Ta witryna wykorzystuje pliki cookie, dowiedz się więcej Zgadzam się

Od 25 maja 2018 r. obowiązują nowe przepisy o ochronie danych osobowych. W związku z tym prosimy o zapoznanie się z informacjami dotyczącymi przetwarzania przez WWSI Państwa danych osobowych. Informacje znajdują się tu: link.

Wysokość czesnego

 

Płatności prosimy dokonywać na rachunek bankowy:

Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki

ul. Lewartowskiego 17, 00-169 Warszawa

Bank PEKAO S.A. VIII O/Warszawa

22 1240 1112 1111 0010 0201 0293

 

 

ZARZĄDZENIE PREZYDENTA WARSZAWSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY INFORMATYKI w Warszawie
Nr 1/2018/2019 z dnia 19 kwietnia 2018 roku

W sprawie wysokości czesnego, opłat dodatkowych, terminów płatności
oraz zniżek czesnego w roku akademickim 2018/2019

 

1.Czesne za semestr zimowy 2018/2019

Rok nauki Semestr System kształcenia
Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
STUDIA I STOPNIA (INŻYNIERSKIE) dla wszystkich specjalności oprócz Grafiki komputerowej
Rok II3.7503.400
Rok IIIII3.2642.907
Rok IIIV3.2642.907
Rok IVVII4.2643.907
STUDIA I STOPNIA (INŻYNIERSKIE) dla specjalności Grafika komputerowa
Rok II4.400 *4.000 *
STUDIA II STOPNIA (MAGISTERSKIE) w języku polskim
Rok II 4.250
Rok IIIII 3.825

* Czesne pomniejszone o wysokość dofinansowania w ramach projektu "Program rozwoju oferty dydaktycznej i rozwoju kadr Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki"

 

2.Czesne za semestr letni 2018/2019

Rok nauki Semestr System kształcenia
Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
STUDIA I STOPNIA (INŻYNIERSKIE) dla wszystkich specjalności oprócz Grafiki komputerowej
Rok I0 1.500
Rok III3.7503.400
Rok IIIV3.2642.907
Rok IIIVI3.2642.907
STUDIA I STOPNIA (INŻYNIERSKIE) dla specjalności Grafika komputerowa
Rok III4.400*4.000*
STUDIA II STOPNIA (MAGISTERSKIE) w języku polskim
Rok I0 1.500
Rok III 4.250
Rok IIIV 3.825

* Czesne pomniejszone o wysokość dofinansowania w ramach projektu "Program rozwoju oferty dydaktycznej i rozwoju kadr Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki"

 

3.Terminy wpłat czesnego

Semestr I zimowy/ II letni – STUDIA I STOPNIA (INŻYNIERSKIE) dla wszystkich specjalności oprócz Grafiki komputerowej

Rata Wysokość raty czesnego Termin wpłaty
Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
1750680

w ciągu 5 dni od wydania decyzji
o przyjęciu na studia

2750680do 10 września 2018
3750680do 10 października 2018
4750680do 10 listopada 2018
5750680do 10 grudnia 2018
6750680do 10 stycznia 2019
7750680do 10 lutego 2019
8750680do 10 marca 2019
9750680do 10 kwietnia 2019
10750680do 10 maja

 

Semestr I zimowy/ II letni – STUDIA I STOPNIA (INŻYNIERSKIE) dla specjalności Grafika komputerowa*

Rata Wysokość raty czesnego Termin wpłaty
Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
1880*800*w ciągu 5 dni od wydania decyzji
o przyjęciu na studia
2880*800*do 10 września 2018
3880*800*do 10 października 2018
4880*800*do 10 listopada 2018
5880*800*do 10 grudnia 2018
6880*800*do 10 stycznia 2019
7880*800*do 10 lutego 2019
8880*800*do 10 marca 2019
9880*800*do 10 kwietnia 2019
10880*800*do 10 maja 2019

*Czesne pomniejszone o wysokość dofinansowania w ramach projektu "Program rozwoju oferty dydaktycznej i rozwoju kadr Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki"

