiów - 900 zł – płatne co najmniej miesiąc przed egzaminem dyplomowym. Wyżej wymieniona opłata obowiązuje studentów składających pracę dyplomową w dodatkowym terminie wyznaczonym przez Prorektora na podstawie § 29 pkt. 7 Regulaminu studiów.
 • Opłata za wznowienie studiów - 2.500 zł - płatna w pięciu ratach po 500 zł zgodnie z harmonogramem spłat czesnego. Wyżej wymieniona opłata obowiązuje studentów skreślonych z listy na podstawie § 30 pkt. 7 Regulaminu studiów, wznawiających studia na ostatnim semestrze na podstawie § 28 pkt. 4 Regulaminu studiów  w okresie do dwóch lat od regulaminowego złożenia pracy dyplomowej.

 

5. Wysokość i terminy płatności opłat dodatkowych na studiach I stopnia (inżynierskich) dla studentów którzy rozpoczęli studia przed rokiem akademickim 2019/2020

 • Wpisowe – 400 zł płatne w momencie zapisywania się na studia 
 • Opłata za wyrównanie różnic programowych za każde zajęcia lub przedmiot – 150 zł płatne przed rozpoczęciem zajęć
 • Wpis warunkowy na każdy przedmiot objęty wpisem warunkowym:
  • Studia stacjonarne - 550 zł płatne przed rozpoczęciem zajęć
  • Studia niestacjonarne – 510 zł płatne przed rozpoczęciem zajęć
 • Opłata za udział w konsultacjach w dodatkowej sesji egzaminacyjnej za każde zajęcia – 150 zł płatne przed rozpoczęciem zajęć
 • Za powtarzany rok – pełna opłata czesnego za rok akademicki – zgodnie z harmonogramem spłat czesnego
 • Za wznowienie studiów (powtórne wpisanie na listę studentów po skreśleniu lub rezygnacji ze studiów) – 100% opłaty wpisowego – przed ponownym wpisaniem na listę studentów
 • Duplikat legitymacji studenckiej elektronicznej – 25,50 zł – przed wydaniem duplikatu
 • Duplikat indeksu – 6 zł – przed wydaniem duplikatu
 • Opłata za odtworzenie indeksu – 150 zł – przed wydaniem odtworzonego indeksu
 • Duplikat karty egzaminacyjnej – 20 zł – przed wydaniem duplikatu
 • Duplikat dyplomu – 50 zł – przed wydaniem duplikatu
 • Odpis dyplomu w języku obcym – 40 zł – przed wydaniem odpisu dyplomu
 • Opłata za wydłużenie studiów - 800 zł – płatne co najmniej miesiąc przed egzaminem dyplomowym. Wyżej wymieniona opłata obowiązuje studentów składających pracę dyplomową w dodatkowym terminie wyznaczonym przez Prorektora na podstawie § 29 pkt. 7 Regulaminu studiów.
 • Opłata za wznowienie studiów - 2.500 zł - płatna w pięciu ratach po 500 zł zgodnie z harmonogramem spłat czesnego. Wyżej wymieniona opłata obowiązuje studentów skreślonych z listy na podstawie § 30 pkt. 7 Regulaminu studiów, wznawiających studia na ostatnim semestrze na podstawie § 28 pkt. 4 Regulaminu studiów  w okresie do dwóch lat od regulaminowego złożenia pracy dyplomowej.

 

