Ta witryna wykorzystuje pliki cookie, dowiedz się więcej Zgadzam się

Wysokość czesnego

Płatności prosimy dokonywać na rachunek bankowy:

Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki
ul. Lewartowskiego 17, 00-169 Warszawa

Bank PEKAO S.A. VIII O/Warszawa
22 1240 1112 1111 0010 0201 0293

UWAGA:
W związku z licznymi zapytaniami informujemy, że rachunek wskazany na umowie jest Państwa indywidualnym rachunkiem bankowym, który wskazuje bezpośrednio na nr albumu studenta.
Natomiast nr rachunku podany na stronie uczelni jest ogólnym rachunkiem bankowym szkoły.
W praktyce można dokonywać wpłat zarówno na jeden jak i na drugi numer rachunku bankowego.

 

 

ZARZĄDZENIE PREZYDENTA

WARSZAWSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY INFORMATYKI
w Warszawie
Nr 1/2023/2024
z dnia 10 marca 2023 roku

W sprawie wysokości czesnego, opłat dodatkowych, terminów płatności oraz zniżek czesnego w roku akademickim 2023/2024

1. Czesne za semestr zimowy 2023/2024

Rok naukiSemestrSystem kształcenia
Studia stacjonarneStudia niestacjonarne
STUDIA I STOPNIA (INŻYNIERSKIE)
Rok I I 5.350 5.100
Rok II III 5.555 5.280
Rok III V 5.540 5.255
Rok IV VII 6.930 6.624
STUDIA II STOPNIA (MAGISTERSKIE) w języku polskim
Rok I I   6.000
Rok II III   5.665

 

2. Czesne za semestr letni 2023/2024

Rok naukiSemestrSystem kształcenia
Studia stacjonarneStudia niestacjonarne
STUDIA I STOPNIA (INŻYNIERSKIE)
Rok I 0   1.750
Rok I II 5.350 5.100
Rok II IV 5.555 5.280
Rok III VI 5.540 5.255
STUDIA II STOPNIA (MAGISTERSKIE) w języku polskim
Rok I 0   2.250
Rok I II   6.000
Rok II IV   5.665

 

3. Terminy wpłat czesnego

 

Semestr I zimowy/ II letni – STUDIA I STOPNIA (INŻYNIERSKIE)

RataWysokość raty czesnegoTermin wpłaty
Studia stacjonarneStudia niestacjonarne
1 1.070 1.020 w ciągu 5 dni od momentu podpisania Umowy o warunkach odpłatności za studia
2 1.070
1.020
do 10 września 2023
3 1.070
1.020
do 10 października 2023
4 1.070
1.020
do 10 listopada 2023
5 1.070
1.020
do 10 grudnia 2023
6 1.070
1.020
do 10 stycznia 2024
7 1.070
1.020
do 10 lutego 2024
8 1.070
1.020 do 10 marca 2024
9 1.070
1.020
do 10 kwietnia 2024
10 1.070
1.020
do 10 maja 2024

 

Semestr III zimowy/ IV letni – STUDIA I STOPNIA (INŻYNIERSKIE)

RataWysokość raty czesnegoTermin wpłaty
Studia stacjonarneStudia niestacjonarne
1 1.111 1.056 do 10 września 2023
2 1.111
1.056
do 10 października 2023
3 1.111
1.056
do 10 listopada 2023
4 1.111
1.056
do 10 grudnia 2023
5 1.111
1.056
do 10 stycznia 2024
6 1.111
1.056
do 10 lutego 2024
7 1.111
1.056
do 10 marca 2024
8 1.111
1.056
do 10 kwietnia 2024
9 1.111
1.056
do 10 maja 2024
10 1.111
1.056
do 10 czerwca 2024

 

Semestr V zimowy/ VI letni – STUDIA I STOPNIA (INŻYNIERSKIE)

RataWysokość raty czesnegoTermin wpłaty
Studia stacjonarneStudia niestacjonarne
1 1.108 1.051 do 10 września 2023
2 1.108
1.051
do 10 października 2023
3 1.108
1.051
do 10 listopada 2023
4 1.108
1.051
do 10 grudnia 2023
5 1.108
1.051
do 10 stycznia 2024
6 1.108
1.051
do 10 lutego 2024
7 1.108
1.051
do 10 marca 2024
8 1.108
1.051
do 10 kwietnia 2024
9 1.108
1.051
do 10 maja 2024
10 1.108
1.051
do 10 czerwca 2024

 

Semestr VII zimowy – STUDIA I STOPNIA (INŻYNIERSKIE)

RataWysokość raty czesnegoTermin wpłaty
Studia stacjonarneStudia niestacjonarne
1 1.155 1.104 do 10 września 2023
2 1.155
1.104
do 10 października 2023
3 1.155
1.104
do 10 listopada 2023
4 1.155
1.104
do 10 grudnia 2023
5 1.155
1.104
do 10 stycznia 2024
6 1.155
1.104

do 10 lutego 2024

 

Semestr 0 letni– STUDIA I STOPNIA (INŻYNIERSKIE)

RataWysokość raty czesnegoTermin wpłaty
Studia niestacjonarne
1 350

w ciągu 5 dni od momentu
podpisania Umowy o warunkach
odpłatności za studia

2 350 do 10 marca 2024
3 350 do 10 kwietnia 2024
4 350 do 10 maja 2024
5 350 do 10 czerwca 2024

 