 

Semestr III zimowy/ IV letni – STUDIA I STOPNIA (INŻYNIERSKIE)

Rata Wysokość raty czesnego Termin wpłaty
Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
1656583do 10 września 2018
2652581do 10 października 2018
3652581do 10 listopada 2018
4652581do 10 grudnia 2018
5652581do 10 stycznia 2019
6656583do 10 lutego 2019
7652581do 10 marca 2019
8652581do 10 kwietnia 2019
9652581do 10 maja 2019
10652581do 10 czerwca 2019

 

Semestr V zimowy/ VI letni – STUDIA I STOPNIA (INŻYNIERSKIE)

Rata Wysokość raty czesnego Termin wpłaty
Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
1656583do 10 września 2018
2652581do 10 października 2018
3652581do 10 listopada 2018
4652581do 10 grudnia 2018
5652581do 10 stycznia 2019
6656583do 10 lutego 2019
7652581do 10 marca 2019
8652581do 10 kwietnia 2019
9652581do 10 maja 2019
10652581do 10 czerwca 2019

 

Semestr VII zimowy – STUDIA I STOPNIA (INŻYNIERSKIE)

Rata Wysokość raty czesnego Termin wpłaty
Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
1711652do 10 września 2018
2711652do 10 października 2018
3711652do 10 listopada 2018
4711652do 10 grudnia 2018
5711652do 10 stycznia 2019
6709647do 10 lutego 2019

 

Semestr 0 letni– STUDIA I STOPNIA (INŻYNIERSKIE)

Rata Wysokość raty czesnego Termin wpłaty
Studia niestacjonarne
1300w ciągu 5 dni od wydania decyzji o przyjęciu na studia
2300do 10 marca 2019
3300do 10 kwietnia 2019
4300do 10 maja 2019
5300do 10 czerwca 2019

 

Semestr I zimowy/ II letni – STUDIA II STOPNIA (MAGISTERSKIE) w języku polskim

Rata Wysokość raty czesnego Termin wpłaty
Studia niestacjonarne
1850w ciągu 5 dni od wydania decyzji o przyjęciu na studia
2850do 10 września 2018
3850do 10 października 2018
4850do 10 listopada 2018
5850do 10 grudnia 2018
6850do 10 stycznia 2019
7850do 10 lutego 2019
8850do 10 marca 2019
9850do 10 kwietnia 2019
10850do 10 maja 2019

 

Semestr III zimowy/ IV letni – STUDIA II STOPNIA (MAGISTERSKIE) w języku polskim

Rata Wysokość raty czesnego Termin wpłaty
Studia niestacjonarne
1765do 10 września 2018
2765do 10 października 2018
3765do 10 listopada 2018
4765do 10 grudnia 2018
5765do 10 stycznia 2019
6765do 10 lutego 2019
7765do 10 marca 2019
8765do 10 kwietnia 2019
9765do 10 maja 2019
10765do 10 czerwca 2019

 

Semestr 0 letni– STUDIA II STOPNIA (MAGISTERSKIE) w języku polskim

Rata Wysokość raty czesnego Termin wpłaty
Studia niestacjonarne
1300w ciągu 5 dni od wydania decyzji o przyjęciu na studia
2300do 10 marca 2019
3300do 10 kwietnia 2019
4300do 10 maja 2019
5300do 10 czerwca 2019

 

4 .Wysokość i terminy płatności opłat dodatkowych na studiach I stopnia (inżynierskich)