 6. Wysokość i terminy płatności opłat dodatkowych na studiach II stopnia (magisterskich) w języku polskim  

 • Wpisowe – 500 zł płatne w momencie zapisywania się na studia
 • Opłata za wyrównanie różnic programowych za każde zajęcia lub przedmiot – 150 zł płatne przed rozpoczęciem zajęć
 • Wpis warunkowy na każdy przedmiot objęty wpisem warunkowym – 510 zł płatne przed rozpoczęciem zajęć
 • Opłata za udział w konsultacjach w dodatkowej sesji egzaminacyjnej za każde zajęcia – 150 zł płatne przed rozpoczęciem zajęć
 • Za powtarzany rok – pełna opłata czesnego za rok studiów – zgodnie z harmonogramem spłat czesnego
 • Za wznowienie studiów (powtórne wpisanie na listę studentów po skreśleniu lub rezygnacji ze studiów) – 100% opłaty wpisowego – przed ponownym wpisaniem na listę studentów
 • Duplikat legitymacji studenckiej elektronicznej – 33,00 zł – przed wydaniem duplikatu
 • Duplikat karty egzaminacyjnej – 20 zł – przed wydaniem duplikatu
 • Duplikat dyplomu – 20 zł – przed wydaniem duplikatu
 • Opłata za wydłużenie studiów – 1.200 zł – płatne co najmniej miesiąc przed egzaminem dyplomowym. Wyżej wymieniona opłata obowiązuje studentów składających pracę dyplomową w dodatkowym terminie wyznaczonym przez Prorektora na podstawie § 29 pkt. 7 Regulaminu studiów.
 • Opłata za wznowienie studiów - 2.500 zł - płatna w pięciu ratach po 500 zł zgodnie z harmonogramem spłat czesnego. Wyżej wymieniona opłata obowiązuje studentów skreślonych z listy na podstawie § 30 pkt. 7 Regulaminu studiów, wznawiających studia na ostatnim semestrze na podstawie § 28 pkt. 4 Regulaminu studiów  w okresie do dwóch lat od regulaminowego złożenia pracy dyplomowej.

 7. Zniżki czesnego

a) Wniesienie pełnej opłaty czesnego za semestr w terminie płatności pierwszej raty czesnego w semestrze daje prawo do semestralnej zniżki czesnego w wysokości 100 zł. Zniżka czesnego w wysokości 100 zł dotyczy studentów semestrów od III do VII studiów I stopnia (inżynierskich) oraz studentów semestrów od III do IV studiów II stopnia (magisterskich).

b) Studentom I roku studiów I stopnia (inżynierskich), którzy na egzaminie maturalnym pisemnym zdali matematykę, informatykę lub fizykę:

 • w przypadku nowej matury na poziomie rozszerzonym na więcej niż 75% pkt,
 • w przypadku starej matury na ocenę 5 i wyższą,

przysługuje:

 • 900 zł zniżki czesnego na I semestrze studiów stacjonarnych w roku akademickim 2021/2022 z zastrzeżeniem punktu h),
 • 800 zł zniżki czesnego na I semestrze studiów niestacjonarnych  w roku akademickim 2021/2022 z zastrzeżeniem punktu h).

Czesne za semestr zimowy 2021/2022 ze zniżką z tytułu wyników maturalnych


Rok nauki
Semestr System kształcenia
Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Rok I I 3.500 3.350

 

Terminy wpłat czesnego za semestr zimowy 2021/2022 ze zniżką z tytułu wyników maturalnych


Rata
Wysokość raty czesnego Termin wpłaty
Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
1 700 670 w ciągu 5 dni od momentu podpisania Umowy o warunkach odpłatności za studia
2 700 670 do 10 września 2021
3 700 670 do 10 października 2021
4 700 670 do 10 listopada 2021
5 700 670 do 10 grudnia 2021

 

c) Studentom I roku studiów I stopnia (inżynierskich), którzy są laureatami olimpiady informatycznej, matematycznej lub fizycznej, przysługuje:

 • 1.100 zł zniżki czesnego na I semestrze studiów stacjonarnych w roku akademickim 2021/2022 z zastrzeżeniem punktu h),
 • 1.000 zł zniżki czesnego na I semestrze studiów niestacjonarnych w roku akademickim 2021/2022 z zastrzeżeniem punktu h).