Semestr I zimowy/ II letni - STUDIA II STOPNIA (MAGISTERSKIE) w języku polskim

RataWysokość raty czesnegoTermin wpłaty
Studia niestacjonarne
1 1.200 w ciągu 5 dni od momentu
podpisania Umowy o warunkach
odpłatności za studia
2 1.200
do 10 września 2023
3 1.200
do 10 października 2023
4 1.200
do 10 listopada 2023
5 1.200
do 10 grudnia 2024
6 1.200
do 10 stycznia 2024
7 1.200
do 10 lutego 2024
8 1.200
do 10 marca 2024
9 1.200
do 10 kwietnia 2024
10 1.200
do 10 maja 2024

 

Semestr III zimowy/ IV letni – STUDIA II STOPNIA (MAGISTERSKIE) w języku polskim

RataWysokość raty czesnegoTermin wpłaty
Studia niestacjonarne
1 1.133 do 10 września 2023
2 1.133
do 10 października 2023
3 1.133
do 10 listopada 2023
4 1.133
do 10 grudnia 2023
5 1.133
do 10 stycznia 2024
6 1.133
do 10 lutego 2024
7 1.133
do 10 marca 2024
8 1.133
do 10 kwietnia 2024
9 1.133
do 10 maja 2024
10 1.133
do 10 czerwca 2024

 

Semestr 0 letni– STUDIA II STOPNIA (MAGISTERSKIE) w języku polskim

RataWysokość raty czesnegoTermin wpłaty
Studia niestacjonarne
1 450

w ciągu 5 dni od momentu
podpisania Umowy o warunkach
odpłatności za studia

2 450 do 10 marca 2024
3 450 do 10 kwietnia 2024
4 450 do 10 maja 2024
5 450 do 10 czerwca 2024

 

4. Wysokość i terminy płatności opłat dodatkowych na studiach I stopnia (inżynierskich)

a. Wpisowe - 500 zł płatne w momencie zapisywania się na studia
b. Oplata za wyrównanie różnic programowych za każde zajęcia lub przedmiot - 200 zł płatne przed rozpoczęciem zajęć
c. Wpis warunkowy na każdy przedmiot objęty wpisem warunkowym:

 • Studia stacjonarne - 550 zł płatne przed rozpoczęciem zajęć
 • Studia niestacjonarne - 510 zł płatne przed rozpoczęciem zajęć

d. Opłata za udział w konsultacjach w dodatkowej sesji egzaminacyjnej za każde zajęcia -150 zł płatne przed rozpoczęciem zajęć
e. Za   powtarzany   rok   -    pełna   opłata   czesnego    za    rok   akademicki   -    zgodnie  z harmonogramem spłat czesnego
f. Za  wznowienie  studiów   (powtórne   wpisanie   na   listę   studentów   po   skreśleniu lub rezygnacji ze studiów) - 100% opłaty wpisowego - przed ponownym wpisaniem na listę studentów
g. Duplikat legitymacji studenckiej elektronicznej - 33,00 zł - przed wydaniem duplikatu
h. Duplikat dyplomu - 20 zł - przed wydaniem duplikatu
i. Opłata za wydłużenie studiów - 900 zł - płatne co najmniej miesiąc przed egzaminem dyplomowym. Wyżej wymieniona opłata obowiązuje studentów składających pracę dyplomową w dodatkowym terminie wyznaczonym przez Prorektora na podstawie § 28 pkt. 7 Regulaminu studiów.
j. Opłata za wznowienie studiów - 2.500 zł - płatna w pięciu ratach po 500 zł zgodnie z harmonogramem spłat czesnego. Wyżej wymieniona opłata obowiązuje studentów skreślonych z listy na podstawie § 29 pkt. 7 Regulaminu studiów, wznawiających studia na ostatnim semestrze na podstawie§ 27 pkt. 4 Regulaminu studiów w okresie do dwóch lat od regulaminowego złożenia pracy dyplomowej.

5. Wysokość i terminy płatności opłat dodatkowych na studiach II stopnia (magisterskich) w języku polskim

 1. Wpisowe – 600 zł płatne w momencie zapisywania się na studia
 2. Opłata za wyrównanie różnic programowych za każde zajęcia lub przedmiot – 200 zł płatne przed rozpoczęciem zajęć
 3. Wpis warunkowy na każdy przedmiot objęty wpisem warunkowym – 510 zł płatne przed rozpoczęciem zajęć
 4. Opłata za udział w konsultacjach w dodatkowej sesji egzaminacyjnej za każde zajęcia – 150 zł płatne przed rozpoczęciem zajęć
 5. Za powtarzany rok – pełna opłata czesnego za rok studiów – zgodnie z harmonogramem spłat czesnego
 6. Za wznowienie studiów (powtórne wpisanie na listę studentów po skreśleniu lub rezygnacji ze studiów) – 100% opłaty wpisowego – przed ponownym wpisaniem na listę studentów
 7. Duplikat legitymacji studenckiej elektronicznej – 33,00 zł – przed wydaniem duplikatu
 8. Duplikat dyplomu – 20 zł – przed wydaniem duplikatu
 9. Opłata za wydłużenie studiów – 1.200 zł – płatne co najmniej miesiąc przed egzaminem dyplomowym. Wyżej wymieniona opłata obowiązuje studentów składających pracę dyplomową w dodatkowym terminie wyznaczonym przez Prorektora na podstawie § 29 pkt. 7 Regulaminu studiów.
 10. Opłata za wznowienie studiów - 2.500 zł - płatna w pięciu ratach po 500 zł zgodnie z harmonogramem spłat czesnego. Wyżej wymieniona opłata obowiązuje studentów skreślonych z listy na podstawie § 30 pkt. 7 Regulaminu studiów, wznawiających studia na ostatnim semestrze na podstawie § 28 pkt. 4 Regulaminu studiów  w okresie do dwóch lat od regulaminowego złożenia pracy dyplomowej.