 1. Wpisowe – 400 zł płatne w momencie zapisywania się na studia
 2. Opłata za wyrównanie różnic programowych za każde zajęcia lub przedmiot – 150 zł płatne przed rozpoczęciem zajęć
 3. Wpis warunkowy na każdy przedmiot objęty wpisem warunkowym:
  1. Studia stacjonarne - 550 zł płatne przed rozpoczęciem zajęć
  2. Studia niestacjonarne – 510 zł płatne przed rozpoczęciem zajęć
 4. Opłata za udział w konsultacjach w dodatkowej sesji egzaminacyjnej za każde zajęcia – 150 zł płatne przed rozpoczęciem zajęć
 5. Za powtarzany rok – pełna opłata czesnego za rok akademicki – zgodnie z harmonogramem spłat czesnego
 6. Za wznowienie studiów (powtórne wpisanie na listę studentów po skreśleniu lub rezygnacji ze studiów) – 100% opłaty wpisowego – przed ponownym wpisaniem na listę studentów
 7. Duplikat legitymacji studenckiej papierowej – 7,50 zł – przed wydaniem duplikatu
 8. Duplikat legitymacji studenckiej elektronicznej – 25,50 zł – przed wydaniem duplikatu
 9. Duplikat indeksu – 6 zł – przed wydaniem duplikatu
 10. Opłata za odtworzenie indeksu – 150 zł – przed wydaniem odtworzonego indeksu
 11. Duplikat karty egzaminacyjnej – 20 zł – przed wydaniem duplikatu
 12. Duplikat dyplomu – 50 zł – przed wydaniem duplikatu
 13. Odpis dyplomu w języku obcym – 40 zł – przed wydaniem odpisu dyplomu
 14. Opłata za wydłużenie studiów - 800 zł – płatne co najmniej miesiąc przed egzaminem dyplomowym. Wyżej wymieniona opłata obowiązuje studentów składających pracę dyplomową w dodatkowym terminie wyznaczonym przez Prorektora na podstawie § 29 pkt. 7 Regulaminu studiów.
 15. Opłata za wznowienie studiów - 2.500 zł - płatna w pięciu ratach po 500 zł zgodnie z harmonogramem spłat czesnego. Wyżej wymieniona opłata obowiązuje studentów skreślonych z listy na podstawie § 30 pkt. 7 Regulaminu studiów, wznawiających studia na ostatnim semestrze na podstawie § 30 pkt. 8 Regulaminu studiów w okresie do dwóch lat od regulaminowego złożenia pracy dyplomowej.

5. Wysokość i terminy płatności opłat dodatkowych na studiach II stopnia (magisterskich) w języku polskim

 1. Wpisowe – 500 zł płatne w momencie zapisywania się na studia
 2. Opłata za wyrównanie różnic programowych za każde zajęcia lub przedmiot – 150 zł płatne przed rozpoczęciem zajęć
 3. Wpis warunkowy na każdy przedmiot objęty wpisem warunkowym – 510 zł płatne przed rozpoczęciem zajęć
 4. Opłata za udział w konsultacjach w dodatkowej sesji egzaminacyjnej za każde zajęcia – 150 zł płatne przed rozpoczęciem zajęć
 5. Za powtarzany rok – pełna opłata czesnego za rok studiów – zgodnie z harmonogramem spłat czesnego
 6. Za wznowienie studiów (powtórne wpisanie na listę studentów po skreśleniu lub rezygnacji ze studiów) – 100% opłaty wpisowego – przed ponownym wpisaniem na listę studentów
 7. Duplikat legitymacji studenckiej papierowej – 7,50 zł – przed wydaniem duplikatu
 8. Duplikat legitymacji studenckiej elektronicznej – 25,50 zł – przed wydaniem duplikatu
 9. Duplikat indeksu – 6 zł – przed wydaniem duplikatu
 10. Opłata za odtworzenie indeksu – 150 zł – przed wydaniem odtworzonego indeksu
 11. Duplikat karty egzaminacyjnej – 20 zł – przed wydaniem duplikatu
 12. Duplikat dyplomu – 50 zł – przed wydaniem duplikatu
 13. Odpis dyplomu w języku obcym – 40 zł – przed wydaniem odpisu dyplomu
 14. Opłata za wydłużenie studiów – 1.200 zł – płatne co najmniej miesiąc przed egzaminem dyplomowym. Wyżej wymieniona opłata obowiązuje studentów składających pracę dyplomową w dodatkowym terminie wyznaczonym przez Prorektora na podstawie § 29 pkt. 7 Regulaminu studiów.
 15. Opłata za wznowienie studiów - 2.500 zł - płatna w pięciu ratach po 500 zł zgodnie z harmonogramem spłat czesnego. Wyżej wymieniona opłata obowiązuje studentów skreślonych z listy na podstawie § 30 pkt. 7 Regulaminu studiów, wznawiających studia na ostatnim semestrze na podstawie § 30 pkt. 8 Regulaminu studiów w okresie do dwóch lat od regulaminowego złożenia pracy dyplomowej.