Czesne za semestr zimowy 2021/2022 ze zniżką dla laureatów olimpiad


Rok nauki
Semestr System kształcenia
Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Rok I I 3.300 3.150

Terminy wpłat czesnego za semestr zimowy 2021/2022 ze zniżką dla laureatów olimpiad


Rata
Wysokość raty czesnego Termin wpłaty
Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
1 660 630 w ciągu 5 dni od momentu podpisania Umowy o warunkach odpłatności za studia
2 660 630 do 10 września 2021
3 660 630 do 10 października 2021
4 660 630 do 10 listopada 2021
5 660 630 do 10 grudnia 2021

 

d) Studentom studiów I stopnia (inżynierskich), którzy rozpoczęli studia w semestrze 0 w roku akademickim 2020/2021,  przysługuje zniżka czesnego na I roku studiów w roku akademickim 2021/2022

Czesne za semestr 2021/2022 ze zniżką czesnego dla studentów studiów I stopnia (inżynierskich) którzy rozpoczęli studia w semestrze 0  w roku akademickim 2020/2021


Rok nauki
Semestr System kształcenia
Studia niestacjonarne
Rok I I 4.080
II 4.080

Terminy wpłat czesnego w roku akademickim 2021/2022 dla studentów studiów I stopnia (inżynierskich) którzy rozpoczęli studia w semestrze 0  w roku akademickim 2020/2021


Rata
Wysokość raty czesnego Termin wpłaty
Studia niestacjonarne
1 816 do 10 sierpnia 2021
2 816 do 10 września 2021
3 816 do 10 października 2021
4 816 do 10 listopada 2021
5 816 do 10 grudnia 2021
6 816 do 10 stycznia 2022
7 816 do 10 lutego 2022
8 816 do 10 marca 2022
9 816 do 10 kwietnia 2022 
10 816 do 10 maja 2022

 

e) Studentom studiów I stopnia (inżynierskich), którzy rozpoczęli studia w semestrze 0 w roku akademickim 2019/2020,  przysługuje zniżka czesnego na II roku studiów w roku akademickim 2021/2022

 

Czesne za semestr 2021/2021 ze zniżką czesnego dla studentów studiów I stopnia (inżynierskich) którzy rozpoczęli studia w semestrze 0  w roku akademickim 2019/2020


Rok nauki
Semestr System kształcenia
Studia niestacjonarne
Rok II III 4.175
IV 4.175

 

Terminy wpłat czesnego w roku akademickim 2021/2022 dla studentów studiów I stopnia (inżynierskich) którzy rozpoczęli studia w semestrze 0  w roku akademickim 2019/2020


Rata
Wysokość raty czesnego Termin wpłaty
Studia niestacjonarne
1 835 do 10 września 2021
2 835 do 10 października 2021
3 835 do 10 listopada 2021
4 835 do 10 grudnia 2021
5 835 do 10 stycznia 2022
6 835 do 10 lutego 2022
7 835 do 10 marca 2022
8 835 do 10 kwietnia 2022 
9 835 do 10 maja 2022
10 835 do 10 czerwca 2022

 

f) Studentom studiów I stopnia (inżynierskich), którzy rozpoczęli studia w semestrze 0 w roku akademickim 2018/2019, przysługuje zniżka czesnego na III roku studiów w roku akademickim 2021/2022. 

 

Czesne za semestr 2021/2022 ze zniżką czesnego dla studentów studiów I stopnia (inżynierskich) którzy rozpoczęli studia w semestrze 0  w roku akademickim 2018/2019


Rok nauki
Semestr System kształcenia
Studia niestacjonarne
Rok III V 4.080
VI 4.080

Terminy wpłat czesnego w roku akademickim 2021/2022 dla studentów studiów I stopnia (inżynierskich) którzy rozpoczęli studia w semestrze 0  w roku akademickim 2018/2019


Rata
Wysokość raty czesnego Termin wpłaty
Studia niestacjonarne
1 816 do 10 września 2021
2 816 do 10 października 2021
3 816 do 10 listopada 2021
4 816 do 10 grudnia 2021
5 816 do 10 stycznia 2022
6 816 do 10 lutego 2022
7 816 do 10 marca 2022
8 816 do 10 kwietnia 2022 
9 816 do 10 maja 2022
10 816 do 10 czerwca 2022

 

g) Studentom studiów I stopnia (inżynierskich), którzy rozpoczęli studia w semestrze 0 w roku akademickim 2017/2018,  przysługuje zniżka czesnego na IV roku studiów w roku akademickim 2021/2022. 