6. Zniżki czesnego

a) Wniesienie pełnej opłaty czesnego za semestr w terminie płatności pierwszej raty czesnego w semestrze daje prawo do semestralnej zniżki czesnego w wysokości 100 zł. Zniżka czesnego w wysokości 100 zł
b) Studentom I roku studiów I stopnia (inżynierskich), którzy na egzaminie maturalnym pisemnym zdali matematykę, informatykę lub fizykę:

 • w przypadku nowej matury na poziomie rozszerzonym na więcej niż 75% pkt,
 • w przypadku starej matury na ocenę 5 i wyższą,
  przysługuje:
 • 900 zł zniżki czesnego na I semestrze studiów stacjonarnych w roku akademickim 2023/2024 z zastrzeżeniem punktu i),
 • 800 zł zniżki czesnego na I semestrze studiów niestacjonarnych  w roku akademickim 2023/2024 z zastrzeżeniem punktu i).

 

Czesne za semestr zimowy 2023/2024 ze zniżką z tytułu wyników maturalnych

Rok naukiSemestrSystem kształcenia
Studia stacjonarneStudia niestacjonarne
Rok I I 4.450 4.300

 

Terminy wpłat czesnego za semestr zimowy 2023/2024 ze zniżką z tytułu wyników maturalnych

RataWysokość raty czesnegoTermin wpłaty
Studia stacjonarneStudia niestacjonarne
1 890
860 w ciągu 5 dni od momentu podpisania Umowy o warunkach odpłatności za studia
2 890
860
do 10 września 2023
3 890
860
do 10 października 2023
4 890
860
do 10 listopada 2023
5 890
860
do 10 grudnia 2023

 

c) Studentom I roku studiów I stopnia (inżynierskich), którzy są laureatami olimpiady informatycznej, matematycznej lub fizycznej, przysługuje:

 • 1.100 zł zniżki czesnego na I semestrze studiów stacjonarnych w roku akademickim 2023/2024 z zastrzeżeniem punktu i),
 • 1.000 zł zniżki czesnego na I semestrze studiów niestacjonarnych w roku akademickim 2023/2024 z zastrzeżeniem punktu i).

 

Czesne za semestr zimowy 2023/2024 ze zniżką dla laureatów olimpiad

Rok naukiSemestrSystem kształcenia
Studia stacjonarneStudia niestacjonarne
Rok I I 4.250 4.100

 

Terminy wpłat czesnego za semestr zimowy 2023/2024 ze zniżką dla laureatów olimpiad

RataWysokość raty czesnegoTermin wpłaty
Studia stacjonarneStudia niestacjonarne
1 850 820 w ciągu 5 dni od momentu podpisania Umowy o warunkach odpłatności za studia
2 850
820
do 10 września 2023
3 850
820
do 10 października 2023
4 850
820
do 10 listopada 2023
5 850
820
do 10 grudnia 2023

 

d) Studentom studiów I stopnia (inżynierskich), którzy rozpoczęli studia w semestrze 0 w roku akademickim 2022/2023,  przysługuje zniżka czesnego na I roku studiów w roku akademickim 2023/2024

 

Czesne za semestr 2023/2024 ze zniżką czesnego dla studentów studiów I stopnia (inżynierskich) którzy rozpoczęli studia w semestrze 0  w roku akademickim 2022/2023

Rok naukiSemestrSystem kształcenia
Studia niestacjonarne
Rok I I 4.600
II 4.600

 

Terminy wpłat czesnego w roku akademickim 2023/2024 dla studentów studiów I stopnia (inżynierskich) którzy rozpoczęli studia w semestrze 0  w roku akademickim 2022/2023

RataWysokość raty czesnegoTermin wpłaty
Studia niestacjonarne
1 920
do 10 sierpnia 2023
2 920
do 10 września 2023
3 920
do 10 października 2023
4 920
do 10 listopada 2023
5 920
do 10 grudnia 2023
6 920
do 10 stycznia 2024
7 920
do 10 lutego 2024
8 920
do 10 marca 2024
9 920
do 10 kwietnia 2024
10 920
do 10 maja 2024

 

e) Studentom studiów I stopnia (inżynierskich), którzy rozpoczęli studia w semestrze 0 w roku akademickim 2021/2022,  przysługuje zniżka czesnego na II roku studiów w roku akademickim 2023/2024

 

Czesne za semestr 2023/2024 ze zniżką czesnego dla studentów studiów I stopnia (inżynierskich) którzy rozpoczęli studia w semestrze 0  w roku akademickim 2021/2022

Rok naukiSemestrSystem kształcenia
Studia niestacjonarne
Rok II III 5.025
IV 5.025

 

Terminy wpłat czesnego w roku akademickim 2023/2024 dla studentów studiów I stopnia (inżynierskich) którzy rozpoczęli studia w semestrze 0  w roku akademickim 2021/2022