6.Zniżki czesnego studia I stopnia (inżynierskie)

 1. Wniesienie pełnej opłaty czesnego za semestr w terminie płatności pierwszej raty czesnego w semestrze daje prawo do semestralnej zniżki czesnego w wysokości 100 zł. Zniżka czesnego w wysokości 100 zł dotyczy studentów semestrów od III do VII studiów I stopnia (inżynierskich).
 2. Studentom I roku studiów I stopnia (inżynierskich), którzy na egzaminie maturalnym pisemnym zdali matematykę, informatykę lub fizykę:
  1. w przypadku nowej matury na poziomie rozszerzonym na więcej niż 75% pkt,
  2. w przypadku starej matury na ocenę 5 i wyższą, przysługuje:
  3. 900 zł zniżki czesnego na I semestrze studiów stacjonarnych w roku akademickim 2018/2019 z zastrzeżeniem punktu f),
  4. 800 zł zniżki czesnego na I semestrze studiów niestacjonarnych w roku akademickim 2018/2019 z zastrzeżeniem punktu f).

 

Czesne za semestr zimowy 2018/2019 ze zniżką z tytułu wyników maturalnych dla wszystkich specjalności oprócz Grafiki komputerowej

Rok nauki Semestr System kształcenia
Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Rok II2.8502.600

 

Terminy wpłat czesnego za semestr zimowy 2018/2019 ze zniżką z tytułu wyników maturalnych dla wszystkich specjalności oprócz Grafiki komputerowej

Rata Wysokość raty czesnego Termin wpłaty
Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
1570520w ciągu 5 dni od wydania decyzji o przyjęciu na studia
2570520do 10 września 2018
3570520do 10 października 2018
4570520do 10 listopada 2018
5570520do 10 grudnia 2018

 

Czesne za semestr zimowy 2018/2019 ze zniżką z tytułu wyników maturalnych dla specjalności Grafika komputerowa*

Rok nauki Semestr System kształcenia
Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Rok II3.500*3.200*

 

Terminy wpłat czesnego za semestr zimowy 2018/2019 ze zniżką z tytułu wyników maturalnych dla specjalności Grafika komputerowa*

Rata Wysokość raty czesnego Termin wpłaty
Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
1700*640*w ciągu 5 dni od wydania decyzji o przyjęciu na studia
2700*640*do 10 września 2018
3700*640*do 10 października 2018
4700*640*do 10 listopada 2018
5700*640*do 10 grudnia 2018

* Czesne pomniejszone o wysokość dofinansowania w ramach projektu "Program rozwoju oferty dydaktycznej i rozwoju kadr Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki"

 

c. Studentom I roku studiów I stopnia (inżynierskich), którzy są laureatami olimpiady informatycznej, matematycznej lub fizycznej, przysługuje:

 1. 1.100 zł zniżki czesnego na I semestrze studiów stacjonarnych w roku akademickim 2018/2019 z zastrzeżeniem punktu f),
 2. 1.000 zł zniżki czesnego na I semestrze studiów niestacjonarnych w roku akademickim 2018/2019 z zastrzeżeniem punktu f).