Czesne za semestr 2021/2022 ze zniżką czesnego dla studentów studiów I stopnia (inżynierskich) którzy rozpoczęli studia w semestrze 0  w roku akademickim 2017/2018

Rok nauki Semestr System kształcenia
Studia niestacjonarne
Rok IV VII 4.566

Terminy wpłat czesnego w roku akademickim 2021/2022 dla studentów studiów I stopnia (inżynierskich) którzy rozpoczęli studia w semestrze 0  w roku akademickim 2017/2018


Rata
Wysokość raty czesnego Termin wpłaty
Studia niestacjonarne
1 761 do 10 września 2021
2 761 do 10 października 2021
3 761 do 10 listopada 2021
4 761 do 10 grudnia 2021
5 761 do 10 stycznia 2022
6 761 do 10 lutego 2022

 

h) W ciągu semestru nauki student może korzystać z jednego rodzaju zniżki czesnego określonej w punktach b) oraz c).

 

8. Zniżki czesnego z tytułu terminu rekrutacji  2021/2022 i zwolnienia z wpisowego

 • Kandydatom na studia I stopnia (inżynierskie) oraz II stopnia (magisterskie) w języku polskim, którzy utworzą konto w systemie IRK Uczelni oraz zapiszą się na studia w terminie do dnia 11 lipca 2021 r. oraz złożą wymagane dokumenty rekrutacyjne do końca trwania rekrutacji przysługuje zniżka 10 raty czesnego w roku akademickim 2021/2022 w równowartości 100 % kwoty wpisowego.
 • Kandydatom na studia I stopnia (inżynierskie) oraz II stopnia (magisterskie) w języku polskim, którzy utworzą konto w systemie IRK Uczelni oraz zapiszą się na studia w terminie do dnia w terminie od dnia 12 lipca 2021 r. do 15 sierpnia 2021 r. oraz złożą wymagane dokumenty rekrutacyjne do końca trwania rekrutacji przysługuje 300 zł zniżki  10 raty czesnego w roku akademickim 2021/2022.
 • Kandydatom na studia I stopnia (inżynierskie) oraz II stopnia (magisterskie) w języku polskim, którzy utworzą konto w systemie IRK Uczelni oraz zapiszą się na studia w terminie do dnia od dnia 16 sierpnia 2021 r. do 30 września 2021 r. oraz złożą wymagane dokumenty rekrutacyjne do końca trwania rekrutacji przysługuje 200 zł zniżki 10 raty czesnego w roku akademickim 2021/2022 .
 • Kandydaci na studia I stopnia (inżynierskie), którzy utworzą konto w systemie IRK Uczelni oraz zapiszą się na studia w terminie rekrutacji na semestr 0 oraz złożą wymagane dokumenty rekrutacyjne w terminie rekrutacji na semestr 0 są zwolnieni z opłaty wpisowego.
 • Kandydaci na studia II stopnia (magisterskie) w języku polskim, którzy utworzą konto w systemie IRK Uczelni oraz zapiszą się na studia w terminie rekrutacji na semestr 0 oraz złożą wymagane dokumenty rekrutacyjne w terminie rekrutacji na semestr 0 są zwolnieni z opłaty wpisowego.
 • Kandydaci na studia II stopnia (magisterskie), którzy są absolwentami studiów I stopnia  (inżynierskich) Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki są zwolnieni z opłaty wpisowego.

 

9. Opłata za 1 punkt ECTS dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia poprzez weryfikację osiągniętych efektów uczenia się na podstawie Regulaminu potwierdzania efektów uczenia się Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki

 • Opłata za 1 punkt ECTS dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia I stopnia poprzez weryfikację osiągniętych efektów uczenia się wynosi  95 zł,
 • Opłata za 1 punkt ECTS dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia II stopnia poprzez weryfikację osiągniętych efektów uczenia się wynosi 125 zł.
Ostatnia modyfikacja: 26-06-2022 / LS