RataWysokość raty czesnegoTermin wpłaty
Studia niestacjonarne
1 1.005 do 10 września 2023
2 1.005
do 10 października 2023
3 1.005
do 10 listopada 2023
4 1.005
do 10 grudnia 2023
5 1.005
do 10 stycznia 2024
6 1.005
do 10 lutego 2024
7 1.005
do 10 marca 2024
8 1.005
do 10 kwietnia 2024
9 1.005
do 10 maja 2024
10 1.005
do 10 czerwca 2024

 

f) Studentom studiów I stopnia (inżynierskich), którzy rozpoczęli studia w semestrze 0 w roku akademickim 2020/2021,  przysługuje zniżka czesnego na III roku studiów w roku akademickim 2023/2024 

 

Czesne za semestr 2023/2024 ze zniżką czesnego dla studentów studiów I stopnia (inżynierskich) którzy rozpoczęli studia w semestrze 0  w roku akademickim 2020/2021

Rok naukiSemestrSystem kształcenia
Studia niestacjonarne
Rok III V 5.195
VI 5.195

 

Terminy wpłat czesnego w roku akademickim 2023/2024 dla studentów studiów I stopnia (inżynierskich) którzy rozpoczęli studia w semestrze 0  w roku akademickim 2020/2021

RataWysokość raty czesnegoTermin wpłaty
Studia niestacjonarne
1 1.039
do 10 września 2023
2 1.039
do 10 października 2023
3 1.039
do 10 listopada 2023
4 1.039
do 10 grudnia 2023
5 1.039
do 10 stycznia 2024
6 1.039
do 10 lutego 2024
7 1.039
do 10 marca 2024
8 1.039
do 10 kwietnia 2024
9 1.039
do 10 maja 2024
10 1.039
do 10 czerwca 2024

 

g) Studentom studiów I stopnia (inżynierskich), którzy rozpoczęli studia w semestrze 0 w roku akademickim 2019/2020,  przysługuje zniżka czesnego na IV roku studiów w roku akademickim 2023/2024. 

 

Czesne za semestr 2023/2024 ze zniżką czesnego dla studentów studiów I stopnia (inżynierskich) którzy rozpoczęli studia w semestrze 0  w roku akademickim 2019/2020

Rok naukiSemestrSystem kształcenia
Studia niestacjonarne
Rok IV VII 6.534

 

Terminy wpłat czesnego w roku akademickim 2023/2024 dla studentów studiów I stopnia (inżynierskich) którzy rozpoczęli studia w semestrze 0  w roku akademickim 2019/2020

RataWysokość raty czesnegoTermin wpłaty
Studia niestacjonarne
1 1.089
do 10 września 2023
2 1.089
do 10 października 2023
3 1.089
do 10 listopada 2023
4 1.089
do 10 grudnia 2023
5 1.089
do 10 stycznia 2024
6 1.089 do 10 lutego 2024

 

h) Studentom studiów II stopnia (magisterskich), którzy rozpoczęli studia w  semestrze  O  w roku akademickim 2022/2023, przysługuje zniżka czesnego na I roku studiów w roku akademickim 2023/2024

 

Czesne za semestr 2023/2024 ze zniżką czesnego dla studentów studiów II stopnia (magisterskich) którzy rozpoczęli studia w semestrze 0  w roku akademickim 2022/2023

Rok naukiSemestrSystem kształcenia
Studia niestacjonarne
Rok I I 4.950
II 4.950

 

Terminy wpłat czesnego w roku akademickim 2023/2024 dla studentów studiów II stopnia (magisterskich) którzy rozpoczęli studia w semestrze 0  w roku akademickim 2022/2023

RataWysokość raty czesnegoTermin wpłaty
Studia niestacjonarne
1 990
do 10 sierpnia 2023
2 990
do 10 września 2023
3 990
do 10 października 2023
4 990
do 10 listopada 2023
5 990
do 10 grudnia 2023
6 990
do 10 stycznia 2024
7 990 do 10 lutego 2024
8 990
do 10 marca 2024
9 990 do 10 kwietnia 2024
10 990
do 10 maja 2024

 

i) W ciągu semestru nauki student może korzystać z jednego rodzaju zniżki czesnego określonej w punktach b) oraz c).

 

7. Zwolnienia z wpisowego

a) Kandydatom na studia I stopnia (inżynierskie), zarekomendowanym przez studenta lub absolwenta Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki przysługuje zniżka 1O raty czesnego w roku akademickim 2023/2024 w równowartości 100% kwoty wpisowego. Jeden student lub absolwent Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki może zarekomendować jednego kandydata na studia I stopnia (inżynierskie) oraz jednego kandydata na studia II stopnia (magisterskie) bądź dwóch kandydatów jednego poziomu kształcenia.

b) Kandydatom na studia II stopnia (magisterskie), zarekomendowanym przez studenta lub absolwenta Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki przysługuje zniżka 10 raty czesnego w roku akademickim 2023/2024 w równowartości 100% kwoty wpisowego. Jeden student lub absolwent Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki może zarekomendować jednego kandydata na studia I stopnia (inżynierskie) oraz jednego kandydata na studia II stopnia (magisterskie) bądź dwóch kandydatów jednego poziomu kształcenia.

c) Kandydaci na studia II stopnia (magisterskie), którzy są absolwentami studiów I stopnia (inżynierskich) Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki są  zwolnieni  z  opłaty wpisowego.