 

Czesne za semestr zimowy 2018/2019 ze zniżką dla laureatów olimpiad dla wszystkich specjalności oprócz Grafiki komputerowej

Rok nauki Semestr System kształcenia
Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Rok II2.6502.400

 

Terminy wpłat czesnego za semestr zimowy 2018/2019 ze zniżką dla laureatów olimpiad dla wszystkich specjalności oprócz Grafiki komputerowej

Rata Wysokość raty czesnego Termin wpłaty
Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
1530480w ciągu 5 dni od wydania decyzji o przyjęciu na studia
2530480do 10 września 2018
3530480do 10 października 2018
4530480do 10 listopada 2018
5530480do 10 grudnia 2018

 

Czesne za semestr zimowy 2018/2019 ze zniżką dla laureatów olimpiad dla specjalności Grafika komputerowa*

Rok nauki Semestr System kształcenia
Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Rok II3.300*3.000*

 

Terminy wpłat czesnego za semestr zimowy 2018/2019 ze zniżką dla laureatów olimpiad dla specjalności Grafika komputerowa*

Rata Wysokość raty czesnego Termin wpłaty
Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
1660*600*w ciągu 5 dni od wydania decyzji o przyjęciu na studia
2660*600*do 10 września 2018
3660*600*do 10 października 2018
4660*600*do 10 listopada 2018
5660*600*do 10 grudnia 2018

*Czesne pomniejszone o wysokość dofinansowania w ramach projektu "Program rozwoju oferty dydaktycznej i rozwoju kadr Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki"

 

d. Studentom studiów I stopnia (inżynierskich), którzy rozpoczęli studia w semestrze 0 w roku akademickim 2017/2018, przysługuje zniżka czesnego na I roku studiów w roku akademickim 2018/2019 (nie dotyczy specjalności Grafika komputerowa).

 

Czesne za semestr 2018/2019 ze zniżką czesnego dla studentów studiów I stopnia (inżynierskich) którzy rozpoczęli studia w semestrze 0 w roku akademickim 2017/2018

Rok nauki Semestr System kształcenia
Studia niestacjonarne
Rok II3.250

 

Terminy wpłat czesnego w roku akademickim 2018/2019 dla studentów studiów I stopnia (inżynierskich) którzy rozpoczęli studia w semestrze 0 w roku akademickim 2017/2018

Rata Wysokość raty czesnego Termin wpłaty
Studia niestacjonarne
1650do 10 sierpnia 2018
2650do 10 września 2018
3650do 10 października 2018
4650do 10 listopada 2018
5650do 10 grudnia 2018
6650do 10 stycznia 2019
7650do 10 lutego 2019
8650do 10 marca 2019
9650do 10 kwietnia 2019
10650do 10 maja 2019

 

e. Studentom studiów I stopnia (inżynierskich), którzy rozpoczęli studia w semestrze 0 w roku akademickim 2014/2015, przysługuje zniżka czesnego na IV roku studiów w roku akademickim 2018/2019.

 

Czesne za semestr 2018/2019 ze zniżką czesnego dla studentów studiów I stopnia (inżynierskich) którzy rozpoczęli studia w semestrze 0 w roku akademickim 2014/2015

Rok nauki Semestr System kształcenia
Studia niestacjonarne
Rok IVVII3.754

 

Terminy wpłat czesnego w roku akademickim 2018/2019 dla studentów studiów I stopnia (inżynierskich) którzy rozpoczęli studia w semestrze 0 w roku akademickim 2014/2015

Rata Wysokość raty czesnego Termin wpłaty
Studia niestacjonarne
1626do 10 września 2018
2626do 10 października 2018
3626do 10 listopada 2018
4626do 10 grudnia 2018
5626do 10 stycznia 2019
6624do 10 lutego 2019

 

f. W ciągu semestru nauki student może korzystać z jednego rodzaju zniżki czesnego określonej w punktach b) oraz c).