 

8. Opłata za 1 punkt ECTS dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia poprzez weryfikację osiągniętych efektów uczenia się na podstawie Regulaminu potwierdzania efektów uczenia się Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki 

 1. Opłata za 1 punkt ECTS dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia I stopnia poprzez weryfikację osiągniętych efektów uczenia się wynosi  95 zł,
 2. Opłata za 1 punkt ECTS dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia II stopnia poprzez weryfikację osiągniętych efektów uczenia się wynosi 125 zł.


 

 

 

 

ZARZĄDZENIE PREZYDENTA

WARSZAWSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY INFORMATYKI
w Warszawie
Nr 1/2022/2023
z dnia 10 marca 2022 roku

W sprawie wysokości czesnego, opłat dodatkowych, terminów płatności oraz zniżek czesnego w roku akademickim 2022/2023

1. Czesne za semestr zimowy 2022/2023

Rok nauki Semestr System kształcenia
Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
STUDIA I STOPNIA (INŻYNIERSKIE)
Rok I I 4.850 4.600
Rok II III 4.830 4.570
Rok III V 4.995 4.720
Rok IV VII 6.215 5.940
STUDIA II STOPNIA (MAGISTERSKIE) w języku polskim
Rok I I   4.950
Rok II III   5.095

 

2. Czesne za semestr letni 2022/2023

Rok nauki Semestr System kształcenia
Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
STUDIA I STOPNIA (INŻYNIERSKIE)
Rok I 0   1.750
Rok I II 4.850 4.600
Rok II IV 4.830 4.570
Rok III VI 4.995 4.720
STUDIA II STOPNIA (MAGISTERSKIE) w języku polskim
Rok I 0   2.000
Rok I II   4.950
Rok II IV   5.095

 

3. Terminy wpłat czesnego

Semestr I zimowy/ II letni – STUDIA I STOPNIA (INŻYNIERSKIE)

Rata Wysokość raty czesnego Termin wpłaty
Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
1 970 920 w ciągu 5 dni od momentu podpisania Umowy o warunkach odpłatności za studia
2 970 920 do 10 września 2022
3 970 920 do 10 października 2022
4 970 920 do 10 listopada 2022
5 970 920 do 10 grudnia 2022
6 970 920 do 10 stycznia 2023
7 970 920 do 10 lutego 2023
8 970 920 do 10 marca 2023
9 970 920 do 10 kwietnia 2023
10 970 920 do 10 maja 2023

 

Semestr III zimowy/ IV letni – STUDIA I STOPNIA (INŻYNIERSKIE)

Rata Wysokość raty czesnego Termin wpłaty
Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
1 966 914 do 10 września 2022
2 966 914 do 10 października 2022
3 966 914 do 10 listopada 2022
4 966 914 do 10 grudnia 2022
5 966 914 do 10 stycznia 2023
6 966 914 do 10 lutego 2023
7 966 914 do 10 marca 2023
8 966 914 do 10 kwietnia 2023
9 966 914 do 10 maja 2023
10 966 914 do 10 czerwca 2023

 

Semestr V zimowy/ VI letni – STUDIA I STOPNIA (INŻYNIERSKIE)

Rata Wysokość raty czesnego Termin wpłaty
Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
1 999 944 do 10 września 2022
2 999 944 do 10 października 2022
3 999 944 do 10 listopada 2022
4 999 944 do 10 grudnia 2022
5 999 944 do 10 stycznia 2023
6 999 944 do 10 lutego 2023
7 999 944 do 10 marca 2023
8 999 944 do 10 kwietnia 2023
9 999 944 do 10 maja 2023
10 999 944 do 10 czerwca 2023

 

Semestr VII zimowy – STUDIA I STOPNIA (INŻYNIERSKIE)


Rata
Wysokość raty czesnego Termin wpłaty
Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
1 1.036 990 do 10 września 2022
2 1.036 990 do 10 października 2022
3 1.036 990 do 10 listopada 2022
4 1.036 990 do 10 grudnia 2022
5 1.036 990 do 10 stycznia 2023
6 1.035 990 do 10 lutego 2023

 

Semestr 0 letni– STUDIA I STOPNIA (INŻYNIERSKIE)

Rata Wysokość raty czesnego Termin wpłaty
Studia niestacjonarne
1 350 w ciągu 5 dni od momentu podpisania Umowy o warunkach odpłatności za studia
2 350 do 10 marca 2023
3 350 do 10 kwietnia 2023
4 350 do 10 maja 2023
5 350 do 10 czerwca 2023

 

Semestr I zimowy/ II letni – STUDIA II STOPNIA (MAGISTERSKIE) w języku polskim

Rata Wysokość raty czesnego Termin wpłaty
Studia niestacjonarne
1 990 w ciągu 5 dni od momentu podpisania Umowy o warunkach odpłatności za studia
2 990 do 10 września 2022
3 990 do 10 października 2022
4 990 do 10 listopada 2022
5 990 do 10 grudnia 2022
6 990 do 10 stycznia 2023
7 990 do 10 lutego 2023
8 990 do 10 marca 2023
9 990 do 10 kwietnia 2023
10 990 do 10 maja 2023

 

Semestr III zimowy/ IV letni – STUDIA II STOPNIA (MAGISTERSKIE) w języku polskim

Rata Wysokość raty czesnego Termin wpłaty
Studia niestacjonarne
1 1.019 do 10 września 2022
2 1.019 do 10 października 2022
3 1.019 do 10 listopada 2022
4 1.019 do 10 grudnia 2022
5 1.019 do 10 stycznia 2023
6 1.019 do 10 lutego 2023
7 1.019 do 10 marca 2023
8 1.019 do 10 kwietnia 2023
9 1.019 do 10 maja 2023
10 1.019 do 10 czerwca 2023

 

Semestr 0 letni– STUDIA II STOPNIA (MAGISTERSKIE) w języku polskim

Rata Wysokość raty czesnego Termin wpłaty
Studia niestacjonarne
1 400 w ciągu 5 dni od momentu podpisania Umowy o warunkach odpłatności za studia
2 400 do 10 marca 2022
3 400 do 10 kwietnia 2022
4 400 do 10 maja 2022
5 400 do 10 czerwca 2022

 

4. Wysokość i terminy płatności opłat dodatkowych na studiach I stopnia (inżynierskich)

 1. Wpisowe – 500 zł płatne w momencie zapisywania się na studia 
 2. Opłata za wyrównanie różnic programowych za każde zajęcia lub przedmiot – 150 zł płatne przed rozpoczęciem zajęć
 3. Wpis warunkowy na każdy przedmiot objęty wpisem warunkowym:
  • Studia stacjonarne - 550 zł płatne przed rozpoczęciem zajęć
  • Studia niestacjonarne – 510 zł płatne przed rozpoczęciem zajęć
 4. Opłata za udział w konsultacjach w dodatkowej sesji egzaminacyjnej za każde zajęcia – 150 zł płatne przed rozpoczęciem zajęć
 5. Za powtarzany rok – pełna opłata czesnego za rok akademicki – zgodnie z harmonogramem spłat czesnego
 6. Za wznowienie studiów (powtórne wpisanie na listę studentów po skreśleniu lub rezygnacji ze studiów) – 100% opłaty wpisowego – przed ponownym wpisaniem na listę studentów
 7. Duplikat legitymacji studenckiej elektronicznej – 33,00 zł – przed wydaniem duplikatu
 8. Duplikat karty egzaminacyjnej – 20 zł – przed wydaniem duplikatu
 9. Duplikat dyplomu – 20 zł – przed wydaniem duplikatu
 10. Opłata za wydłużenie studiów - 900 zł – płatne co najmniej miesiąc przed egzaminem dyplomowym. Wyżej wymieniona opłata obowiązuje studentów składających pracę dyplomową w dodatkowym terminie wyznaczonym przez Prorektora na podstawie § 29 pkt. 7 Regulaminu studiów.
 11. Opłata za wznowienie studiów - 2.500 zł - płatna w pięciu ratach po 500 zł zgodnie z harmonogramem spłat czesnego. Wyżej wymieniona opłata obowiązuje studentów skreślonych z listy na podstawie § 30 pkt. 7 Regulaminu studiów, wznawiających studia na ostatnim semestrze na podstawie § 28 pkt. 4 Regulaminu studiów  w okresie do dwóch lat od regulaminowego złożenia pracy dyplomowej.

 

5. Wysokość i terminy płatności opłat dodatkowych na studiach II stopnia (magisterskich) w języku polskim

 1. Wpisowe – 600 zł płatne w momencie zapisywania się na studia
 2. Opłata za wyrównanie różnic programowych za każde zajęcia lub przedmiot – 150 zł płatne przed rozpoczęciem zajęć
 3. Wpis warunkowy na każdy przedmiot objęty wpisem warunkowym – 510 zł płatne przed rozpoczęciem zajęć
 4. Opłata za udział w konsultacjach w dodatkowej sesji egzaminacyjnej za każde zajęcia – 150 zł płatne przed rozpoczęciem zajęć
 5. Za powtarzany rok – pełna opłata czesnego za rok studiów – zgodnie z harmonogramem spłat czesnego
 6. Za wznowienie studiów (powtórne wpisanie na listę studentów po skreśleniu lub rezygnacji ze studiów) – 100% opłaty wpisowego – przed ponownym wpisaniem na listę studentów
 7. Duplikat legitymacji studenckiej elektronicznej – 33,00 zł – przed wydaniem duplikatu
 8. Duplikat karty egzaminacyjnej – 20 zł – przed wydaniem duplikatu
 9. Duplikat dyplomu – 20 zł – przed wydaniem duplikatu
 10. Opłata za wydłużenie studiów – 1.200 zł – płatne co najmniej miesiąc przed egzaminem dyplomowym. Wyżej wymieniona opłata obowiązuje studentów składających pracę dyplomową w dodatkowym terminie wyznaczonym przez Prorektora na podstawie § 29 pkt. 7 Regulaminu studiów.
 11. Opłata za wznowienie studiów - 2.500 zł - płatna w pięciu ratach po 500 zł zgodnie z harmonogramem spłat czesnego. Wyżej wymieniona opłata obowiązuje studentów skreślonych z listy na podstawie § 30 pkt. 7 Regulaminu studiów, wznawiających studia na ostatnim semestrze na podstawie § 28 pkt. 4 Regulaminu studiów  w okresie do dwóch lat od regulaminowego złożenia pracy dyplomowej.