7.Zniżki czesnego studia II stopnia (magisterskie) w języku polskim

 1. Wniesienie pełnej opłaty czesnego za semestr w terminie płatności pierwszej raty czesnego w semestrze daje prawo do semestralnej zniżki czesnego w wysokości 100 zł. Zniżka czesnego w wysokości 100 zł dotyczy studentów semestrów od III do IV studiów II stopnia (magisterskich).
 2. Studentom I roku studiów II stopnia (magisterskich) w języku polskim, którzy zrealizowali kursy na platformie Uniwersytet Wirtualny przysługuje 100 zł zniżki 5 raty czesnego na I semestrze roku akademickiego 2018/2019 za każdy zrealizowany kurs potwierdzony właściwym certyfikatem przygotowanym przez Warszawską Wyższą Szkołę Informatyki z zastrzeżeniem punktu c).
 3. Maksymalna liczba kursów o których mowa w punkcie b) to 4 kursy. Maksymalna kwota zniżki 5 raty czesnego na I semestrze roku akademickiego 2018/2019 za realizację 4 kursów o których mowa w punkcie b) to 400 zł.

8.Zwolnienia z opłaty wpisowego i zniżki wpisowego

 1. Kandydaci na studia I stopnia (inżynierskie) oraz II stopnia (magisterskie) w języku polskim, którzy złożą deklarację rozpoczęcia studiów poprzez wypełnienie oraz wysłanie internetowego kwestionariusza kandydata w terminie do dnia 8 lipca 2018 r. oraz złożą wymagane dokumenty rekrutacyjne do dnia 16 września 2018 r. są zwolnieni z opłaty wpisowego.
 2. Kandydatom na studia I stopnia (inżynierskie) oraz II stopnia (magisterskie) w języku polskim, którzy złożą deklarację rozpoczęcia studiów poprzez wypełnienie oraz wysłanie internetowego kwestionariusza kandydata w terminie od dnia 9 lipca 2018 r. do 5 sierpnia 2018 r. oraz złożą wymagane dokumenty rekrutacyjne do dnia 16 września 2018 r. przysługuje 300 zł zniżki w opłacie wpisowego.
 3. Kandydatom na studia I stopnia (inżynierskie), którzy złożą deklarację rozpoczęcia studiów poprzez wypełnienie oraz wysłanie internetowego kwestionariusza kandydata w terminie od dnia 6 sierpnia 2018 r. do 30 września 2018 r. oraz złożą wymagane dokumenty rekrutacyjne do dnia 30 września 2018 r. przysługuje 200 zł zniżki w opłacie wpisowego.
 4. Kandydatom na studia II stopnia (magisterskie) w języku polskim, którzy złożą deklarację rozpoczęcia studiów poprzez wypełnienie oraz wysłanie internetowego kwestionariusza kandydata w terminie od dnia 6 sierpnia 2018 r. do 30 września 2018 r. oraz złożą wymagane dokumenty rekrutacyjne do dnia 30 września 2018 r. przysługuje 250 zł zniżki w opłacie wpisowego.
 5. Kandydaci na studia I stopnia (inżynierskie), którzy złożą deklarację rozpoczęcia studiów poprzez wypełnienie oraz wysłanie internetowego kwestionariusza kandydata w terminie rekrutacji na semestr 0 oraz złożą wymagane dokumenty rekrutacyjne w terminie rekrutacji na semestr 0 są zwolnieni z opłaty wpisowego.
 6. Kandydaci na studia II stopnia (magisterskie) w języku polskim, którzy złożą deklarację rozpoczęcia studiów poprzez wypełnienie oraz wysłanie internetowego kwestionariusza kandydata w terminie rekrutacji na semestr 0 oraz złożą wymagane dokumenty rekrutacyjne w terminie rekrutacji na semestr 0 są zwolnieni z opłaty wpisowego.
 7. Kandydaci na studia II stopnia (magisterskie), którzy są absolwentami studiów I stopnia (inżynierskich) Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki są zwolnieni z opłaty wpisowego.

9.Opłata za 1 punkt ECTS dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia poprzez weryfikację osiągniętych efektów uczenia się na podstawie Regulaminu potwierdzania efektów uczenia się Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki

 1. Opłata za 1 punkt ECTS dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia I stopnia poprzez weryfikację osiągniętych efektów uczenia się wynosi 95 zł,
 2. Opłata za 1 punkt ECTS dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia II stopnia poprzez weryfikację osiągniętych efektów uczenia się wynosi 125 zł.
Ostatnia modyfikacja: 04-01-2019 / KS