 

6. Zniżki czesnego

a) Wniesienie pełnej opłaty czesnego za semestr w terminie płatności pierwszej raty czesnego w semestrze daje prawo do semestralnej zniżki czesnego w wysokości 100 zł. Zniżka czesnego w wysokości 100 zł dotyczy studentów semestrów od III do VII studiów I stopnia (inżynierskich) oraz studentów semestrów od III do IV studiów II stopnia (magisterskich).

b) Studentom I roku studiów I stopnia (inżynierskich), którzy na egzaminie maturalnym pisemnym zdali matematykę, informatykę lub fizykę:

 • w przypadku nowej matury na poziomie rozszerzonym na więcej niż 75% pkt,
 • w przypadku starej matury na ocenę 5 i wyższą,
  przysługuje:
 • 900 zł zniżki czesnego na I semestrze studiów stacjonarnych w roku akademickim 2022/2023 z zastrzeżeniem punktu h),
 • 800 zł zniżki czesnego na I semestrze studiów niestacjonarnych  w roku akademickim 2022/2023 z zastrzeżeniem punktu h).

 

Czesne za semestr zimowy 2022/2023 ze zniżką z tytułu wyników maturalnych

Rok nauki Semestr System kształcenia
Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Rok I I 3.950 3.800

 

Terminy wpłat czesnego za semestr zimowy 2022/2023 ze zniżką z tytułu wyników maturalnych

Rata Wysokość raty czesnego Termin wpłaty
Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
1 790 760 w ciągu 5 dni od momentu podpisania Umowy o warunkach odpłatności za studia
2 790 760 do 10 września 2022
3 790 760 do 10 października 2022
4 790 760 do 10 listopada 2022
5 790 760 do 10 grudnia 2022

 

c) Studentom I roku studiów I stopnia (inżynierskich), którzy są laureatami olimpiady informatycznej, matematycznej lub fizycznej, przysługuje:

 • 1.100 zł zniżki czesnego na I semestrze studiów stacjonarnych w roku akademickim 2022/2023 z zastrzeżeniem punktu h),
 • 1.000 zł zniżki czesnego na I semestrze studiów niestacjonarnych w roku akademickim 2022/2023 z zastrzeżeniem punktu h).

 

Czesne za semestr zimowy 2022/2023 ze zniżką dla laureatów olimpiad

Rok nauki Semestr System kształcenia
Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Rok I I 3.750 3.600

 

Terminy wpłat czesnego za semestr zimowy 2022/2023 ze zniżką dla laureatów olimpiad

Rata Wysokość raty czesnego Termin wpłaty
Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
1 750 720 w ciągu 5 dni od momentu podpisania Umowy o warunkach odpłatności za studia
2 750 720 do 10 września 2022
3 750 720 do 10 października 2022
4 750 720 do 10 listopada 2022
5 750 720 do 10 grudnia 2022

 

d) Studentom studiów I stopnia (inżynierskich), którzy rozpoczęli studia w semestrze 0 w roku akademickim 2021/2022,  przysługuje zniżka czesnego na I roku studiów w roku akademickim 2022/2023

 

Czesne za semestr 2022/2023 ze zniżką czesnego dla studentów studiów I stopnia (inżynierskich) którzy rozpoczęli studia w semestrze 0  w roku akademickim 2021/2022

Rok nauki Semestr System kształcenia
Studia niestacjonarne
Rok I I 4.360
II 4.360

 

Terminy wpłat czesnego w roku akademickim 2022/2023 dla studentów studiów I stopnia (inżynierskich) którzy rozpoczęli studia w semestrze 0  w roku akademickim 2021/2022

Rata Wysokość raty czesnego Termin wpłaty
Studia niestacjonarne
1 872 do 10 sierpnia 2022
2 872 do 10 września 2022
3 872 do 10 października 2022
4 872 do 10 listopada 2022
5 872 do 10 grudnia 2022
6 872 do 10 stycznia 2023
7 872 do 10 lutego 2023
8 872 do 10 marca 2023
9 872 do 10 kwietnia 2023
10 872 do 10 maja 2023

 

e) Studentom studiów I stopnia (inżynierskich), którzy rozpoczęli studia w semestrze 0 w roku akademickim 2020/2021,  przysługuje zniżka czesnego na II roku studiów w roku akademickim 2022/2023

 

Czesne za semestr 2022/2023 ze zniżką czesnego dla studentów studiów I stopnia (inżynierskich) którzy rozpoczęli studia w semestrze 0  w roku akademickim 2020/2021

Rok nauki Semestr System kształcenia
Studia niestacjonarne
Rok II III 4.505
IV 4.505

 

Terminy wpłat czesnego w roku akademickim 2022/2023 dla studentów studiów I stopnia (inżynierskich) którzy rozpoczęli studia w semestrze 0  w roku akademickim 2020/2021

Rata Wysokość raty czesnego Termin wpłaty
Studia niestacjonarne
1 901 do 10 września 2022
2 901 do 10 października 2022
3 901 do 10 listopada 2022
4 901 do 10 grudnia 2022
5 901 do 10 stycznia 2023
6 901 do 10 lutego 2023
7 901 do 10 marca 2023
8 901 do 10 kwietnia 2023
9 901 do 10 maja 2023
10 901 do 10 czerwca 2023

 

f) Studentom studiów I stopnia (inżynierskich), którzy rozpoczęli studia w semestrze 0 w roku akademickim 2019/2020,  przysługuje zniżka czesnego na III roku studiów w roku akademickim 2022/2023. 

 

Czesne za semestr 2022/2023 ze zniżką czesnego dla studentów studiów I stopnia (inżynierskich) którzy rozpoczęli studia w semestrze 0  w roku akademickim 2019/2020

Rok nauki Semestr System kształcenia
Studia niestacjonarne
Rok III V 4.610
VI 4.610

 

Terminy wpłat czesnego w roku akademickim 2022/2023 dla studentów studiów I stopnia (inżynierskich) którzy rozpoczęli studia w semestrze 0  w roku akademickim 2019/2020

Rata Wysokość raty czesnego Termin wpłaty
Studia niestacjonarne
1 922 do 10 września 2022
2 922 do 10 października 2022
3 922 do 10 listopada 2022
4 922 do 10 grudnia 2022
5 922 do 10 stycznia 2023
6 922 do 10 lutego 2023
7 922 do 10 marca 2023
8 922 do 10 kwietnia 2023
9 922 do 10 maja 2023
10 922 do 10 czerwca 2023

 

g) Studentom studiów I stopnia (inżynierskich), którzy rozpoczęli studia w semestrze 0 w roku akademickim 2018/2019,  przysługuje zniżka czesnego na IV roku studiów w roku akademickim 2022/2023. 

 

Czesne za semestr 2022/2023 ze zniżką czesnego dla studentów studiów I stopnia (inżynierskich) którzy rozpoczęli studia w semestrze 0  w roku akademickim 2018/2019

Rok nauki Semestr System kształcenia
Studia niestacjonarne
Rok IV VII 5.640

 

Terminy wpłat czesnego w roku akademickim 2022/2023 dla studentów studiów I stopnia (inżynierskich) którzy rozpoczęli studia w semestrze 0  w roku akademickim 2018/2019

Rata Wysokość raty czesnego Termin wpłaty
Studia niestacjonarne
1 940 do 10 września 2022
2 940 do 10 października 2022
3 940 do 10 listopada 2022
4 940 do 10 grudnia 2022
5 940 do 10 stycznia 2023
6 940 do 10 lutego 2023

 

h) W ciągu semestru nauki student może korzystać z jednego rodzaju zniżki czesnego określonej w punktach b) oraz c).

 

7. Zniżki czesnego z tytułu terminu rekrutacji  2022/2023 i zwolnienia z wpisowego

 1. Kandydatom na studia I stopnia (inżynierskie), którzy utworzą konto w systemie IRK Uczelni oraz zapiszą się na studia w terminie do dnia 31 lipca 2022 r. oraz złożą wymagane dokumenty rekrutacyjne do końca trwania rekrutacji przysługuje zniżka 10 raty czesnego w roku akademickim 2022/2023 w równowartości 100 % kwoty wpisowego.
 2. Kandydatom na studia I stopnia (inżynierskie), którzy utworzą konto w systemie IRK Uczelni oraz zapiszą się na studia w terminie od dnia 1 sierpnia 2022 r. do dnia 21 sierpnia 2022 r. oraz złożą wymagane dokumenty rekrutacyjne do końca trwania rekrutacji przysługuje 300 zł zniżki  10 raty czesnego w roku akademickim 2022/2023.
 3. Kandydatom na studia I stopnia (inżynierskie), którzy utworzą konto w systemie IRK Uczelni oraz zapiszą się na studia w terminie od dnia 22 sierpnia 2022 r. do dnia 18 września 2022 r. oraz złożą wymagane dokumenty rekrutacyjne do końca trwania rekrutacji przysługuje 200 zł zniżki  10 raty czesnego w roku akademickim 2022/2023.
 4. Kandydatom na studia II stopnia (magisterskie) w języku polskim, którzy utworzą konto w systemie IRK Uczelni oraz zapiszą się na studia w terminie do dnia 21 sierpnia 2022 r. oraz złożą wymagane dokumenty rekrutacyjne do końca trwania rekrutacji przysługuje zniżka 10 raty czesnego w roku akademickim 2022/2023 w równowartości 100 % kwoty wpisowego.
 5. Kandydatom na studia II stopnia (magisterskie) w języku polskim, którzy utworzą konto w systemie IRK Uczelni oraz zapiszą się na studia w terminie do dnia od dnia 22 sierpnia 2022 r. do 4 września 2022 r. oraz złożą wymagane dokumenty rekrutacyjne do końca trwania rekrutacji przysługuje 300 zł zniżki 10 raty czesnego w roku akademickim 2022/2023.
 6. Kandydatom na studia II stopnia (magisterskie) w języku polskim, którzy utworzą konto w systemie IRK Uczelni oraz zapiszą się na studia w terminie do dnia od dnia 5 września 2022 r. do 18 września 2022 r. oraz złożą wymagane dokumenty rekrutacyjne do końca trwania rekrutacji przysługuje 200 zł zniżki 10 raty czesnego w roku akademickim 2022/2023.
 7. Kandydaci na studia I stopnia (inżynierskie), którzy utworzą konto w systemie IRK Uczelni oraz zapiszą się na studia w terminie rekrutacji na semestr 0 oraz złożą wymagane dokumenty rekrutacyjne w terminie rekrutacji na semestr 0 są zwolnieni z opłaty wpisowego.
 8. Kandydaci na studia II stopnia (magisterskie), którzy są absolwentami studiów I stopnia  (inżynierskich) Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki są zwolnieni z opłaty wpisowego.

 

8. Opłata za 1 punkt ECTS dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia poprzez weryfikację osiągniętych efektów uczenia się na podstawie Regulaminu potwierdzania efektów uczenia się Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki

 1. Opłata za 1 punkt ECTS dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia I stopnia poprzez weryfikację osiągniętych efektów uczenia się wynosi  95 zł,
 2. Opłata za 1 punkt ECTS dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia II stopnia poprzez weryfikację osiągniętych efektów uczenia się wynosi 125 zł.
Ostatnia modyfikacja: 12-09-2023 / IM